Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: ArcelorMittal ArcelorMittal

maandag 15 januari 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
LU1598757687 EUR 3.8 1.04 Neutral Basismaterialen

Hoewel het wereldwijd marktleider is, heeft staalbedrijf ArcelorMittal weinig prijszettingskracht. Daarom zijn kostenbeheersing en precies gedoseerde investeringen belangrijk voor het behoud van de winstmarges van het bedrijf. De mogelijke overname van het Italiaanse Ilva zou de positie van ArcelorMittal in Europa verstevigen. Ook biedt het voortgaande wereldwijde economische herstel gunstige vooruitzichten. Maar gezien de gevoeligheid van het bedrijfsresultaat voor verschillende externe factoren is het risico ook aanzienlijk.

Grootste staalproducent ter wereld

Het wereldwijd opererende staalbedrijf ArcelorMittal maakt staalproducten zoals plaatmetaal en draadstaal. Daarnaast exploiteert het kool-en ijzerertsmijnen. Bij een omzet van €51 mld behaalde het bedrijf in 2016 een nettowinst van €1,5 mld. De omzet kwam uit de staalproductie in Europa (49%), Noord-Amerika (26%), Brazilië (10%) en Azië (10%). Inkomsten uit de mijnbouwactiviteiten droegen voor de overige 5% bij, waarbij we opmerken dat 80% van de steenkool en ijzerertsproductie voor eigen gebruik was. De markt voor staalproducten is zeer gefragmenteerd. Als marktleider heeft ArcelorMittal slechts 8% van de markt in handen, waardoor de prijszettingskracht van het bedrijf beperkt is.

Staal en ijzerertsmarkten in beweging

ArcelorMittal richt zijn investeringen met name op de automobiel-, machinerie- en constructiesegmenten. ArcelorMittal heeft een sterke aanwezigheid in Europa en de VS maar 40% van de omzet komt uit de opkomende markten. ArcelorMittal kan volop profiteren van de wereldwijde economische groei door zijn hoge kwaliteit en efficiënte productie – vooral in tijden van grote vraag. De capaciteit van het bedrijf bij veranderende volumes is echter minder flexibel dan die van de concurrentie. ArcelorMittal blijft ook investeren in mijnbouwcapaciteit om volledig zelfvoorzienend te worden en overschotten op de wereldmarkt te kunnen verhandelen. Nadeel hiervan is dat de sterk schommelende grondstoffenprijzen een grotere invloed zullen hebben op de inkomsten. De wereldwijde economische groei en de ingestelde Europese invoerheffingen op Chinees en Russisch staal zullen volgend jaar voor margeherstel zorgen. Het huidige Chinese beleid om staalfabrieken tijdelijk te sluiten en een deel van de overcapaciteit weg te werken, heeft geleid tot een hogere staalprijs (voordeel) en tot een lagere ijzerertsprijs (nadeel voor ArcelorMittal). Hoe effectief het Chinese beleid uiteindelijk gaat zijn, is nog niet duidelijk, maar vanwege de positie van China op de staalmarkt zal dit invloed hebben op de koersontwikkeling van ArcelorMittal.

Bedrijfsresultaat 3e kwartaal 2017

ArcelorMittal rapporteerde over het derde kwartaal een omzet van $17,6 mld en een winst voor belasting van $1,9 mld (+1% j-o-j). Beide iets hoger dan de consensusverwachtingen. De volumes, met name in de VS en Brazilië, vielen mee. De verkoopprijzen in deze regio’s vielen echter tegen, waardoor de inkomsten lager uitvielen dan vorig kwartaal. In Azië waren de prijzen hoger door de aanstaande sluiting van staalproductiecapaciteit in China. Klanten namen alvast maatregelen gezien de verwachte schaarste. De schuld steeg vergeleken met vorig kwartaal en de nettoschuld ten opzichte van de winst voor belasting in de voorgaande 12 maanden bedraagt nu 1,5. Dat is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren, maar een verdere daling zou welkom zijn. De overname van de staalfabriek bij het Italiaanse Ilva is vertraagd vanwege bezwaren van de lokale overheid. Dit kan tot een tijdelijke sluiting leiden. Aan de ene kant zal dit de kosten voor ArcelorMittal verhogen, aan de andere kant is de fabriek zo groot dat een sluiting de Europese staalprijzen aanzienlijk kan opdrijven.

Waardering beneden industriegemiddelde

De waardering op 9 keer de verwachte winst voor volgend jaar ligt lager dan het gemiddelde voor wereldwijde staalbedrijven en is in lijn met het langjarige gemiddelde van de sector. Daarmee is de waardering aantrekkelijk vergeleken met concurrerende staalproducenten. Maar de risico’s zijn ook aanzienlijk gezien de gevoeligheid van de koers voor de schuldpositie en externe factoren.

Kansen

  • Aanhoudende economische groei
  • Blijvende beperking overcapaciteit in China
  • Voortdurende hogere staalprijzen
  • Goedkeuring voor de overname van Ilva

Risico's

  • Verslechtering van de schuldpositie door onverwachte kosten of nieuwe overnames
  • Nadelige importheffingen of milieuwetgeving.
  • Nadelige wisselkoerseffecten
  • Lager dan geplande ijzerertsprijzen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 17,7 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 31,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,066 op Arcelor Mittal 10,7 1,04 1,39 +29,95 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 12,486 op Arcelor Mittal 5,0 2,62 2,97 +11,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 16,224 op Arcelor Mittal 8,6 1,39 1,74 -15,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 17,079 op Arcelor Mittal 5,7 2,24 2,59 -10,39 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ArcelorMittal bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.