Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen Krijgt het ‘Goudlokje-scenario’ een vervolg?

maandag 12 maart 2018

President Trump dreigt de Europese Unie met importheffingen op Mercedessen en BMW’s in de VS. Het is de volgende episode van het vervolgverhaal rond het protectionistisch beleid van de huidige Amerikaanse regering en kwam niet echt als een verrassing.

Onverwacht veel banen erbij in VS

Wel verrassend, want onverwacht sterk, was het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van februari dat vrijdag werd gepubliceerd. Er kwamen vorige maand 313.000 banen bij, veel meer dan de verwachte 205.000. Bovendien zijn de cijfers van de voorgaande twee maanden met 54.000 naar boven bijgesteld. De werkloosheid bleef op 4,1% staan (4% verwacht) en de participatiegraad steeg van 62,7% naar 63% (62,7% verwacht). Het belangrijkste was echter dat de uurlonen in februari met slechts 0,1% zijn gestegen (0,2% verwacht) en ook de stijging op jaarbasis (2,6%) was minder dan verwacht (+2,8%). Maar hoeveel beter kunnen de cijfers worden?

Angst voor handelsoorlog naar achtergrond door arbeidsmarktcijfers

In tegenstelling tot vorige maand is de loonstijging dus niet aangetrokken. Wel hebben meer Amerikanen een baan gekregen. Een economie die goed draait terwijl er nauwelijks looninflatie is, wordt wel getypeerd als ‘Goudlokje-scenario’ (economie is precies goed). De angst van beleggers voor snelle renteverhogingen door de centrale bank, de Fed, naar aanleiding van aantrekkende looninflatie in het vorige arbeidsmarktrapport, lijkt wat minder geworden. Amerikaanse beleggers reageerden euforisch en de angst voor een wereldwijde handelsoorlog verschoof vrijdag naar de achtergrond.

DAX enige Europese hoofdindex die lager sloot

De Europese beurzen openden vrijdagochtend nog wel wat lager door de commotie over de Amerikaanse importheffingen en de tegenvallende cijfers van de industriële productie in Duitsland en Frankrijk. Maar mede door het Amerikaanse arbeidsmarktrapport wisten de meeste Europese beurzen de week positief af te sluiten. De Stoxx Europe 600 Index sloot 0,4% hoger, de vijfde winstdag op rij en de langste winstreeks sinds januari. Van de Europese hoofdindices sloot alleen de DAX iets lager (-0,1%). In Duitsland weegt de dreiging van importheffingen zwaar.

Euro-dollarkoers stabiel op 1,232 (EUR/USD)

De redelijk positieve stemming (‘risk-on’) leidde vrijdag tot iets hogere marktrentes op Europese staatsobligaties. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 2 basispunten naar 0,65%. Vastgoedaandelen (-1%) hadden hier last van. De euro sloot vrijwel onveranderd op 1,232 (EUR/USD) tegenover de dollar en staat op dit moment op vrijwel hetzelfde niveau.    ‘Goudlokje-scenario’ lijkt vervolg te krijgen Olieprijs (+3%) trekt energieaandelen (+1,9%) mee omhoog

Amerikaanse beleggers reageerden vrijdag euforisch op het nieuwe arbeidsmarktrapport. Zij zetten de aandelenkoersen op Wall Street flink hoger. De Nasdaq boekte een winst van 1,8% en sloot daarmee op een nieuwe recordstand. Deze door technologieaandelen gedomineerde index is sinds het vorige dieptepunt alweer met 12% gestegen. De S&P 500 Index sloot 1,7% hoger en staat nu op het hoogste niveau sinds 1 februari. Naast IT-aandelen waren het vooral bankaandelen (+2,5%) die de kar trokken. Vooral deze sector profiteert van aantrekkende groei en hogere rentes. Op dit moment zijn we dan ook nog tevreden met de ‘overwegingen’ in onze tactische assetallocatie van de aandelensectoren IT en financiële waarden in onze beleggingsstrategieën. Ook de sector energie, waarin we ook een overweging hebben, deed het vrijdag met een winst van gemiddeld 1,9% erg goed. Dat was in reactie op de hogere olieprijs: die steeg vrijdag met 3% naar $65,5 (Brent-kwaliteit).

Lagere aandelenwaarderingen door hogere rentes te verwachten

Op de obligatiemarkt werd minder enthousiast gereageerd op het arbeidsmarktrapport. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg 4 basispunten naar 2,89%. Er wordt rekening mee gehouden dat de looninflatie uiteindelijk toch verder zal aantrekken en de Fed door zal gaan met het stapsgewijs verhogen van de beleidsrente, de ‘Fed funds rate’. Een volgende stap wordt deze maand (woensdag 21) verwacht. Onze visie is dat de hogere rentes verdere koersstijgingen zullen drukken. Bij hogere rentes verwachten we namelijk iets lagere aandelenwaarderingen (zoals koerswinstverhoudingen).   Hogere opening Europese beurzen

Dit neemt niet weg dat het positieve sentiment op Wall Street vanmorgen op de Aziatische beurzen een vervolg krijgt. Ondanks wat politieke onrust in Japan is de Nikkei-index er zojuist 1,7% hoger gesloten. Ook op de andere beurzen in Azië is de stemming opperbest. Er wordt veel verwacht van de ontmoeting tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende maand. De Kospi-index in Seoel is 1% hoger gesloten en de Hang Seng-index in Hongkong staat op het moment van schrijven op een winst van 1,6%. De beursindex van Shanghai noteert 0,6% hoger. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan ook hoger. De Europese beurzen zullen straks dan ook hoger van start gaan. Fusie- en overnamenieuws uit Duitsland (EON, Innogy en RWE) zal de sector nutsbedrijven in beweging zetten.    AGENDA Op de agenda van vandaag staan onder andere cijfers over de industriële productie in Nederland. Verder is de macro-economische agenda vrij leeg. Bedrijfscijfers verwachten we vandaag van onder andere Innogy, dat onderdeel is van een groot fusie- en overnamespel in Duitsland, en van GEA Group.

Fijne week!         

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 57,37 op BMW 9,4 6,82 0,00 -12,79 % Koop Sprinter
Sprinter Long 55,9 op BMW 5,3 12,13 0,00 -7,55 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 74,09 op BMW 5,8 1,10 1,11 +12,18 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 74,09 op BMW 5,8 1,10 1,11 +12,18 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 12 maart 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.