Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Speciaal op uw verzoek Technische analyses: Galapagos, Shell en Arcelor Mittal

dinsdag 21 november 2017

Tijdens ons seminar afgelopen vrijdag bij de beleggingsfair 2017 kreeg ik de vraag om enkele aandelen technisch te bekijken. Hieronder vindt u een korte technische blik op deze aandelen.

Galapagos

De langetermijntrend is krachtig en opwaarts gericht. De laatste keer dat de bodemlijn werd getest, was in de zomer van dit jaar aan het einde van een forse correctieve beweging waarbij Galapagos terugviel vanaf 90 tot aan de dubbele bodem bij 60. De afronding van deze correctie boven de dalende toppenlijn en de daarna gestarte herstelbeweging zorgde in oktober voor een hertest van de zware weerstand bij 90. Deze weerstand moet worden gebroken voor een volgende fase in de stijgende langetermijntrend naar hogere koersen. In het kortetermijnbeeld werd recent onder de 83 een hoofd-schouderpatroon afgerond. De herstelbeweging van gisteren kan zorgen voor een hertest van de neklijn en de vorming van een lagere top. Pas een structureel slot boven de 83 zorgt voor opnieuw ruimte naar de 89 – 90 zone. Zolang hij hieronder blijft, lijkt een diepere correctie reeel in de komende weken. Eerste steunpunt ligt bij 76 en daaronder bij 71,50.

Royal Dutch Shell

Ook bij Shell geldt dat het stijgende langetermijnbeeld intact is en het volgende langetermijnkoersdoel ligt bij 31. Na de meervoudige bodem bij 22,70 in de zomermaanden is de afgelopen maanden een krachtig herstel ingezet tot boven de weerstand van 27. Hij vormde recent een top bij 28,25 waarna de steil opgaande bodemlijn werd gebroken en de volgende correctieve beweging werd gestart. Eerste steunpunt ligt bij 25,80, maar een verder neerwaarts vervolg naar de 24,50 – 24,70 tot zelfs de langere stijgende bodemlijn van nu 23,80 sluit ik niet uit voor de vorming van een volgende hogere middellangetermijnbodem. Zodra de gap rond de 27 opwaarts wordt gebroken, ontstaat opnieuw ruimte naar de recente top van 28,25, maar de kans dat een herstelbeweging in het kortetermijnbeeld zal uitmonden in een lagere kortetermijntop lijkt realistischer.

Arcelor Mittal

Dit aandeel brak in de zomer van 2016 de langjarige dalende trend en is een nieuwe stijgende langetermijntrend gestart. De eerste doelen tijdens dit forse herstel zijn inmiddels bereikt en het volgende doel ligt rond de 31 – 32. De weg hiernaartoe zal echter gepaard gaan met forse tegenreacties, zoals we eerder in de zomer van dit jaar zagen. Toen viel Arcelor Mittal van 26,50 terug naar 17,50 wat uiteindelijk zorgde voor de 1e duidelijke hogere middellangetermijnbodem. Onder deze bodem verslechtert het langere technische beeld weer. In de afgelopen periode probeerde hij opnieuw de 26,50 te bereiken, maar deze poging stokte bij 26 waarna de huidige terugval werd ingezet. Een belangrijke steunzone in het kortetermijnbeeld is bij 22,50 – 23 te vinden. Daaronder ontstaat meer ruimte naar de 21. Ik acht de kans reeel dat in de komende periode Arcelor een volgende belangrijke bodem zal vormen tijdens de huidige terugval waarna de opwaartse druk op uiteindelijk de 26 – 26,50 weer kan toenemen in het komende half jaar.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,047 op Arcelor Mittal 9,4 1,61 1,64 +6,21 % Koop Sprinter
Sprinter Long 13,7 op Arcelor Mittal 5,1 2,98 3,01 +3,28 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17,113 op Arcelor Mittal 7,8 1,96 1,99 -8,14 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 18,403 op Arcelor Mittal 4,7 3,25 3,28 -5,09 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 21 november 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.