Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Correctie op de aandelenmarkten is nog niet ten einde

dinsdag 13 februari 2018

Het zal u niet ontgaan zijn dat momenteel de aandelenmarkten nogal veel koersbeweeglijkheid (volatiliteit) laten zien. Gisteren veerden de Europese aandelenbeurzen mooi op, variërend van 1% tot 2% hoger. Op de markten voor eurostaatsleningen werd ook weer meer risico genomen. Net als onze technisch analist Bas Heijink denk ik dat we de correctie op de aandelenmarkten nog niet als voltooid kunnen beschouwen.

Stijging rentes staatsleningen Portugal en Italië

Vooral de obligatiehouders van staatsleningen van Portugal en Italië konden profiteren van de ‘risk-on-stemming’. De 10-jarige Nederlandse staatslening daarentegen sloot een paar punten lager. Het lijkt wel of beleggers gebruikmaken van de plotseling opgetreden prijsverschillen tussen de staatspapieren, om meer risico te nemen.

Correctie is reactie op erg hoog opgelopen aandelenkoersen

Ik denk dat de huidige correctie een reactie is op te lang en te veel opgelopen aandelenkoersen. Maar in de hoofden van veel professionele beleggers spelen ongetwijfeld ook andere zorgen mee over de verder gelegen toekomst. Zoals zorgen over de rentevooruitzichten en de duur van het economische hoogtij. Deze onderwerpen keren momenteel vaak terug in de financiële media.

Wij gaan uit van gematigde rendementsvooruitzichten

Wat ons betreft zal de hogere economische groei aanhouden, maar zal ook de rente verder oplopen. Centrale banken zullen hun obligatie-opkoopprogramma’s terugschroeven. Dat is niet het meest positieve scenario voor de financiële markten, vandaar onze gematigde rendementsvooruitzichten. Daartegenover staan ook positieve factoren: we zien voor bedrijven dit jaar hoge winstgroei en we voorzien ook krediet- en loongroei. Dit leidt tot een hogere, maar nog steeds niet heel hoge rente. Mede door de huidige correctie op de aandelenbeurzen, denken we dat er qua rendement nu weer iets meer in het vat zit voor aandelen voor de rest van het jaar.

Umicore staat in de schijnwerpers

Opvallend nieuws verder rond het Belgische bedrijf Umicore. Dit bedrijf staat in de schijnwerpers, omdat het zwaar wil investeren in een Europese batterijmaterialenfabriek. EU-commissaris voor Energie - Maros Sefcovic - ziet al een heel netwerk ontstaan van dergelijke fabrieken door heel Europa. En ook Samsung heeft hier interesse in. De beurskoers van Umicore is al enorm gestegen. Dus of het nu nog een aantrekkelijke belegging is, is vanwege de hoge koers wel onzekerder geworden. We hebben in het verleden met succes in Umicore belegd en het te vroeg weer verkocht. Tja,  achteraf lijkt beleggen heel makkelijk…

Unilever uit kritiek op Google en Facebook

Verder ageert Unilever tegen Google en Facebook. Volgens Unilever zijn digitale kanalen niet transparant over onder meer de privacy-instellingen. Unilever kiest ervoor om Facebook en Google publiekelijk hierover aan te vallen. Ik denk dat ze er wel uitkomen, want ze zijn zakelijk gezien afhankelijk van elkaar.

Budgetvoorstellen VS

In de Verenigde Staten (VS) heeft het Witte Huis budgetvoorstellen gedaan, bedoeld voor het Amerikaanse Congres dat het laatste woord over het overheidsbudget heeft. Opvallend zijn enerzijds de grote begrotingstekorten (de belastingen zijn immers verlaagd) en anderzijds de focus op een mega-investeringsplan voor (nieuwe) infrastructuur door heel Amerika heen. De president ziet graag de staten, lokale overheden en private investeerders het leeuwendeel van de investeringen voor hun rekening nemen. Het federale budget zou slechts als aanjager fungeren.

Herstel op financiële markten

Op de financiële markten zien we inmiddels herstel. Ook de koersen van Aziatische aandelenmarkten staan overwegend hoger, met uitzondering van de Japanse beurs. Wel steeg de koers van de Japanse Yen ten opzichte van de euro. Met dit brede koersherstel in Azië worden de Amerikaanse aandelenmarkten gevolgd, want deze lieten gister een mooie plus zien variërend van 1%-2%. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg door naar 2,86%, en dat is veel hoger dan de rentes op Europese staatsobligaties (de Duitse Bund steeg naar 0,76%).

Agenda van vandaag

Voor wat betreft de stroom aan macro-economische data is het zeer mager deze week. In Europa komen wat kleinere statistieken uit, waarvan de Franse loonontwikkeling wellicht de belangrijkste is. Ook uit de VS komt weinig beduidend macro-economisch nieuws. Mogelijk wordt nog het meest uitgekeken naar de Amerikaanse inflatiecijfers van morgen.

 Ik wens u een fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 26100,0 op Hang Seng (China) 10,3 2,94 3,02 -10,78 % Koop Sprinter
Sprinter Long 22450,0 op Hang Seng (China) 4,5 6,92 7,00 -4,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 31570,0 op Hang Seng (China) 4,7 6,58 6,66 +5,92 % Koop Sprinter
Sprinter Short 31570,0 op Hang Seng (China) 4,7 6,58 6,66 +5,92 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 13 februari 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.