Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Steun voor langlopende obligaties neemt af

donderdag 11 januari 2018

Het begint te schuiven op de obligatiemarkt. Aan jaren van lage economische groei, lage inflatie en een zeer ruim monetair beleid van centrale banken lijkt nu toch echt een einde te komen. En dit betekent ook dat de obligatierentes wat omhoog zullen gaan. Het is niet de eerste keer dat wij, en andere analisten, dit voorspellen. In de voorgaande jaren bleek de voorspelling van hogere rentes steeds te voorbarig. Maar nu zijn de signalen toch wel erg sterk aan het worden.

Steun voor langlopende obligaties neemt af

Steeds meer instanties (zoals het IMF, de Wereldbank, OESO) voorspellen voor dit jaar wereldwijd een hogere economische groei en ook wordt de inflatiedruk - misschien nog niet overal - steeds iets sterker. Maar belangrijker nog is dat de steun voor langlopende obligaties steeds minder sterk wordt. De Anmerikaanse centrale bank koopt al langer wat minder van dergelijke staatsobligaties om de balans af te bouwen, terwijl het aanbod van nieuwe Treasuries (Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar) zal toenemen. Deze toename komt door de oplopende Amerikaanse staatsschuld vanwege de nieuwe belastingwet. Tel hier het bericht van gisteren dat de Chinezen misschien ook wat minder Treasuries zullen gaan kopen bij op, en je hebt de poppen aan het dansen. Maar er is meer. Ook de Bank of Japan heeft deze week bekendgemaakt iets minder langlopende staatobligaties te kopen en in Europa wordt deze week een stortvloed van nieuwe staatsobligaties uitgegeven. Het resultaat is duidelijk: oplopende rentes.

Start van de ‘obligatiebearmarkt’?

Voor bekende obligatiebeleggers was het meteen een moment om de start van een obligatiebearmarkt' te voorspellen. Ook wij gaan ervan uit dat de rentes aan het einde van het jaar nog wat hoger staan, maar gaan nog niet zover om een bearmarkt aan te kondigen. Wel is de obligatiebullmarkt ten einde, maar dat hadden we al eerder voorspeld.

Veel beleggers gaan uit van een voortzetting van ‘Goudlokje’

Toch was ik verrast toen gisteren bij de visiepresentatie van een groot fondsenhuis in Rotterdam de stemming van het publiek werd gepeild. Veruit het grootste deel van het publiek voorziet een voortzetting van het 'Goudlokje'-scenario (een sterke economische groei, gecombineerd met een lage inflatie) dat we als sinds eind 2016 zien. Voor hogere inflatie (en dus hogere rentes) en een sterke groeivertraging in China is bijna niemand bevreesd. Bij mij bekruipt het gevoel dat op dit moment zelfgenoegzaamheid overheerst en dat maakt me extra waakzaam voor signalen die kunnen leiden tot wat meer volatiliteit (koersbeweeglijkheid).

Beleggers moeten wennen aan hogere rentes

Hoe dan ook is het voor beleggers wel even wennen hoe om te gaan met hogere rentes. Het was dan ook niet vreemd dat gisteren op de beurzen hier en daar wat winst werd genomen. De meeste Europese beurzen sloten lager in reactie op de oplopende rentes. De Duitse 10-jaarsrente steeg, met de nieuwe referentie-obligatie met een looptijd tot februari 2028, tot 0,54%. De 'oude' 10-jaarrsente sloot 1 basispunt hoger op 0,47%. De Stoxx Europe 600 Index sloot 0,38% lager. Bijna alle aandelensectoren sloten lager. Vooral rentegevoelige sectoren lagen onder druk. Maar er waren ook positieve uitzonderingen. Zo liepen de koersen van aandelen uit de sector financiële waarden (+1,6%) flink op. Banken en verzekeraars profiteren immers van hogere lange rentes. Geholpen door hogere koersen van banken sloten de Italiaanse (+0,66%) en de Spaanse beurs (+0,02%) hoger.

Wij hanteren een onderweging van obligaties

In onze beleggingsstrategieën hebben we al langer ingezet op hoger rentes. We hanteren een onderweging van obligaties, bij voorkeur met een korte duratie en hebben deze week besloten om binnen aandelen aan de flinke overweging van financiële waarden vast te houden. Verder zijn we iets positiever geworden over aandelen uit de sector energie en Japanse aandelen. Een uitgebreide toelichting op de mutaties en onze visie vind je in het Maandbericht beleggen van januari.

China zou minder Treasuries willen kopen

Het bericht dat China mogelijk minder Treasuries zou willen kopen leidde niet alleen tot nervositeit op de obligatiemarkt, maar zette ook bij de opening de koersen op Wall Street onder druk. De obligatiemarkt wist zich in de loop van de handelsdag weer te herstellen door berichten dat de kans dat president Trump uit het NAFTA-handelsverdrag zou willen stappen steeds groter lijkt. In reactie werden niet alleen de Canadese dollar en de Mexicaanse peso zwakker, maar werden ook weer veilig geachte Treasuries gekocht. De Amerikaanse 10-jaarsrente sloot uiteindelijk onveranderd op 2,56%, na eerder op de dag op 2,60% te hebben gestaan.

Bankaandelen in trek

Voor de eerste keer dit jaar sloten de belangrijke Amerikaanse aandelenbeurzen lager, al bleven de verliezen beperkt. De S&P 500 Index verloor, net als de Nasdaq, 0,1%. Net als in Europa waren bankaandelen gevraagd, maar lagen de aandelenkoersen van bedrijven uit rentegevoelige sectoren zoals nutsbedrijven en vastgoedaandelen onder druk.

Ook in Azië lijkt de puf op de beurzen er een beetje uit

Ook op de Aziatische beurzen lijkt de puf er een beetje uit. Na de koerssprong in de eerste dagen van het nieuwe jaar wordt er even een pas op de plaats gemaakt. Het bericht uit China dat gisteren mogelijk geen juiste bron werd gebruikt voor het nieuws dat de Chinezen minder Treasuries zouden willen kopen, zorgt voor een voorzichtige opluchting. Dat neemt niet weg dat sommige markten wat oververhit lijken. De Nikkei Index in Japan is zojuist 0,335 lager gesloten en de Hongkongse Hang Seng Index schommelt rond het slot van gisteren, net als de beurs van Shanghai. De Koreaanse Kospi Index is 0,5% lager gesloten.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder meer industriële productiecijfers uit Spanje en de eurozone. Uit de Verenigde Staten krijgen we vanmiddag onder meer producentenprijsinflatiecijfers en het wekelijkse overzicht van werkloosheidsaanvragen.

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,062 op EUR/USD 11,1 9,02 9,04 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,957 op EUR/USD 5,5 18,02 18,04 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 1,2551 op EUR/USD 10,3 9,67 9,69 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 1,341 op EUR/USD 5,1 19,54 19,56 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 11 januari 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.