Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Draai van cyclische, naar defensieve sectoren

donderdag 7 december 2017

Even een pas op de plaats. Na een flink lagere opening, in reactie op de dalende Aziatische aandelenbeurzen, wisten de Europese beurzen gisteren richting de slotbel weer iets te herstellen. De Stoxx Europe 600 Index verloor uiteindelijk 0,1%.


Iets beter dan verwachte cijfers over de Duitse fabrieksorders in oktober (+0,5% tegenover de -0,2% die werd verwacht) konden de stemming op de Duitse beurs niet keren. De Duitse DAX Index sloot 0,4% lager. Beleggers namen gisteren nog wat winst op aandelen die het dit jaar tot nu toe erg goed hebben gedaan, zoals technologieaandelen. Aandelen uit minder goed presterende en ‘defensievere’ sectoren - zoals dagelijkse consumentengoederen en nutsbedrijven - werden juist gekocht. Een duidelijke draai van cyclische sectoren naar defensieve sectoren, zo aan het einde van het jaar. Niet vreemd nu veel beursindices op of rond recordniveaus staan en macro-economische cijfers en sentimentsindicatoren lijken te pieken.

Vlucht naar ‘veilige havens’ op de obligatiemarkt

De 'vlucht naar veilige havens' was gisteren duidelijk zichtbaar op de obligatiemarkt. Ondanks de prima groeicijfers uit de eurozone die we de afgelopen tijd voorbij zien komen, daalde de rente op de Bund (Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar) gisteren met 3 basispunten tot 0,30%. Tegelijkertijd liepen de risicopremies op bedrijfsobligaties behoorlijk op: de iTraxx Crossover Index steeg met 7 basispunten naar 235 punten.

Vraag naar obligaties blijft de komende jaren hoog
De vraag naar obligaties is dit jaar gestegen naar een recordniveau. Ik kreeg gisteren een rapportje onder ogen waarin staat dat er dit jaar wereldwijd naar verwachting voor totaal USD 350 miljard in obligatiefondsen zal stromen, bijna het dubbele van het vorige record van USD 200 miljard in 2014. Ook gaat er dit jaar een recordbedrag naar aandelenfondsen, zo'n USD 280 miljard. Met uitzondering van 2013 - het jaar van de 'taper tantrum' (kapitaalvlucht uit obligaties uit zwakke landen na onzekerheid over het afbouwen van het ruime monetaire beleid van centrale banken)- ging er in de afgelopen tien jaar ieder jaar meer geld naar obligaties dan naar aandelen. Dat zou je misschien niet zeggen als je naar de standen van de wereldwijde aandelenbeurzen kijkt. De vraag naar obligaties zal de komende jaren vanwege de vergrijzing en strengere regelgeving hoog blijven en het aanbod van obligaties zal naar verwachting wat afnemen. Hierdoor zullen de rentes niet heel sterk, maar wel iets oplopen vanaf de huidige lage niveaus.

Niet iedereen profiteert van belastingverlaging
Dat niet alle Amerikanen en Amerikaanse bedrijven zullen profiteren van de belastinghervormingen van Trump werd gisteren bevestigd door de CFO van Citigroup. Die verwacht een voorziening te moeten nemen van USD 20 miljard als het wetsvoorstel van de Senaat wordt aangenomen. Eerder werd door analisten rekening gehouden met een afschrijving van USD 12 miljard. Het aandeel Citigroup verloor 1,4%. De koersen van aandelen uit de technologiesector wisten gisteren iets te herstellen op Wall Street, na de daling op dinsdag. De Nasdaq sloot 0,2% hoger en de S&P500 Index sloot vrijwel onveranderd, ondanks een koersdaling van oliegerelateerde aandelen (-1,3%). Die laatste groep daalde als reactie op de lagere olieprijs door het bericht van hoger dan verwachte Amerikaanse benzinevoorraden.

190.000 nieuwe Amerikaanse banen
Loonstrookjesverwerker ADP meldde over november 190.000 nieuwe banen, conform de verwachting van analisten. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar 2,34%. De dollar werd iets sterker tegenover de euro op 1,179 (EUR/USD), omdat er rekening mee wordt gehouden dat de vraag naar dollars toeneemt als Amerikaanse bedrijven door de belastinghervormingen geld uit het buitenland terug zullen halen.  

Aandelen opkomende markten onder druk
Mede door de sterkere dollar liggen aandelen uit opkomende markten de laatste dagen flink onder druk. Gisteren verloor de MSCI Emerging Market Index in euro's gemeten 1,1%. Naast de iets zwakkere valuta's uit opkomende markten, spelen winstnemingen van beleggers op sterk gestegen IT-bedrijven als Tencent en Alibaba een rol. De weging van de sector informatietechnologie in de MSCI Emerging Market Index is ongeveer 28%, en daarmee zwaarder dan bijvoorbeeld de weging van IT aandelen in de S&P 500 Index.

Weer wat rust op de Aziatische markten
De rust op de Aziatische beurzen lijkt na de aderlating van gisteren enigszins te zijn teruggekeerd, maar de stemming is nog wel gemengd. De Japanse Nikkei Index is 1,45% hoger gesloten, mede door een zwakkere yen, en de Hongkongse Hang Seng Index staat op dit moment op een winst van 0,15%. De Koreaanse Kospi Index is daarentegen 0,5% lager gesloten en de beurs van Shanghai verliest 0,9%.

Agenda van vandaag
Op de agenda van vandaag staan onder meer Nederlandse inflatiecijfers, industriële productiecijfers uit Duitsland en definitieve groeicijfers over het derde kwartaal in de eurozone. Uit de Verenigde Staten verwachten we vanmiddag onder meer het wekelijks overzicht van werkloosheidsaanvragen en cijfers over het consumentenkrediet.

Fijne dag!

 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 61,3 op Alibaba 1,6 76,13 0,00 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 61,3 op Alibaba 1,6 76,13 0,00 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 7 december 2017, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.