Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische Analyse Trendsignalenlijst Nederland

maandag 29 januari 2018

Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland

 • Aalberts: de trend blijft krachtig en het koersdoel is behaald. Het volgende langetermijndoel ligt bij 53,50 (Fibonacci-projectiedoel).
 • ABN AMRO: noteert aan bovenkant van het trendkanaal, het koersdoel is verder opgehoogd.
 • Aegon: rondde recent een groot sinds begin 2016 omgekeerd hoofd-schouderpatroon af waarbij de neklijn rond 5,40 ligt.
 • Ahold: is verhoogd naar Neutral. De sinds medio 2016 dalende toppenlijn werd gebroken. De huidige opleving kan nog wel een terugtest zijn van de vorig jaar gebroken stijgende langetermijntrend.
 • Arcelor Mittal: testte recent bijna het volgende koersdoel, een zware meervoudige weerstand. Over het afgelopen jaar zijn steeds meer opwaartse versteilingen ontstaan, een neerwaartse doorbraak kan een forsere correctie starten.
 • ASML: krachtige versteiling nog intact, testte recent de bovenkant van deze versteiling.
 • Boskalis: verhoogd naar Long na de afronding van een groot omgekeerd hoofd-schouderpatroon boven de 31 – 31,50.
 • Galapagos: het koersdoel is verder opgehoogd.
 • NN Group: krachtige opwaartse trend intact, maar test bovenkant van het trendkanaal en nadert het koersdoel.
 • Philips: brak al eerder door zijn steil stijgende bodemlijn en lijkt een lagere top te vormen. Onder de 31 wordt ook het potentiele hoofd-schoudertoppatroon geactiveerd.
 • Royal Dutch Shell: nadert een zware weerstandszone. Let op de onderkant van de versteilingsfase, een neerwaartse doorbraak kan een forsere correctieve tegenreactie opstarten.
 • RELX: brak recent door zijn sinds november 2016 stijgende bodemlijn en onder zijn 200-daags gemiddelde. Verdere verzwakking lijkt realistisch.
 • SBM Offshore: test koersdoel en zware meervoudige horizontale weerstandszone.

Zie 'Toelichting tabel' voor specificatie getoonde data

Toelichting tabel

*) ‘Huidige koers’ toont een intraday- dan wel slotkoers op de dag van publicatie.

De koerswaarden in oranje geven de niveaus van stijgende dan wel dalende steun- of weerstandslijnen (in de tijd veranderende niveaus).

Over het aandeel ING (of ING-dochterondernemingen) publiceren wij geen opinies; noch op basis van technische noch op basis van fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,5 5,77 5,87 +4,49 % Koop Sprinter
Sprinter Long 29,3 op Aalberts 5,5 5,77 5,87 +4,49 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 29 januari 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.