Auteur

Bas Heijink
Senior Technisch Analist
@BasHeijink

Technische analyse AEX: Dubbele top gevormd?

dinsdag 13 maart 2018

Met een intraday-top bij 539,75 bleef de AEX ongeveer 1 punt onder de recente en vorige top van 540,70. Zodra er meer bevestiging optreedt in het zeerkortetermijnbeeld dan lijkt er een dubbele top te zijn ontstaan.     

De AEX bevindt zich nog steeds in de 2e herstelbeweging van de huidige correctieve fase. Een belangrijk uitgangspunt in mijn neerwaartse gerichte middellangetermijnvisie is dat deze herstelbewegingen een lagere top zullen vormen. Hiermee zouden de contouren van een dalende trend meer zichtbaar worden ofwel de buitengrenzen van deze neerwaartse beweging. Op dit moment is het echter nog de vraag of de ontstane dubbele top in de zone 539,75 – 540,70 de uiteindelijke lagere top in het middellangetermijnbeeld zal worden, of dat de AEX hierboven breekt en op een hoger niveau een lagere top zal vormen. Na de vrije val beweging van 10% vanaf de jaartop van 23 januari bij 572,80 tot aan de bodem van begin februari bij 516 is het huidige herstelproces ontstaan. Ik gaf toen aan dat de kans op een krachtige opwaartse tegenreactie groot was. De AEX was in een rechte lijn teruggevallen tot bijna de bovenkant van mijn 1e doelzone die bij 505 – 510 is te vinden. Verder zagen we vanuit de technische indicatoren een aanzienlijk oversold conditie die we de afgelopen jaren niet meer hebben gezien. We moeten terug naar eind 2015/ begin 2016 om dergelijke snelle neerwaartse bewegingen te zien in de AEX. De 1e herstelbeweging nam enkele weken in beslag en zorgde voor een top bij 540,70, net boven mijn doelzone voor een 1e herstelbeweging. Toch werd al snel de onderkant van de ontstane stijgende wig neerwaarts gebroken waarna de 2e aanval plaatsvond op de bodem van deze correctieve fase. Hij vormde toen een bullish engulfing bij de 517.


korte termijn

lange termijn

steunniveaus

weerstandniveaus

Short

Long

538,30 / 535 / 531 / 519,50 / 517-516

539,75 / 540,70 / 545,10 / 545,30 / 549,95


Bron: Reuters Metastock XV

Bevestiging dubbele top bij slot onder 200-daags gemiddelde

De bullish engulfing op de daggrafiek werd ruim een week geleden gevormd bij de 517. Hiermee is ook een dubbele bodemzone gevormd bij 516 – 517. Vanaf deze bodem is de AEX weer krachtig opgeveerd en zijn opnieuw de contouren van een stijgende wig ontstaan. Opvallend is dat het 2e herstel aanzienlijk sneller verloopt dan de 1e herstelbeweging. Ook zien we in de RSI een stijgende wig ontstaan, waarbij de herstelbeweging in het middellangetermijnbeeld nog beperkt blijft. Na de eerdere dubbele bodem bij 516 – 517 wordt de kans dus groter dat de AEX ook bezig is met de vorming van een dubbele top bij 539,75 – 540,70. Gisteren werd daarbij ook een hanging man toppatroon gevormd. Bevestiging dat een dubbele top is gevormd, treedt op zodra zowel de zeer steile opgaande bodemlijn in het zeerkortetermijnbeeld wordt gebroken evenals het vlakke 200-daags gemiddelde. Deze niveaus zijn respectievelijk te vinden bij 538,30 en 535,10. Daaronder kan de neerwaartse druk weer snel toenemen aangezien er slechts een beperkt aantal kleine steunpunten is te vinden tot aan de zone 516 – 517. Deze liggen bij 531 en 519,50. Zodra de AEX in de komende dagen structureel boven de 540,70 breekt, ontstaat (beperkt) meer opwaarts potentieel. Belangrijke weerstanden hierboven zijn te vinden bij het snel dalende 50-daags gemiddelde bij 545,30 en de eerdere neerwaartse gap tussen de 545,10 en 549,95. Deze gap werd gevormd op de dag dat de AEX door de belangrijke en 2 jaar durende stijgende middellangetermijnbodem brak, destijds bij 553. Deze neerwaartse doorbraak betekende toen de definitieve bevestiging van een trendomkeer en daarmee het einde van de stijgende middellangetermijntrend zoals we die 2 jaar lang kenden. Een dergelijke opwaartse doorbraak boven de 540,70 zou overigens mijn mening voor de huidige neerwaartse trend niet veranderen. Wel wordt in dat scenario de hellingshoek van de dalende trend kleiner en zal het aanzienlijk langer kunnen duren voordat de AEX de zone 516 – 517 opnieuw onder druk gaat zetten.

Neerwaartse middellangetermijntrend intact

Buiten het feit dat de stijgende middellangetermijntrend met de neerwaartse doorbraak onder de stijgende bodemlijn ruim anderhalve maand geleden werd gebroken, zagen we ook een groot toppatroon op de maandgrafiek. In de maanden januari en februari werd een bearish engulfing gevormd, een weinig voorkomend toppatroon op de maandgrafiek. Krachtig is verder het feit dat alle indices destijds bijna tegelijkertijd hun stijgende bodemlijnen braken en ook de blow-off fase afbraken. Een blow-off fase is een zeer steile opgaande kortetermijnbeweging, die vaak ontstaat als laatste versteiling aan het einde van een stijgende middellangetermijntrend. De afgelopen 2 jaar bleven de meeste indices verstokt van meerdere en grote correcties. Deze bleven beperkt tot weinig voorkomende en kleine tegenreacties van 5% tot 7%. De markten gingen steeds steiler omhoog en de algemene opinie werd steeds euforischer. Ook zagen we meer divergentie met de intermarktindicatoren (zoals de 10-jaars rente en de eurodollar). Ik verwacht dat de eerdere vrije val van 10% tot aan de 516 nog niet het einde van deze correctieve fase is. We zien steeds meer vergelijkingen met de langdurige en forse correctieve fase uit 2015. Mijn 1e doelzone blijft onveranderd liggen bij 505 – 510. Hier liggen de bodems van de zomermaanden van vorig jaar, maar ook de voormalige belangrijke toppenzone uit 2015. Vlak daaronder ligt bij 500 het 38,2% Fibonacci-retracementniveau van de gehele stijging over de afgelopen 2 jaar. Zelfs een diepere correctie naar mijn 2e doelzone bij 475 – 485 sluit ik niet uit in de komende periode voordat een eventuele hogere langetermijnbodem op de borden kan worden gezet. De markt blijft vooralsnog dus neerwaarts gericht.


 Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 460,29 op AEX 10,2 4,97 4,99 -0,60 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 407,24 op AEX 5,0 10,28 10,30 -0,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 557,72 op AEX 10,0 5,04 5,06 +0,20 % Koop Sprinter
Sprinter Short 598,0 op AEX 5,0 10,15 10,16 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 13 maart 2018 om 8:05 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.