Analyse: BNP Paribas BNP Paribas

maandag 12 februari 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000131104 EUR 7.4 7.03 Nee Long Financiële waarden

De kredietportefeuille van BNP Paribas is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken. Bovendien ontwikkelt BNP Paribas zich steeds meer tot een universele bank. Dit heeft de concurrentiepositie in de Benelux versterkt, waardoor de bank marktaandeel wint. Het aandeel noteert tegen een korting ten opzichte van het gemiddelde van de Europese bankensector. We achten deze korting onterecht. Voor de langere termijn lijkt dit een aantrekkelijk waarderingsniveau voor een van de meest gediversifieerde Europese banken.

Een van de grootste banken wereldwijd met Frankrijk en Italië als thuismarkt

BNP Paribas is in 2000 ontstaan uit de fusie tussen Banque Nationale de Paris en Paribas en behoort tot de grootste financiële instellingen wereldwijd. De bank is zowel geografisch als naar activiteiten breed gediversifieerd en is aanwezig in ongeveer 80 landen. BNP Paribas verschaft zakenbankdiensten, consumentenbankdiensten en vermogensbeheer. Frankrijk en Italië zijn de thuismarkten voor BNP Paribas.

Resultaten Q4 2017 in lijn met verwachting

De nettowinst kwam uit op €1,7mld en lag redelijk in lijn met de consensusverwachting van analisten. Gecorrigeerd voor eenmalige posten kwam de onderliggende winst uit op €1,4mld, iets lager dan de gemiddelde analistenverwachting. In 2016 was in het vierde kwartaal de onderliggende winst hoger, ruim €1,8 miljard. De totale onderliggende winst over 2017 was ruim €8 miljard, iets hoger dan de €7,8 miljard winst in 2016. De totale omzet was €43 miljard, een fractie lager dan de totale omzet in 2016. De baten van het laatste kwartaal waren € 10,5mld, iets lager dan het kwartaal ervoor. De inkomsten werden negatief beïnvloed door hogere kredietverliezen bij de zakenbank en hogere herstructureringskosten. Positief waren de hogere inkomsten uit de divisie Wealth en Asset Management, vooral als gevolg van de vele vastgoedtransacties. De inkomsten van de retailbank (goed voor 70% van de totale omzet) bleven redelijk gelijk.

Waardering nog steeds aantrekkelijk

De kernkapitaalratio bleef het afgelopen kwartaal onveranderd op 11,9%. Dit was wel iets hoger dan de 11,6% in 2016. Het dividend per aandeel is vastgesteld op € 3,02. Dit is een verhoging van € 0,32, een dividendrendement van 4,8% (gerekend met de koers van 9-2-2018). Het aandeel noteert tegen 0,8x de boekwaarde en 10,3x de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, tegenover gemiddeld respectievelijk 1,04x en 11,8x voor de Europese banken.

Vooruitzichten iets opgeschroefd

BNP heeft zijn winstdoelstelling voor 2020 iets opgeschroefd vanwege de aanhoudende economische groei in Europa en de verwachte hogere rentes. De bank voorziet een rendement op het eigen vermogen (ROE) van iets meer dan 10%. Momenteel is dit 9,4%.

Kansen

  • De kredietportefeuille is internationaal goed gediversifieerd en is daardoor minder gevoelig voor regionale tegenvallers dan die van andere Franse banken.
  • BNP Paribas ontwikkelt zich steeds meer tot een universele bank. Dit heeft de concurrentiepositie in de Benelux versterkt, waardoor de bank marktaandeel wint.
  • In tegenstelling tot directe concurrenten bleef BNP Paribas winstgevend tijdens en na de kredietcrisis dankzij stabiele inkomsten bij de retailbank.

Risico's

  • BNP Paribas heeft relatief veel beleggingen in Italiaanse staatsobligaties.
  • Naast staatsobligaties heeft BNP Paribas operationele activiteiten in Italië waardoor de bank substantiële risico’s loopt.
  • De kapitaalratio is in internationale context nog altijd aan de lage kant.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 50 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 71. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 37,9 op BNP Paribas 5,8 7,12 7,14 -17,86 % Koop Sprinter
Sprinter Long 37,9 op BNP Paribas 5,8 7,12 7,14 -17,86 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Peter Tros, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van BNP Paribas bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.