Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Unilever Unilever

donderdag 1 februari 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009355 EUR 19.7 3.34 Ja Long Dagelijkse consumentengoederen

De verdeling van de omzet verschuift geleidelijk. Nieuwe overnames vallen in de hoger renderende sectoren huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorging. Unilever verkoopt bedrijven uit de lager renderende voedingsmiddelensector. De cijfers vallen dit jaar beter uit, dankzij gunstige wisselkoerseffecten en een focus op de opkomende markten.

Al vroeg het vizier op de opkomende markten

Unilever is wereldwijd een van de grotere producenten van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke artikelen. Zijn belangrijkste afzetgebieden waren jarenlang Europa en Noord-Amerika, maar het zwaartepunt is verschoven naar de opkomende markten. Deze zijn nu al goed voor meer dan 50% van de omzet. De voedingsmiddelenmerken, ruim 50% van de omzet, zijn vaak marktleiders met sterke merken als Knorr, Lipton, Magnum en SlimFast. De toiletartikelen, circa 30% van de omzet, groeien sterk met wereldmerken als Dove en Axe. Het concern realiseerde in 2016 €53,7 mld aan inkomsten.

Strategiewijziging

Sneller dan verwacht heeft Unilever een koper voor zijn margarinetak gevonden. Het maakte medio december bekend een overeenkomst te hebben gesloten met het Amerikaanse KKR. De investeringsmaatschappij neemt de tak over voor ongeveer €6,8 mld. Volgens Unilever zijn er geen afspraken gemaakt over het behoud van banen. De enige eis van Unilever is dat de koper de bestaande plannen voor verduurzaming omarmt. KKR verklaart de groeiambities van de margarinetak te willen versterken, terwijl het duurzaamheidsbeleid wordt voortgezet. De grootgebruiker van palmolie streeft er bijvoorbeeld naar dat over twee jaar alleen nog palmolie wordt ingekocht die duurzaam is geproduceerd. Naar verwachting is de transactie in de herfst van 2018 afgerond. Aandeelhouders van Unilever kunnen waarschijnlijk in april op de reguliere aandeelhoudersvergadering stemmen over de voorgenomen verkoop. Unilever meldt in een verklaring dat de verkoop van de afdeling een “belangrijke stap vormt in de hervorming en aanscherping van het portfolio voor het bereiken van langetermijngroei”. De productie van margarine is weliswaar al jaren winstgevend, maar zette wel een rem op de groei van Unilever. De markt voor margarine krimpt al enkele jaren en in de opkomende markten is er nauwelijks vraag naar. De overcapaciteit in deze markt heeft eerst de groei uitgehold en daarna liep ook de winstgevendheid terug. Tot overmaat van ramp lijkt ook het publiek een beetje uitgekeken op het product. De consument stapt steeds vaker over op boter en bestempelt margarine als kunstmatig.

Cijfers in lijn

Unilever heeft in het vierde kwartaal van 2017 de omzet zien afnemen in vergelijking met een jaar geleden, maar de jaaromzet nam toe. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalrapportage van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. De totale kwartaalomzet kwam 1,7% lager uit op €12,8 mld. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een kwartaalomzet van €12,9 mld, waar een jaar geleden nog een omzet van €13,0 mld werd geboekt. Onderliggend was er een omzetgroei van 4%. Dit bij een gemiddelde analistenverwachting van 3,8%. De volumegroei kwam 3,2% hoger uit, bij een gemiddelde verwachting van 1,6%. De prijsstijging in het vierde kwartaal bleef met 0,7% achter bij de analistenverwachting van 2,2%. In heel 2017 behaalde Unilever een 1,9% hogere omzet van €53,7 mld (€50,7 mld, exclusief de divisie Spreads). De operationele marge lag afgelopen jaar op 16,5%, 170 basispunten meer dan de 14,8% van 2016. Analisten rekenden gemiddeld ook op een jaaromzet van €53,7 mld. De onderliggende omzetgroei - exclusief de verkochte Spreads-divisie - bedroeg 3,5% over heel 2017. Naar eigen zeggen groeide Unilever daarmee opnieuw harder dan de markt. Aan deze groei droegen de prijzen 2,4% bij en de volumes 1,0%. De nettowinst kwam in 2017 uit op €6,5 mld, een stijging van 16,9%. Analisten hadden hier gemiddeld gerekend op een winst van €6,5 mld, tegen €5,5 mld een jaar geleden. Aandeelhouders kunnen over het vierde kwartaal een dividend tegemoet zien van €0,35 per aandeel. In de voorgaande drie kwartalen werd €0,32 per aandeel uitgekeerd.

Waardering gemiddeld tot hoog

De waardering van Unilever (ook die van zijn naaste concurrenten) is op het moment met meer dan 22 keer de winst over het lopende jaar bovengemiddeld te noemen. Naast de redelijke groeicijfers keert het concern met 3% ook een hoger dividend uit dan gemiddeld. Wij zien op het moment dan ook geen probleem in de hogere waardering van de laatste jaren.

Kansen

  • Door zich eerder dan andere ondernemingen te richten op kansen in ontwikkelingslanden en opkomende markten heeft Unilever het voordeel dat het veel van deze markten als eerste betreedt. Inmiddels komt rond 50% van de omzet van Unilever uit deze regio’s.
  • Unilever’s management focust op innovatie. Ongeveer een derde van de geconsolideerde omzet komt uit producten die in de afgelopen twee jaar werden gelanceerd.

Risico's

  • Ondanks de hoge uitgaven voor marketing en salespromotion en de lagere prijzen staat de omzet in West-Europa onder druk. Hier realiseert Unilever ongeveer een derde van de totale omzet.
  • De grote afhankelijkheid van opkomende markten op termijn: de groeicijfers van deze economieën zijn een stuk volatieler dan die van de westerse markten en de marges zijn er op dit moment nog laag.
  • Het kan in landen met een centraal gestuurde economie nog moeilijk worden om prijzen te verhogen als regeringen zich met het prijszettingbeleid gaan bemoeien.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 38,7 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 54,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 48,08 op Unilever 8,0 6,68 6,83 +2,58 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 43,55 op Unilever 4,8 11,22 11,37 +1,62 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 58,46 op Unilever 13,3 3,97 4,12 -4,26 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 58,46 op Unilever 13,3 3,97 4,12 -4,26 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Unilever.