Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Trendsignalenlijst Nederland

maandag 27 november 2017

Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland

 1. Aalberts: na de test van ons koersdoel, een Fibonacci projectiedoel bij 43, brak hij de opwaartse versteiling af en lijkt een correctieve fase te zijn ingegaan.
 2. Aegon: opnieuw testte hij de zware weerstand bij 5,40 en vormde hier een top. Onderliggende kortetermijntrend nog positief, maar handelsruimte neemt snel af.
 3. Ahold Delhaize: huidige herstelbeweging lijkt de laatste fase in te gaan voor de vorming van een lagere top. Trend blijft neerwaarts gericht.
 4. Altice: het koersdoel van deze Short opinie is verder verlaagd. Hij bevindt zich in een zeer steile dalingsfase.
 5. ArcelorMittal: de trend blijft zeer krachtig en opwaarts gericht. Recente correctieve beweging zorgde voor opnieuw een hogere bodem van de versteilingsfase.
 6. ASML: na de test van het volgende Fibonacci-projectieniveau doel bij 160 vormde hij een lagere top en zet nu de steile opgaande bodemlijn onder druk.
 7. Boskalis: een structurele doorbraak door de 31,10 zou een groot omgekeerd hoofd-schouder bodempatroon afronden en een krachtig opwaarts signaal geven.
 8. DSM: brak door de bovenkant van het brede en langjarige opwaartse trendkanaal. Het koersdoel is verder verhoogd, maar let vooral op de huidige versteiling. Een neerwaartse doorbraak onder de bodemlijn van deze versteiling kan een forsere correctieve tegenreactie starten. Trend is zeer steil.
 9. Galapagos: na de hernieuwde test van het koersdoel is een tegenreactie gestart. Tijdens deze correctie werd vorige week een lagere top gevormd.
 10.  Philips: vormde in de afgelopen maanden een drievoudige top rond de 36 waarna de sinds de zomer van 2016 stijgende bodemlijn werd gebroken in de afgelopen week.
 11.  Vopak: test het koersdoel (short), een zware horizontale langetermijnsteun.

 

Zie ‘Toelichting tabel’ voor specificatie getoonde data

Toelichting tabel

*) ‘Huidige koers’ toont een intraday- dan wel slotkoers op de dag van publicatie.

De koerswaarden in oranje geven de niveaus van stijgende dan wel dalende steun- of weerstandslijnen (in de tijd veranderende niveaus).

Over het aandeel ING (of ING-dochterondernemingen) publiceren wij geen opinies; noch op basis van technische noch op basis van fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,5 5,83 5,93 +5,57 % Koop Sprinter
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,5 5,83 5,93 +5,57 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 27 november 2017 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.