Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Vastgoedaandelen afgestraft: tijd voor herstel?

maandag 12 februari 2018

De afgelopen jaren leken beleggers erop te vertrouwen, dat als er ergens iets mis dreigde te gaan, de centrale banken wel zouden ingrijpen met buitengewone maatregelen. Maar nu de economie goed draait en de opwaartse druk op de inflatie toeneemt, kunnen zij minder rekenen op de helpende hand van die centrale bankiers. Dit betekent niet dat de geldkraan abrupt dichtgaat, maar het geleidelijk dichtdraaien is wel begonnen.

Kurken terug op de flessen op hoogtepunt van het feestje…

Het beëindigen van stimulerend centralebankbeleid wordt wel vergeleken met het weghalen van de drank op een goed feest. En zoals velen weten, lijken de dingen tijdens zo’n feest vaak veel mooier dan de volgende ochtend. Soms rest dan slechts teleurstelling en hoofdpijn (en enkele mooie herinneringen). Er is een vergelijking te maken met de huidige situatie op de financiële markten. Het rijkelijk vloeiende ‘goedkope geld' heeft beleggingen mooier laten lijken dan ze zijn. Risico's werden weggewuifd en er werd gejaagd op hogere rendementen onder het motto: 'de rente is laag… wat moet je anders met je spaargeld?'

… zodat feestvierders massaal de uitgang zoeken

En nu is het ochtend en besluiten de feestvierders massaal het feest te verlaten. Ze kwamen druppelsgewijs binnen, maar zodra de tl-lichten aangaan, staan er hordes bij de uitgang te dringen om het pand te verlaten. Meestal gaat dit wat minder gecontroleerd...
 

Indicatie dat markten weer normaal functioneren

En dat brengt me op de financiële markten van afgelopen vrijdag. De Stoxx Europe 600 Index sloot 1,5% lager, waarmee het weekverlies uitkomt op 5%, de sterkste daling in een week sinds 2014. Ook op andere markten overheerste een risicomijdende stemming. Risicopremies op gewone en hoogrentende bedrijfsobligaties liepen flink op door verkoopdruk terwijl de rentes op ‘veilige’ staatsobligaties licht daalden. Daarnaar was blijkbaar meer vraag. De Duitse 10-jaarsrente daalde 2 basispunten naar 0,75% oftewel Duitse staatsobligaties fungeren weer als vluchthaven. Een indicatie dat de markten weer normaal functioneren.
 

S&P 500 Index verliest 5,2% in 1 week

Op Wall Street kon een laat koersherstel niet voorkomen dat de S&P 500 (+1,5%) de week afsloot met verlies van 5,2%, de sterkste daling in twee jaar. Net als in Europa moesten, naast aandelen, vooral risicovolle obligaties het ontgelden. Daar hadden we eerder vorige week op geanticipeerd met een verlaging van de weging van hoogrentende obligaties van neutraal naar onderwogen in de vermogensverdeling van onze beleggingsstrategieën. Vooral deze obligatiecategorie heeft de afgelopen jaren sterk geprofiteerd van de ‘speurtocht naar rendement’ (search for yield). We verwachten dat bij stijgende rentes ook de risico-opslagen zullen oplopen: de renteverschillen met ‘veilige’ staatsobligaties.

 

Vastgoedaandelen afgestraft: tijd voor herstel?

De Dow Jones-index sloot net als de Nasdaq vrijdag 1,4% hoger doordat koopjesjagers zich meldden. De VIX, de veelbesproken Amerikaanse volatiliteitsindex, sloot de week af op 29 punten, driemaal zo hoog als op 26 januari toen de S&P 500 op een recordstand sloot. De prijs van een vat ruwe olie daalde met ruim 3% naar $62,80 (Brent-kwaliteit), waardoor aandelen van bedrijven uit de energiesector gemiddeld 0,4% lager sloten. Aan kop gingen IT-aandelen (+2,5%) en vastgoedaandelen (+2,4%). Vooral die laatste categorie heeft klappen gekregen en is naar onze mening toe aan een herstel. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde met 1 basispuntje naar 2,85%. We verwachten dat het nog wel even zal duren voordat er echt een bodem is gevormd.
 

Agenda van vandaag

We beginnen de week met een vrijwel lege macro-agenda. Het wachten is op Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag bekend worden gemaakt. Kwartaalcijfers verwachten we morgen van onder andere Heineken en Loews. 
 
Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 1,0073 op EUR/USD 9,8 10,24 10,26 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,969 op EUR/USD 6,6 15,13 15,15 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 1,206 op EUR/USD 10,1 9,91 9,93 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3415 op EUR/USD 5,0 19,81 19,83 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 12 februari 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.