Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: E.ON E.ON

dinsdag 27 februari 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 13.8 4.89 Nee Long Nutsbedrijven

Sinds de hervorming van de Duitse energiemarkt is nutsbedrijf E.ON aan het herstructureren. Na de afbouw van verschillende niet-gereguleerde activiteiten is een sterke kern van netwerkbeheer en hernieuwbare-energieprojecten overgebleven. De volledige verkoop van het aandeel in Uniper maakt nieuwe, op groei gerichte investeringen mogelijk. Deze zijn nodig ter vervanging van de voor uitfasering aangemerkte kerncentrales. Na de correctie op de Duitse nutsmarkt lijkt het aandeel aantrekkelijk geprijsd.

Geintegreerd nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €38 mld boekte E.ON in 2016 een nettowinst van €9,8 mld. Deze omzet werd behaald in Duitsland (57%), andere EU-landen (42%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) leveren de gereguleerde activiteiten en hernieuwbare energie een groter relatief deel van de inkomsten. Ook heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd door de gedeeltelijke afkoop van zijn verplichtingen voor zijn Duitse kerncentrales. De Duitse overheid neemt 40% van de toekomstige uitgaven voor de ontmanteling ervan over van E.ON. Voor de overige 60% blijft E.ON wel verantwoordelijk. Op het resterende belang van 47% in Uniper heeft E.ON een bod ontvangen van het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee zou het afstoten van oude activiteiten zijn afgerond en worden de inkomsten van E.ON vrijwel volledig onafhankelijk van grondstoffenprijzen. De kasstromen uit deze verkoop maken investeringen in het netwerk en in nieuwe groeimarkten mogelijk. De levering aan eindklanten kent dankzij investeringen in efficiëntie en slimme meters bovengemiddeld hoge marges. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk maken 20% van de omzet uit. De Britse regering overweegt een tariefbeperking in te voeren waardoor de marges van E.ON onder druk komen.

Bedrijfsresultaat derde kwartaal 2017

Over de derde kwartaal rapporteerde E.ON een hogere omzet (+5% j-o-j) en winst voor belasting (+11% j-o-j) dan de consensusverwachtingen van analisten. Het bedrijf houdt de verwachtingen voor het hele jaar onveranderd en heeft aankondigingen over een eventuele aanpassing van het dividendbeleid uitgesteld tot later dit jaar. De schuldpositie was dit kwartaal aanzienlijk lager, maar dit kwam vooral door een fiscale aanpassing in de pensioenverplichtingen. Een meevaller in de regulering in Zweden zorgde voor een meevaller in de verwachte netwerkinkomsten.

Aantrekkelijk bij huidige waardering

De waardering op 13,6x de verwachte winst voor dit jaar ligt iets boven het gemiddelde van de Europese nutsbedrijven. De stijgende kapitaalmarktrente, mogelijke tariefsaanpassingen en tegenvallende resultaten bij andere Duitse nutsbedrijven hadden tot gevolg dat de koers van E.ON aanzienlijk is gedaald de afgelopen maanden. Gezien de gezonde balanspositie, activiteiten in groeimarkten, lager risicoprofiel en ruimte voor investeringen is de waardering inmiddels aantrekkelijk. Het dividendrendement van 5% ligt iets onder het gemiddelde voor de sector.

Kansen

  • Verder herstel van de Europese elektriciteitsprijzen
  • Verdere integratie van hernieuwbare capaciteit in het Europese netwerk
  • Verdere verlaging van de schuldpositie
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten.

Risico's

  • Toenemende concurrentie in hernieuwbare energie
  • Steviger dan verwachte opgelegde tariefsverlagingen
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 6,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 11,4. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5,2 op E.ON 1,9 5,11 5,14 -0,77 % Koop Sprinter
Sprinter Long 5,2 op E.ON 1,9 5,11 5,14 -0,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van E.ON bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.