Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: AstraZeneca AstraZeneca

maandag 13 november 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBp 20.2 4.08 Ja Long Gezondheidszorg

AstraZeneca biedt op korte termijn geen uitgesproken aantrekkelijke beleggingscasus, omdat de waardering bovengemiddeld is, en omzet- en winstgroei in 2017 en 2018 afwezig zijn. De langeretermijnverwachtingen zien er wel redelijk goed uit. Het dividendrendement is met 4,3% redelijk hoog.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen het Zweedse Astra en het Britse Zeneca in 1999. Het produceert merkmedicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Verschillende belangrijke patenten (Crestor, Nexium) zijn de afgelopen jaren vervallen, waardoor het bedrijf op het overnamepad moest en de omzet ziet dalen. Ruim 35% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) gerealiseerd, bijna 25% in Europe en de overige 40% in de rest van de wereld. In 2016 werd op een omzet van $23 mld, een nettowinst geboekt van $3,4 mld.

Resultaten licht beter dan verwacht

Zowel de omzet (+9%) als de winst (+17%) in het 3e kwartaal van 2017 kwam hoger uit dan verwacht. Belangrijkste meevaller was de minder sterke dan verwachte daling van Crestor, waarvan vorig jaar in het 3e kwartaal een deel van het patent verliep. De WPA (winst per aandeel) was boven de consensusverwachting, door de iets hogere omzet en lager dan verwachte operationele kosten. Dit maakt de fors lager dan verwachte brutomarge (80%, tegenover de 84% die werd verwacht) meer dan goed. De omzetverwachting voor heel 2017 is nog steeds een daling in een range van 2-5% in constante valuta en een WPA-daling van 10-15%. Wel verwacht het bedrijf nu aan de positieve kant van die range uit te komen.

Waardering boven het sectorgemiddelde

AstraZeneca heeft een bovengemiddeld waardering van ongeveer 17,4x de verwachte winst over 2018. In 2017 en 2018 zullen er op basis van de consensusverwachting per saldo een omzet- en winstdaling zichtbaar worden. Daarna moet de groei weer terugkomen. Het dividendrendement van 4,3% is bovengemiddeld.

Kansen

  • Ondanks aflopende patentbescherming van de belangrijkste kaskrakers blijven deze relatief goed verkopen.
  • Naast een aantal aflopende patenten heeft AstraZeneca ook een aantal zeer kansrijke medicijnen die veel potentie hebben na 2018.
  • Hoewel het minder sterk aanwezig is in de opkomende markten, is het daar wel een sterke groeier.

Risico's

  • AstraZeneca heeft meer dan gemiddeld last van concurrentie van ‘merkloze’ (generieke) medicijnen bij geneesmiddelen waarvan de patentbescherming is afgelopen.
  • De samenwerking met anderen op gebied van research en productontwikkeling drukt het winstpotentieel (opbrengsten worden gedeeld).
  • Valuta-effecten hebben een bovengemiddeld effect op de winstgevendheid door de Britse notering.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 4310 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 5585. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2330,0 op AstraZeneca 1,5 48,71 0,00 +1,16 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2330,0 op AstraZeneca 1,5 48,71 0,00 +1,16 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen