Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: AkzoNobel AkzoNobel

vrijdag 30 maart 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009132 EUR 19.9 2.99 Ja Long Basismaterialen

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Het afgeketste overnamebod van concurrent PPG heeft de herpositionering van het bedrijf in een stroomversnelling gebracht. De chemietak wordt apart gezet waardoor het bedrijf zich volledig kan richten op verf en coatings. AkzoNobel gaat de winstgevendheid bij deze divisies de komende jaren verbeteren, maar wij denken dat de waardering hier alvast op vooruit gelopen is. Door de bedrijfsactiviteiten af te slanken, wordt AkzoNobel mogelijk weer een interessante overnameprooi.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert verf, coatings en specialistische chemicaliën. Bij een omzet van €14,5 mld boekte het bedrijf in 2017 een nettowinst van €892 mln. Deze omzet werd gegenereerd door de divisies Performance Coatings (39%), Specialty Chemicals (34%) en Decorative Paints (27%). Omdat de speciaalchemie divisie verkocht zal gaan worden, rapporteert AkzoNobel in het vervolg zijn cijfers exclusief deze divisie.

Aandacht naar verf en coatings

AkzoNobel is vooral bekend van zijn decoratieve verven, met merken als Flexa en Hammerite. Dit segment is echter zeer competitief en kent lage marges. Een stijging van grondstoffenprijzen is hier lastig door te berekenen, gezien de prijsgevoeligheid van de afnemers. Binnen de divisie Performance Coatings vallen verven en coatings voor schepen, vliegtuigen, industrie en machines. Hierin heeft het bedrijf een sterke positie opgebouwd, met name in Azië. Van beide divisies is de winstgevendheid lager dan bij concurrenten. AkzoNobel wil dit verschil in 2020 weggewerkt hebben. Door de speciaalchemiedivisie te verkopen, kan alle aandacht van het management naar verf en coatings. Daarmee wil het management de rendementsverbetering mogelijk maken. De overname van een kleinere speler in de markt zou een goede aanvulling op de bedrijfsactiviteiten zijn. Maar zonder de speciaalchemie wordt AkzoNobel zelf ook weer een aantrekkelijke prooi, voor PPG of een andere grote concurrent.

Bedrijfsresultaat 4e kwartaal 2017

Zoals gemeld in de vooraankondiging in februari, kwam de winst voor belasting over het vierde kwartaal uit op €305 mln. Dit is een groei van 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De divisie speciaalchemie droeg hier voor 20% aan bij. Vanaf dit kwartaal zal het bedrijf apart gaan rapporteren over deze divisie, vanwege de geplande verkoop. Binnen de decoratieve verven zag Akzo Nobel het volume stevig aantrekken vanwege positieve ontwikkelingen op de huizenmarkten in Europa. Bij de gespecialiseerde verven en coatings voor industriële toepassingen leidden behalve een tegenvallende vraag, ook hogere grondstoffenprijzen dit kwartaal tot 12% lagere inkomsten. De nettoschuld nam toe met ruim €600 mln, vanwege de uitbetaling van het speciale dividend in december. Akzo Nobel bevestigde de doelstelling om in 2020 een winstmarge van 15% te realiseren.

Hoop op margeverbeteringen in de koers verwerkt

De koers heeft een deel van de overname-verwachtingspremie vastgehouden na het mislukken van de overnamepoging door PPG. Gezien de behaalde winstmarge van 10,6% in 2017 lijkt het doel van 15% in 2020 erg hoog gegrepen. Bovendien kunnen de hogere grondstoffenkosten een minder goede start van het nieuwe jaar veroorzaken. De gemiddelde waardering van AkzoNobel was de laatste vijf jaar aanzienlijk lager dan die van sectorgenoten. Een aanzienlijke verbetering van de marges rechtvaardigt een waardering die meer in lijn daarmee ligt. Op de huidige waardering van 18,5 x de verwachte winst voor dit jaar lijkt het grootste deel van de beoogde operationele verbetering al verwerkt te zijn, aangezien deze in lijn ligt met de sector. Een nieuw overnamebod blijft mogelijk, maar tegenvallend nieuws over de voortgang van de operationele verbeteringen vormt een aanzienlijk risico.

Kansen

  • Margegroei in de verf en coatingdivisies
  • Aanhoudende wereldwijde economische groei
  • Nieuw overnamebod van PPG of andere partij

Risico's

  • Stijgende grondstoffenprijzen
  • Tegenvallende uitwerking operationele verbeteringen
  • Sterkere concurrentie
  • Overname van een kleinere concurrent tegen hoge prijs

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 61,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 89,5. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 75,59 op Akzo Nobel 11,6 7,02 7,12 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 64,71 op Akzo Nobel 4,6 17,88 17,98 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 86,83 op Akzo Nobel 17,3 4,66 4,76 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 86,83 op Akzo Nobel 17,3 4,66 4,76 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een aanzienlijke deelneming (>1%) in AkzoNobel.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.