Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Onbezorgdheid beleggers stemt tot waakzaamheid

dinsdag 14 november 2017

Bij gebrek aan macro-economisch en bedrijfsnieuws werd de stemming op de Europese beurzen vooral bepaald door groeiende 'bezorgdheid over de onbezorgdheid' van beleggers. Dat klinkt misschien wat verwarrend maar ik zal het proberen uit te leggen.

Sinds de zomermaanden zien we vooral meevallende macrocijfers, niet alleen uit de VS maar ook uit de eurozone. Ook hebben de centrale bankiers de indruk gegeven dat ze de geldkraan niet snel dicht zullen draaien. Verder kregen we over het algemeen meevallende bedrijfsresultaten over het derde kwartaal te horen. Afgezien van een paar geopolitieke onrustmomentjes, zoals de rakettests door Noord-Korea en wat politieke schermutselingen in Washington, is de nieuwsstroom vrij kalm geweest. Niet vreemd dus, dat we al lang geen echte grote bewegingen (‘correcties’) op de markten hebben gezien.

Eerste verschuivingen zichtbaar op obligatiemarkt

Maar sinds vorige week lijkt de kalme stemming wat te veranderen. Vooral op de obligatiemarkt begint het wat te schuiven. De rentes op staatsobligatie lopen zoetjesaan op, net als risicopremies, dus de renteopslagen ten opzichte van de staatsobligatierente, op (hoogrentende) bedrijfsobligaties. En ook op de valutamarkt neemt de koersbeweeglijkheid (volatiliteit) toe. Geen wonder dat er links en rechts wat winst genomen wordt.

Posities stapsgewijs verlaagd naar neutrale niveaus

Dit leidde ertoe dat afgelopen vrijdag de Europese aandelenbeurzen voor de eerste keer in maanden een beursweek met verlies afsloten en dat de volatiliteitsindices iets opliepen. Of dit de voorbode is voor een grotere beweging, is nog maar de vraag. Vanwege de geleidelijk minder aantrekkelijk geworden risicorendementsverhoudingen van een aantal beleggingscategorieën hebben we in de loop van 2017 al wat risico ‘afgebouwd’. Zo hebben we onder andere de posities in hoogrentende obligaties en obligaties uit opkomende markten teruggebracht tot neutrale niveaus. Dat hadden we al eerden gedaan bij de weging van aandelen.

Minder stimulering ECB nodig gezien oplopende groei en inflatie

Terug naar de markten van gisteren. Na de winstnemingen maandag op de Japanse beurzen openden ook de Europese markten lager. Tegen het middaguur liepen de verliezen nog iets verder op. Na de mooie rally van de afgelopen maanden lijkt er weinig meer in het vat te zitten. De winstgroei is tot nu toe prima maar de koersen zijn nog sterker dan de winsten opgelopen. Dat betekent dat de waarderingen nog hoger zijn geworden. Of de aandelenmarkten nog veel duurder gaan worden, hangt af van de centrale banken. De Europese Centrale Bank (ECB) blijft voorlopig nog wel stimuleren, maar gezien de sterke economische groei en een al wat oplopende inflatie zal dit in de toekomst ongetwijfeld minder worden. We denken dan ook dat waarderingen (koerswinstverhoudingen) niet verder zullen oplopen.

Duitse 10-jaarsrente loopt op naar 0,42%

De Stoxx Europe 600 Index verloor gisteren per saldo 0,7%. Wat de verschillende sectorindices betreft, wist alleen de sector dagelijkse consumentengoederen de dag met een winstje af te sluiten. Op de obligatiemarkt liep de Duitse 10-jaarsrente met 1 basispuntje op naar 0,42%. We verwachten dat deze nog iets verder zal oplopen.

Ook Amerikaanse 10-jaarsrente 1 basispuntje hoger

Amerikaanse beleggers maken zich nog steeds zorgen over de belastingplannen van Trump. Het lijkt erop dat hij deze niet meer voor het einde van het jaar door het Congres goedgekeurd krijgt. Uitstel zou betekenen dat de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie wel eens iets minder zouden kunnen worden. Tegelijkertijd lijkt het beleidscomité van de ‘Fed’, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, vastberaden om de rente langzaamaan verder te verhogen. Gisteren maakten de koersen op Wall Street even een pas op de plaats. De S&P 500 Index sloot, net als de Nasdaq 0,1% hoger. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 1 basispunt naar 2,41%.

Chinese economische cijfers ongeveer als verwacht

De vanmorgen bekendgemaakte Chinese macrocijfers zijn redelijk volgens verwachting. De industriële productie is in oktober met 6,2% gegroeid (6,3% verwacht), de winkelomzetten stegen 10% (+10,5% verwacht) en de investeringen stegen 7,3%, conform de verwachting van analisten. Beleggers reageren nauwelijks op de cijfers. De Hang Seng-index in Hongkong staat op een plusje van 0,1% en de beurs van Shanghai verliest 0,2%. Ook op de andere Aziatische beurzen is het vrij rustig. De Nikkei-index in Tokio staat op het moment van schrijven 0,1% hoger net als de Kospi-index in Seoel. Beleggers zijn in afwachting van nieuwe impulsen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere groeicijfers over het derde kwartaal uit Duitsland, Nederland, Italië en de eurozone. Voor de eurozone wordt een groei van 0,6% (kwartaal op kwartaal) verwacht. Verder verwachten we Duitse, Spaanse en Britse inflatiecijfers over oktober. Daarnaast staat de nieuwe stand van de ZEW-index, de Duitse beleggersbarometer op het programma. Er wordt verwacht dat deze is gestegen van 87 naar 88 punten. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere de vertrouwensindex van het MKB (verwacht wordt een stijging van 103 naar 104) en producentenprijsinflatiecijfers. Ook is er vandaag een door de ECB georganiseerde bijeenkomst van de belangrijkste centrale bankiers waarop wordt gesproken over de manier van communiceren over het monetaire beleid. Dat kan nog aardig worden. Kwartaalcijfers krijgen we van onder andere RWE, Henkel, Infineon, Vodafone en Home Depot.

Fijne dag!

 

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0154 op EUR/USD 9,5 10,45 10,47 +2,85 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,96 op EUR/USD 5,9 16,80 16,82 +1,69 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2427 op EUR/USD 10,1 9,85 9,87 -3,71 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3613 op EUR/USD 4,9 20,30 20,32 -2,03 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 14 november 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.