Auteur

David Wolters
Beleggingsanalist

Analyse: Randstad Holding Randstad Holding

dinsdag 7 november 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 12.8 4.03 Ja Long Industriegoederen

Randstad boekt een sterk kwartaal, waarbij opvalt dat de organische omzetgroei in Europa hoog is. Toch denken wij dat gezien het vroegcyclische karakter van de sector, en ook de zorgen over de impact van bijvoorbeeld LinkedIn op de bedrijfsmodellen van de uitzenders, de beleggingscase minder sterk is. Daarnaast zijn er zorgen over de groei in het vierde kwartaal en zorgen over de overname van Monster die een organische omzetgroei laat zien van -16%.

Randstad op een na grootste uitzendonderneming

Randstad is de op een na grootste uitzendonderneming in de wereld (marktkapitalisatie €10 mld.) met top 3-posities in veel landen en een wereldwijd marktaandeel van 5%. De onderneming heeft drie divisies. Staffing (58% van de omzet in 2015) richt zich op klanten met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (20%) richt zich op klanten met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (22%) is een dienst gericht op on-site working. De geografische omzetspreiding (2015) van de belangrijkste landen: Noord-Amerika 24%, Frankrijk 15%, Nederland 16%, Duitsland 10%, België en Luxemburg 7%, en Verenigd Koninkrijk 5%.

Randstad en de wereldwijde HR -servicesmarkt

Randstad opereert in de wereldwijde HR-servicesmarkt die in 2015 €342 mld. waard is. Deze markt is verdeeld in staffing, professionals en executive search en is heel gefragmenteerd. Randstad richt zich voornamelijk op staffing en professionals en heeft een 6% marktaandeel op de totale HR-servicesmarkt. Adecco is het grootste uitzendbureau ter wereld en heeft eveneens een marktaandeel van 6%.

Randstad Q3: sterk kwartaal: organische omzetgroei beter dan verwacht echter zorgen over een afzwakkende groei in vierde kwartaal

De omzet in het derde kwartaal van 2017 komt uit op €5,87 mld. Dat is in lijn met de consensusverwachtingen. De ‘organische’ omzetgroei van de omzet was in het derde kwartaal 9%. Dit was licht minder dan in het tweede kwartaal van 2017 en beter dan de consensusverwachting van analisten (8%). De groei in Nederland is 1%, dit was 2% in het tweede kwartaal. De regio Frankrijk boekt een groei van 14%, dit was 14% in het tweede kwartaal. Duitsland boekt een groei van 10%, dit was 9% in het tweede kwartaal. De groei in Noord-Amerika is 1%, dit is in lijn met het tweede kwartaal. België, Iberia en Italië boekte ook een sterke organische groei. Het aangepaste bedrijfsresultaat was in lijn met de verwachtingen. De verwachting van het concern is dat de organische omzetgroei in oktober op hetzelfde niveau uitkomt.

Koers-winstverhouding ligt rond de 13

De koers-winstverhouding van Randstad ligt rond de 13. Dit is licht lager dan directe concurrent Adecco. Bij vroegcyclische bedrijven kunnen koers-winstverhoudingen een verkeerd beeld schetsen. Die zijn over het algemeen laag op het moment dat de investment case minder interessant is. Dit in verband met de cycliciteit van de sector en de winsten van de bedrijven die hieraan onderhevig zijn.

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • De organische omzetgroei valt keer op keer hoger uit dan de consensusverwachting, waardoor Randstad sterke resultaten boekt en de nettowinst sterker groeit dan verwacht.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie heeft zij daar als eerste last van. De autonome omzetgroei loopt dan snel terug. Winst is dan alleen op peil te houden door kostenbesparingen door te voeren.
  • Valutarisico’s: Noord-Amerika is een belangrijke markt voor Randstad.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 44,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 59,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 40,97 op Randstad 8,0 5,08 5,73 +13,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 36,93 op Randstad 4,7 9,12 9,77 +7,15 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 51,91 op Randstad 7,0 5,89 6,54 -9,20 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 55,82 op Randstad 4,4 9,85 10,50 -5,92 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.