Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Beleggers opgelucht door draai Trump

vrijdag 13 april 2018

Na een paar onrustige dagen lijken de financiële markten in rustiger vaarwater gekomen. De dreigende tweets van president Trump over Amerikaanse raketaanvallen in Syrië werden gisteren weer net zo makkelijk ontkracht, ook weer via een tweetje. 

Trump maakt forse draai… 

Trump beticht de media regelmatig van het brengen van nepnieuws, maar hij kan er dus zelf ook wat van. Ook is zijn houding in het handelsconflict met China minder dreigend. Volgens Trump is het nu best mogelijk dat er helemaal geen importheffingen komen als de onderhandelingen voorspoedig verlopen. Een flinke draai in een paar dagen. Gisteren kwam er zelfs het bericht dat hij wil laten onderzoeken of het zinvol is om de VS weer te laten aansluiten bij het Trans-Pacific Partnership (TPP), het vrijhandelsverdrag van landen in de Pacific. Bij zijn aantreden was het TPP het eerste verdrag dat hij opzegde om zijn protectionistische 'America First'-beleid te benadrukken. 

… waardoor de angst weer afneemt

Ik weet niet zo goed wat we met Trump moeten. Moeten we zijn grillige beleid zien als slimme onderhandelingstactiek om de VS in een betere positie te krijgen? Of vormt zijn onvoorspelbare gedrag juist een gevaar voor de VS en de rest van de wereld? De tijd zal het leren. Het leidt in ieder geval tot wisselvallige beurzen, al werd er gisteren vooral positief gereageerd op de laatste berichten uit Washington. Die verminderden de angst voor een handelsoorlog. 

Citigroup Economic Surprise Index eurozone op dieptepunt 

Europese aandelenindices sloten gisteren voor de derde keer deze week hoger. De Stoxx Europe 600 Index won 0,7%, mede door een zwakkere euro en door positieve winstcijfers van onder andere DSM (+5%). De euro kwam onder druk na tegenvallende cijfers over de industriële productie in de eurozone in februari. Die is onverwacht voor de derde maand op rij gekrompen met 0,8% terwijl gerekend werd op een stijging van 0,1%. Het is al het zoveelste tegenvallende macro-economische cijfer uit de eurozone, zodat de Citigroup Economic Surprise Index nu is gedaald naar min 89,2. Dat is het laagste niveau sinds augustus 2011, de piek van de eurocrisis. 

Piek van de groei gepasseerd

Inmiddels kunnen we wel stellen dat de piek van de economische groei in de eurozone achter ons ligt in de tijd. De economie loopt tegen de grenzen aan van hoe snel deze kan blijven groeien. Mensen die dagelijks de weg op moeten, zoals ik, weten precies wat dat betekent. Beter (of slechter) dan dit wordt het niet. Op de obligatiemarkt was gisteren nauwelijks beweging. De Duitse 10-jaarsrente steeg 2 basispunten naar 0,52%.           
    
VS: 233.000 werkloosheidsuitkeringen aangevraagd

Ook op Wall Street was gisteren de stemming opgewekt, na de draai in de houding van Trump ten aanzien van vrije handel en zijn terugkrabbelen over een snelle aanval op Syrië. In de komende dagen valt het besluit of en wanneer er een vergeldingsaanval komt. De positieve stemming kreeg steun van goede kwartaalcijfers van onder andere Blackrock, die beter waren dan verwacht. De gisteren bekend gemaakte macrocijfers weken niet af van de verwachtingen van analisten en hadden weinig invloed. Het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de VS is vorige week gedaald naar 233.000, iets meer dan de verwachte 230.000. 

Hogere aandelenindices op Wall Street

De S&P 500 sloot gisteren met een winst van 0,8%, De Nasdaq won 1%. De ‘risk-on’-houding (grotere risico-acceptatie) was ook te zien op de obligatiemarkt, waar de rentes opliepen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 5 basispunten naar 2,84%. Als beleggers bereid zijn meer risico’s te nemen, vermindert vaak de vraag naar Amerikaanse staatsobligaties, waardoor de obligatiekoersen dalen en de rente dus stijgt.  
 
Minder export, meer import China

De Chinese export is in maart met 2,7% afgenomen (in Amerikaanse dollars), terwijl was gerekend op een stijging van 11,8%. De import nam toe met 14,4% (+12% verwacht). De Chinese handelscijfers over de eerste maanden van het jaar zijn altijd wisselvallig door de viering van Chinees Nieuwjaar: dat valt jaarlijks op verschillende dagen. Aan deze afwijkende cijfers kunnen we dus weinig aflezen. Beleggers reageren dan ook nauwelijks op de handelscijfers en zijn vooral opgelucht dat de dreiging van een handelsoorlog lijkt afgenomen. Op de meeste Aziatische beurzen staan vanmorgen de koersen in het groen (dus hoger). De Hang Seng-index in Hongkong staat op dit moment op een kleine winst van 0,1%. De beursindex in Shanghai noteert 0,1% lager bij lage omzetten. De Nikkei-index in Tokio staat op een winst van 0,6%, de Kospi-index op +0,5%. Het wachten is op de kwartaalcijfers van bedrijven, die kunnen de beurzen weer een richting geven.
 
Agenda van vandaag

Vandaag komen onder andere de Amerikaanse financials Citigroup, J.P. Morgan en Wells Fargo met cijfers. Op de agenda van vandaag staan verder onder andere Duitse en Spaanse inflatiecijfers en Amerikaanse sentimentsindices van de Universiteit van Michigan. En blijf natuurlijk de tweets van 'The Donald' in de gaten houden!

Alvast een goed weekend 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23044,92 op Dow Jones 10,0 22,52 22,54 -14,69 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20523,05 op Dow Jones 5,0 44,83 44,85 -7,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 27020,0 op Dow Jones 11,0 20,46 20,48 +25,20 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28130,0 op Dow Jones 7,4 30,66 30,68 +15,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 13 april 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.