Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Randstad Holding Randstad Holding

dinsdag 20 maart 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 9.2 6.05 Ja Long Industriegoederen

Randstad boekte een sterk vierde kwartaal, waar concurrenten het moeilijker hadden. Waardering niet heel hoog, maar groei ook beperkt. Prettig dividend, maar naar verwachting slechts beperkte winstgroei in de komende jaren.

Randstad grootste uitzendonderneming ter wereld

Randstad is nipt de grootste uitzendonderneming in de wereld op basis van de marktkapitalisatie (€10,7 mld) met top 3-posities in veel landen en een wereldwijd marktaandeel van 5%. De onderneming heeft drie divisies. Staffing (52% van de omzet in 2017) richt zich op klanten met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (20%) richt zich op klanten met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (22%) is een dienst gericht op on-site working. De geografische omzetspreiding in 2017: Noord-Amerika 18%, Frankrijk 16%, Nederland 14%, Duitsland 10% en de rest van de wereld 42%.

Randstad en de wereldwijde HR -servicesmarkt

Randstad opereert in de wereldwijde HR-servicesmarkt die in 2017 €261 mld aan omzet had bij beursgenoteerde bedrijven. Deze markt is verdeeld in staffing, professionals en executive search en is heel gefragmenteerd. Randstad richt zich voornamelijk op staffing en professionals en heeft een 6% marktaandeel op de totale HR-servicesmarkt. Adecco is qua omzet nog net het grootste uitzendbureau ter wereld en heeft eveneens een marktaandeel van 6%.

Sterk vierde kwartaal: organische omzetgroei beter dan verwacht

De organische omzet in het vierde kwartaal van 2017 steeg met 8,7% en dat was hoger dan verwacht. Dit was ongeveer gelijk aan de groei in het derde kwartaal. De operationele winstgroei was ook hoger dan verwacht, ook geholpen door het onderdeel Monster, waar tegen de verwachting in winst werd geboekt. De indicatie voor het eerste kwartaal van 2018 is richting de 7% omzetgroei, en dat was licht hoger dan verwacht.

Koers-winstverhouding ligt rond de 13

De koers-winstverhouding van Randstad ligt rond de 13. Dit is licht hoger dan directe concurrent Adecco en vergelijkbaar met het historisch gemiddelde. De verwachte winstgroei is licht hoger dan bij Adecco. Het didivendrendement is bijna 4% en daarmee bovengemiddeld.

Kansen

  • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
  • Sterke organische groei.
  • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.

Risico's

  • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie heeft zij daar als eerste last van. De autonome omzetgroei loopt dan snel terug.
  • Valutarisico’s: Noord-Amerika is een belangrijke markt voor Randstad.
  • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 48,4 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 59,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 40,97 op Randstad 8,0 5,08 5,73 +13,19 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 36,93 op Randstad 4,7 9,12 9,77 +7,15 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 51,91 op Randstad 7,0 5,89 6,54 -9,20 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 55,82 op Randstad 4,4 9,85 10,50 -5,92 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in Randstad Holding.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.