Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Worden beleggers al voorzichtiger?

woensdag 8 november 2017

Na de dagen van steeds hogere koersen deden de Europese aandelenindices gisteren een stapje terug. In afwachting van nieuws over onder andere de belastingplannen van president Trump werd er links en rechts wat winst genomen. Niet vreemd na de flinke koersstijgingen in de afgelopen maanden.

Over het algemeen zijn de bekendgemaakte kwartaalcijfers van bedrijven best goed te noemen. Toch rijst de vraag hoeveel goed nieuws er al in de koersen is verwerkt. Er kwamen gisteren wat gemengde economische cijfers uit. De Duitse industriële productie is in september met 1,6% afgenomen, iets meer dus dan de verwachte -0,9%. Geen reden voor paniek maar even een correctie op de uitzonderlijk sterke stijging van de industriële productie in augustus (+2,6%). Verder zijn de winkelomzetten in de eurozone in september met 0,7% gestegen in vergelijking met de maand ervoor. Dat is iets meer dan de verwachte plus van 0,6%.

Zwakkere euro kan stemming niet keren

Met uitzondering van aandelen uit de sector energie (+0,7%), die profiteerden van de hogere olieprijs van de voorgaande dag, en aandelen van nutsbedrijven (+0,1%), sloten alle aandelensectoren in Europa gisteren met verlies. De Stoxx Europe 600 Index verloor uiteindelijk 0,5%. Een iets zwakkere euro (goed voor de waarde van de winsten van buiten de eurozone) kon de stemming niet keren. De euro werd iets zwakker op 1,158 tegenover de dollar.

Worden beleggers al iets voorzichtiger?

Op de obligatiemarkt was er een run op staatsobligaties van landen uit de ‘periferie’ (randen) van de eurozone. De rentes op Portugese, Spaanse en Italiaanse staatsobligaties doken naar beneden, de koersen liepen dus op. Ook de Duitse 10-jaarsrente daalde: die ging met 1 basispunt terug naar 0,33%. Hieruit maak ik op dat er op de financiële markten toch een voorzichtige draai naar iets minder risicovolle beleggingen wordt gemaakt. Natuurlijk speelt ook de vorige week bekendgemaakte verlenging van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke rol.

Vlakke rentecurve drukt winstverwachting banken

Twijfel over de belastinghervormingsplannen van president Trump leidde gisteren ook op Wall Street tot wat winstnemingen. Het is nog maar de vraag of zijn plannen voor de kerst worden goedgekeurd door de Senaat. Vooral aandelen van banken en verzekeraars (-1,3%) lagen gisteren onder druk door de vlakkere ‘rentecurve’ (de grafiek die de rentes weergeeft van de verschillende looptijden). Het verschil tussen de 2- en 10-jaarsrente is in tien jaar niet zo klein geweest. Dit drukt de winstverwachting van banken omdat die normaal gesproken verdienen aan deze ‘rentemarge’.

Onduidelijk waarom Amerikaanse 10-jaarsrente niet wil stijgen

Dat de 10-jaarsrente ondanks de sterke economische groei in de VS maar niet omhoog lijkt te willen gaan, is volgens veel beleggers een raadsel. Natuurlijk speelt de nog steeds lage inflatie(verwachting) hierbij een rol, maar vaak wordt ook de lage rente elders in de wereld als oorzaak aangevoerd. Voor Japanse en Europese beleggers zijn de iets hogere rentes op Amerikaanse staatobligaties relatief aantrekkelijk. Een andere reden voor de lagere ‘lange’ rente (zoals de 10-jaarsrente) is dat beleggers anticiperen op zwakkere economische groei. Bijvoorbeeld in het geval dat de stimuleringsplannen van Trump niet worden waargemaakt maar de Amerikaanse centrale bank wel langzaam de geldkraan dichtdraait. Ook daar valt wat voor te zeggen.

Tegenreactie: cyclische aandelen lager, defensieve hoger

De terughoudendheid bij beleggers was ook zichtbaar op de aandelenmarkt. Aandelen die meestal profiteren van een sterke opgaande groeifase van de economie (‘cyclische aandelen’) deden het gisteren even iets minder goed. Aandelen uit de ‘defensieve’ sectoren daarentegen, zoals nutsbedrijven, dagelijkse consumentengoederen en vastgoedaandelen, deden het juist wel goed. Even een tegenreactie dus op de beweging die we de afgelopen maanden hebben gezien. Ik verwacht dat die nog wel even kan doorzetten. De S&P 500 Index sloot gisteren per saldo onveranderd maar onderliggend was er dus wel wat beweging. De Nasdaq verloor 0,3%.

Beleggers reageren lauw op Chinese handelscijfers

Berichten over het uitstellen van een verlaging van de belastingen voor Amerikaanse bedrijven door Republikeinse senatoren drukken vanochtend de dollar, nadat deze de afgelopen weken juist iets sterker was geworden. Verder zijn de Chinese handelscijfers over oktober redelijk volgens de verwachtingen van analisten. De export is (in dollars) gegroeid met 6,9% (7,1% verwacht) en de import met 17,2% (17% verwacht). Beleggers reageren lauw op de cijfers. De Hang Seng Index in Hongkong staat op een verlies van 0,1% en de indices van de beurzen op het Chinese vasteland staan licht hoger. De Nikkei-index in Tokio is 0,1% lager gesloten maar de veel breder samengestelde Topix is door de +0,2% gesloten op de hoogste stand sinds 1991. De Kospi-index in Seoel sloot 0,4 hoger. Toch het Trump effect?

Agenda van vandaag

De macro-agenda van vandaag is vrij leeg. We moeten het doen met onder andere cijfers over de industriële productie in Spanje. Kwartaalcijfers krijgen we vandaag van onder andere Ahold Delhaize, ABN Amro, EON, Engie, Crédit Agricole, HeidelbergCement en MGM Resorts.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 18,1 op ABN AMRO 9,7 1,88 1,91 -9,98 % Koop Sprinter
Sprinter Long 16,0 op ABN AMRO 4,9 3,76 3,79 -5,27 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 20,517 op ABN AMRO 9,2 2,02 2,05 +11,51 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 22,062 op ABN AMRO 5,2 3,56 3,59 +5,93 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 8 november 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.