Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: AkzoNobel AkzoNobel

donderdag 15 maart 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009132 EUR 18.6 2.98 Ja Long Basismaterialen

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Het afgeketste overnamebod van concurrent PPG heeft de herpositionering van het bedrijf in een stroomversnelling gebracht. De chemietak wordt apart gezet, waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert verf, coatings en specialistische chemicaliën. Bij een omzet van €14,5 mld, boekte het bedrijf in 2017 een nettowinst van €892 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Performance Coatings (39%), Specialty Chemicals (34%) en Decorative Paints (27%). Omdat de divisie Specialty Chemicals verkocht zal gaan worden, rapporteert AkzoNobel in het vervolg zijn cijfers exclusief deze divisie.

Drie verschillende divisies

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie Performance Coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd. Specialty Chemicals omvat de andere activiteiten van AkzoNobel: speciale en algemene chemicaliën voor gebruik in industriële productieprocessen. Dit segment is kapitaalintensief, maar een aantal van deze chemicaliën is voor afnemers onmisbaar, waardoor dit marktsegment AkzoNobel goede marges oplevert in vergelijking met de concurrentie. Als verdediging tegen het overnamebod van PPG heeft AkzoNobel toegezegd een aantal structurele veranderingen door te voeren, waaronder de afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals en aanzienlijke efficiencyverbeteringen bij de andere divisies in 2020. Ondanks een langjarig verbeteringsproject dat onlangs is afgerond, blijven de marges van AkzoNobel hardnekkig lager dan die van directe concurrenten in de verf- en coatingmarkt.

Bedrijfsresultaat vierde kwartaal 2017

Zoals gemeld in de vooraankondiging in februari, kwam de winst voor belasting over het vierde kwartaal uit op €305 mln. Dit is een groei van 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De divisie speciaalchemie droeg hier voor 20% aan bij. Vanaf dit kwartaal zal het bedrijf apart gaan rapporteren over deze divisie, vanwege de geplande verkoop. Binnen de decoratieve verven zag Akzo Nobel het volume stevig aantrekken vanwege positieve ontwikkelingen op de huizenmarkten in Europa. Bij de gespecialiseerde verven en coatings voor industriële toepassingen leidden behalve een tegenvallende vraag, ook hogere grondstoffenprijzen dit kwartaal tot 12% lagere inkomsten. De nettoschuld nam toe met ruim €600 mln, vanwege de uitbetaling van het speciale dividend in december. Akzo Nobel bevestigde de doelstelling om in 2020 een winstmarge van 15% te realiseren.

Hoop op nieuwe overnameontwikkelingen in koers verwerkt

De koers heeft een deel van de overnameverwachtingen behouden na het mislukken van de overnamepoging door PPG. Aangezien het doel van 15% over drie jaar een margeverbetering van rond de 5% betekent, lijkt dit een zware opgave. Bovendien zorgen de stijgende grondstoffenkosten voor een minder goede start van het nieuwe jaar. Wij vinden daarom de huidige waardering van 18,8x de verwachte winst voor dit jaar aan de forse kant. Een nieuw overnamebod blijft mogelijk en kan weer richting geven aan de koers, maar tot die tijd is tegenvallend nieuws over de voortgang van de langetermijndoelstellingen een aanzienlijk risico.

Kansen

  • Herstel in de verf en coatingdivisies.
  • Hoger dan verwachte opbrengst uit de afsplitsing van Specialty Chemicals.
  • Nieuw overnamebod van PPG of andere partij

Risico's

  • Stijgende grondstoffenprijzen.
  • Tegenvallende uitwerking langetermijnplan.
  • Sterkere concurrentie.
  • Defensieve overname (om minder aantrekkelijk te worden als overnameprooi).

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 61,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 89,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 75,61 op Akzo Nobel 11,9 6,80 6,90 +7,03 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 64,73 op Akzo Nobel 4,6 17,67 17,77 +2,61 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 86,8 op Akzo Nobel 16,7 4,82 4,92 -8,97 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 86,8 op Akzo Nobel 16,7 4,82 4,92 -8,97 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in AkzoNobel.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.