Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: E.ON E.ON

dinsdag 3 april 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE000ENAG999 EUR 14.3 4.64 Nee Long Nutsbedrijven

Sinds de ‘Energiewende’, de opgelegde hervorming van de Duitse energiemarkt richting duurzamere energiebronnen, is nutsbedrijf E.ON bezig met herstructureren. Het bedrijf heeft verschillende niet-gereguleerde activiteiten afgebouwd, waardoor de inkomsten minder gevoelig zijn geworden voor de ups en downs van de energiehandel. Met de verkoop van het belang in Uniper en de geplande uitruil van activiteiten met RWE wordt de herstructurering van activiteiten afgerond. Maar ook zonder de deal met RWE biedt E.ON aantrekkelijk vooruitzichten.

Duits nutsbedrijf

Het Duitse E.ON beheert gas- en elektriciteitsnetwerken in Duitsland en elders in Europa. Het levert energie aan eindklanten en beheert hernieuwbare energieopwekkingscapaciteit in Europa en de VS. Bij een omzet van €38 mld boekte E.ON in 2017 een nettowinst van €500 mln. Deze omzet werd behaald in Duitsland (58%), andere EU-landen (42%) en de rest van de wereld (1%).

Herstructurering in volle gang

Na de gedeeltelijke beursgang van E.ON’s productiecapaciteit op basis van fossiele energiegrondstoffen (onder de naam Uniper) heeft E.ON zijn risicoprofiel verlaagd. Het resterende belang van 47% in Uniper gaat E.ON verkopen aan het Finse nutsbedrijf Fortum. Hiermee zou het afstoten van oude activiteiten zijn afgerond en worden de inkomsten van E.ON vrijwel volledig onafhankelijk van grondstoffenprijzen. De kasstromen uit deze verkoop maken investeringen in het netwerk en in nieuwe groeimarkten mogelijk. Door de geplande uitruil van activiteiten met Innogy en RWE kan E.ON zich verder specialiseren en de opwekking van energie volledig afstoten. Het bedrijf zal in 2020 beschikken over de grootste elektriciteitsnetwerken ter wereld en een klantenbasis van rond de vijftig miljoen huishoudens. E.ON was de afgelopen jaren actief met de ontwikkeling van slimme energiemeters, laadpalen voor elektrische auto’s, batterij-opslag en andere diensten waarbij het profijt heeft van zijn grote netwerk. Margedruk bij de levering aan particulieren is een risico, vooral in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering overweegt namelijk tariefbeperkingen.

Bedrijfsresultaat 4e kwartaal 2017

Over het vierde kwartaal rapporteerde E.ON een omzet van €10 mld (+0,5% j-o-j) en een winst voor belasting van €957 mln (+19% j-o-j), beide iets beter dan de consensusverwachtingen van analisten. De inkomsten uit energielevering aan particulieren waren iets lager dan verwacht. Daar stond tegenover dat de nettoschuld lager bleek dan verwacht en het bedrijf zijn groeiverwachtingen voor de komende jaren opschroefde. E.ON verwacht dat het de komende twee jaar de winst per aandeel met 5%-10% kan laten stijgen. Groot nieuws was de aankondiging van een deal met RWE waardoor de activiteiten van E.ON structureel veranderen. Het concern wil het meerderheidsbelang van RWE in hernieuwbare-energieproducent Innogy overnemen. Vervolgens wil E.ON de netwerkactiviteiten van Innogy behouden en alle duurzame capaciteit aan RWE teruggeven. Deze ingewikkelde deal zou van E.ON een netwerkbeheerspecialist maken zonder eigen opwekkingscapaciteit. Dit past in de strategie van het bedrijf waar vooral via nieuwe netwerkdiensten groei wordt nagestreefd. Toestemming van verschillende toezichthouders is nog wel vereist.

Aantrekkelijk bij huidige waardering

De waardering op 14x de verwachte winst voor dit jaar ligt iets boven het gemiddelde van de Europese nutsbedrijven. E.ON heeft financiële ruimte heeft voor investeringen in groeimarkten door zijn verbeterde financiële positie, de afronding van de verkoop van Uniper en doordat de waarderingsdruk vermindert als gevolg van de uitfasering van de Duitse kerncentrales. De deal met RWE zorgt voor verdere aanscherping van de strategie en verlaging van het risicoprofiel. Het dividendrendement van 5% ligt iets onder het gemiddelde voor de sector.

Kansen

  • Verder herstel van de Europese elektriciteitsprijzen
  • Verdere toename van elektrisch rijden in Europa
  • Verdere verlaging van de schuldpositie
  • Investeringen in netwerkuitbreiding en groeiprojecten.

Risico's

  • Steviger dan verwachte opgelegde tariefsverlagingen
  • Onverwachte sterke stijging van de kapitaalmarktrentes
  • Blokkade van de deal met RWE door toezichthouder

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 6,9 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 11,4. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 5,2 op E.ON 1,9 5,11 5,14 -0,77 % Koop Sprinter
Sprinter Long 5,2 op E.ON 1,9 5,11 5,14 -0,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van E.ON bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.