Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Technische Analyse AEX: Consolidatie onder 564

vrijdag 12 januari 2018

Op dit moment consolideert de AEX onder de zware weerstand van 564. Zolang er echter geen verzwakkingen plaatsvinden in het technische beeld, blijft de kans reeel dat de AEX de druk op de 564 verder opvoert.

185 punten stijging binnen 2 jaar zonder 'forse' correcties

In de eerste anderhalve handelsweek van het nieuwe jaar zagen we een krachtige opgaande beweging in de meeste indices. Daarbij werden in veel indices de jaartoppen van vorig jaar verder verhoogd. De eerste handelsdag van dit jaar leek nog te zorgen voor de start van een forsere correctie, maar de markt besloot anders. De AEX vormde die dag een hammer als startpunt voor een opwaartse beweging van ongeveer 23 punten. Hij steeg vanaf de intraday-bodem op 2 januari naar de recente dubbele top bij 563,30. Hiermee werd de belangrijke 564 op minder dan een punt na getest. Dit niveau gold al langere tijd als mijn volgende doel in het stijgende langetermijnbeeld. De weg hiernaartoe had ik echter anders ingeschat. In een krachtige opgaande beweging vanaf de 2016-bodem bij 378 steeg de AEX 185 punten in minder dan 2 jaar tijd tot deze belangrijke weerstand. In 2016 zagen we nog een nieuwe en gestage opgaande middellangetermijntrend vanaf deze 378-bodem. Hij vormde een drietal hogere bodems waarna hij vanaf de december 2016-bodem opwaarts ging versnellen. Deze bodem lag destijds bij 445,65. In het gehele jaar 2017 werd deze versnelling voortgezet en bleven ‘echte’ correcties uit. Alleen in de zomermaanden leek een groot topvormingsproces doorgang te vinden, maar dit proces kende slechts een tweetal kleine correcties van 5% en 6% waarna dit proces in september opwaarts werd afgerond. Hierna vond alleen in november nog een kleine mini-correctie van 4% plaats.

Visie technische analyse:

korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Long

557,40 / 552 / 547,80 / 547 / 546,10

563,30 / 564 / 567,50 / 572

 

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 11 januari 2018, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Waar en wanneer wordt het keerpunt bereikt?

De gehele opgaande beweging vanaf de februari 2016-bodem onderging geen enkele forsere correctie die groter was dan 10%. In 2016 vonden nog wel meerdere ‘normale’ correcties plaats, maar in 2017 bleven deze (buiten de zomermaanden) uit. De langdurige stijgingen in 2017 zonder noemenswaardige tegenreacties zorgden voor steeds meer euforie in de markt. Dergelijke lange opgaande bewegingen zonder tegenreacties hebben we in deze sinds 2009 aanwezige bullmarkt nog niet eerder gezien. Euforie kan lang aanhouden onder beleggers, maar aan het einde van een dergelijke periode start vaak een forse tot zeer forse tegenreactie. Deze tegenreactie had ik al eerder verwacht, maar elke kleine terugval van minder dan 5% wordt door beleggers gezien als instapgelegenheid en als ‘forsere’ correctie. De volatiliteit staat verder op zeer lage niveaus en er is veelal sprake van negatieve divergentie danwel een aanzienlijke overbought-conditie in de markt. De vraag is alleen waar en wanneer dit keerpunt in de markt wordt bereikt. Het belangrijkste signaal wordt daarvoor gegeven zodra de sinds februari 2016 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek wordt gebroken. Deze bodemlijn ligt momenteel bij 547 en stijgt maandelijks ongeveer 7 punten.

Gap gesloten en tweezers top gevormd

Een opwaartse en structurele doorbraak boven de 564 zou de weg kunnen openen richting de volgende langetermijndoelen die bij 590 en 610 liggen. Een kortstondige doorbraak zou echter nog wel kunnen wijzen op een tijdelijke en beperkte overshoot boven de 564. Bij dit doel ligt de dubbele top uit 2007 dat destijds ook het startpunt was van een lange en forse bearmarkt die de AEX tot onder de 200-puntengrens terugbracht. In het kortetermijnbeeld werd na de krachtige opgaande beweging in de afgelopen dagen een ‘tweezers’ top bij de 563,30 geplaatst. Een eerste toppatroon waarbij ook de eerste negatieve candlestick op de borden werd gezet. Gisteren werd de 2e opwaartse gap tot aan de 558,15 gesloten. Toch moet de AEX onder de voormalige novembertop van 557,40 sluiten om een verdere verzwakking in het zeerkortetermijnbeeld aan te geven. Om het startsein van een forsere correctie te geven, moet de AEX onder de genoemde stijgende bodemlijn van nu 547 sluiten. Zolang dat niet gebeurt, blijft de huidige opgaande middellangetermijntrend intact. Alleen op 2 januari werd voor het eerst een intraday-beweging onder deze lijn bewerkstelligd, maar hij sloot er uiteindelijk weer boven. Weerstand is te vinden bij 563,30 (dubbele top) en 564. Daarboven is nog de stijgende kortetermijntoppenlijn te vinden bij 567,50 en het 161,8%-Fibonacci-projectieniveau in het kortetermijnbeeld bij 572.

Veel opwaartse versteilingen in de Nasdaq 100

In de meeste Amerikaanse indices zien we een voortzetting van de stijgende trends in alle tijdstermijnen. Als we kijken naar de Nasdaq 100 dan zagen we begin 2016 een test van de stijgende langetermijnbodemlijn bij 3.900. Hierna is hij steeds verder gaan versteilen. Daarbij werd in mei vorig jaar ook de bovenkant van het stijgende langetermijntrendkanaal gebroken. Eind oktober 2017 werd vervolgens het Fibonacci-projectiedoel bij 6.100 gebroken en hij is nu op weg naar het volgende lange termijn projectiedoel dat bij 7.500 is te vinden. Met een huidig hoogtepunt bij 6.700 betekent dit in twee jaar tijd een stijging van 2.800 punten waarbij alleen beperkte correcties plaatsvonden. Deze tegenreacties werden naarmate de tijd verstreek ook steeds kleiner. Ook in deze index is sprake van euforie waarbij de steeds verdere opwaartse versteilingen goed in de gaten moeten worden gehouden. De laatste versteiling startte in oktober vorig jaar en de onderkant ligt momenteel bij 6.430. Een neerwaartse doorbraak hieronder is nodig om een forsere correctie op te starten. Een terugval in de komende weken is overigens ook normaal aangezien de Nasdaq 100 nu bijna aan de bovenkant van meerdere versteilingen noteert. Maar de trend is krachtig en zolang er geen neerwaartse doorbraken plaatsvinden blijft de opwaartse druk intact. Maar we moeten zeer alert blijven op toppatronen en een plotselinge neerwaartse trendomkeer.

Grafiek AEX-index op maandbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 11 januari 2018

Grafiek Nasdaq 100 Index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XV, 11 januari 2018

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 469,84 op AEX 9,8 5,31 5,33 +0,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 418,3 op AEX 5,0 10,46 10,48 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 571,69 op AEX 10,1 5,14 5,16 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 624,16 op AEX 5,0 10,39 10,41 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 12 januari 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.