Auteur

Jan Kleipool
Beleggingsanalist

Analyse: Aegon Aegon

maandag 13 november 2017

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000303709 EUR 8.1 5.31 Ja Long Financiële waarden

We verwachten dat het huidige beleid uiteindelijk leidt tot een scherpere focus en stabielere resultaten. De strategische verschuiving naar minder kapitaalintensieve producten, de sterkere solvabiliteitsratio en het zicht op hogere rentes in de VS bieden volgens ons een gunstiger beeld voor de toekomst. De historie van zeer wisselvallige resultaten maakt ons echter terughoudend.

Nederlandse verzekeraar die grotendeels afhankelijk is van de VS

Aegon NV is een internationaal verzekeringsbedrijf en biedt voornamelijk levensverzekeringen en daaraan gerelateerde beleggingsproducten aan in de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK), Nederland en in toenemende mate de opkomende markten. In Europa worden ook schadeverzekering-, lease- en hypotheekproducten aangeboden. Het merendeel van het resultaat komt uit de VS (57%) waardoor Aegon het beste is te vergelijken met Amerikaanse levensverzekeraars. Het management wil de afhankelijkheid van de VS echter verminderen ten gunste van de nieuwe markten (ongeveer 10%). Nederland is goed voor zo'n 28% en het VK 6%.

Resultaten Q3'17 beter dan verwacht, solvabiliteitsratio inmiddels geen punt van zorg meer

De nettowinst kwam uit op €469mln en lag daarmee 65% boven de consensusverwachting van analisten dankzij meevallende beleggingswinsten (de consensus ging uit van verliezen) die de negatieve impact van wijzigingen in de aannames van modellen compenseerden. Het onderliggende brutoresultaat kwam uit op €556mln en lag 13% boven de consensus. De hoger dan verwachte brutowinst was vooral te danken aan een beter dan verwacht resultaat bij de Amerikaanse divisie (18% boven de consensus) en Europese divisie (4% boven consensus). De solvabiliteitsratio op basis van Solvency II kwam uit op 195% en lag daarmee aanzienlijk boven de consensus van 187%. De ratio ligt daarmee aan de bovenkant van de doelstelling van 150-200% . Per saldo een goed kwartaal maar voor een groot deel gedragen door eenmalige posten.

Laag gewaardeerd

Het aandeel is laag gewaardeerd tegen 0,6x de tastbare boekwaarde en 8,5x de getaxeerde winst voor 2018 ten opzichte van respectievelijk 1,6x en 10,7x gemiddeld voor de Europese verzekeraars in ons beleggingsuniversum Aegon blijft volgens ons een aantrekkelijk gewaarde verzekeraar met verdere mogelijkheden voor het afstoten van onderdelen en verdere risicoreductie waarmee extra kapitaal vrijgespeeld kan worden. Daarnaast kan Aegon profiteren van hogere rentes in de VS. De meevallende resultaten in combinatie en het zicht op hogere Amerikaanse rentes maken ons positiever op het aandeel. De historie van zeer wisselvallige resultaten maken ons echter terughoudend.

Kansen

  • De Amerikaanse levensverzekeraar Transamerica is een van de belangrijkste onderdelen en profiteert van een sterke merknaam en dominante positie in een uiterst competitieve markt.
  • Aegon stoot onderdelen af die niet tot de kernactiviteiten behoren en minder rendabel zijn. Aegon kan daardoor een slanker bedrijf worden met een scherpere focus en stabielere resultaten.
  • De positie in opkomende markten biedt groeimogelijkheden omdat een groot deel van de bevolking daar nog onderverzekerd is.
  • Aegon heeft slechts beperkte exposure naar de probleemlanden in de periferie van de eurozone.

Risico's

  • De sterke concurrentie in de markt voor levensverzekeringen leidt ertoe dat er moeilijk buitengewone winsten te behalen zijn.
  • Er zit weinig groeiperspectief in de Amerikaanse en Britse levensverzekeringmarkt.
  • Garantieconstructies op polissen, lage rentestanden, uitlopende creditspreads op de grote portefeuille met bedrijfsobligaties en valutaschommelingen van de eurodollarkoers vormen risico’s voor het aandeel.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 4,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 6,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 4,769 op Aegon 8,9 0,49 0,59 +1,89 % Koop Sprinter
Sprinter Long 4,8 op Aegon 5,0 0,96 1,06 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 5,969 op Aegon 6,7 0,69 0,79 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 6,0 op Aegon 3,6 1,37 1,47 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Aegon bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.