Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Sanofi Sanofi

vrijdag 23 februari 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 11.7 4.81 Nee Long Gezondheidszorg

De omzetgroei van Sanofi zal in de komende jaren waarschijnlijk beperkt blijven door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten (VS). Dit verklaart grotendeels de lager dan gemiddelde winstgroei. Een tweetal recente overnames moet op termijn gaan bijdragen. De waardering is lager dan gemiddeld.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep, hiv en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 64% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 36%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 63%. De overige omzet komt voor het overgrote deel uit de opkomende markten. In 2017 werd op een omzet van €36,2 mld een nettowinst behaald van €4,9 mld.

Resultaten in het 4e kwartaal vielen tegen

De omzet (-8,2% jaar-op-jaar, j-o-j) was als verwacht, maar de winst per aandeel (-15,2% j-o-j) was duidelijk lager dan verwacht in het vierde kwartaal van 2017. De omzet wordt gedrukt door fors lagere verkopen van diabetesmedicatie in de Verenigde Staten en negatieve wisselkoerseffecten, maar dat kwam allebei niet als een verrassing. Door forse kostenoverschrijdingen en een eenmalige last daalde de winst sterker dan op basis van de omzetdaling verwacht mocht worden. Sanofi verwacht dat de winst per aandeel in 2018 met 2%-5% zou moeten kunnen groeien, exclusief 3%-4% negatieve wisselkoerseffecten. In de verwachting zit een daling van de belastingdruk en de overnames. Genormaliseerd rest waarschijnlijk (weer) een kleine daling.

Lagere waardering en gemiddelde groei

Met een waardering van 11,7 x de verwachte winst in 2018 is de waardering van Sanofi lager dan het sectorgemiddelde. De verwachte winstgroei van ongeveer 8% per jaar na 2018 is redelijk in lijn met het sectorgemiddelde. Het dividendrendement van 4,7% is daarbij hoger dan het sectorgemiddelde.

Kansen

  • De productenpijplijn bevat meerdere veelbelovende producten. Dit compenseert deels het omzetverlies als gevolg van vervallen patenten.
  • Een tweetal recente overnames (Bioverativ en Ablynx) kan op termijn een bijdrage aan de groei gaan geven.
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico's

  • De verkoop van de diergeneesmiddelenactiviteiten aan, en de koop van de consumentenactiviteiten van Boehringer, hebben per saldo een negatief effect op de omzet en marges.
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op diabetesactiviteiten blijft een fors risico; meer dan 30% van de winst is hier afhankelijk van. De vooruitzichten van de Amerikaanse markten zijn vrij negatief.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 66 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 94. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 65,5 op Sanofi 4,6 16,85 16,95 +0,66 % Koop Sprinter
Sprinter Long 65,5 op Sanofi 4,6 16,85 16,95 +0,66 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 85,8 op Sanofi 5,1 15,03 15,13 -0,85 % Koop Sprinter
Sprinter Short 85,8 op Sanofi 5,1 15,03 15,13 -0,85 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen