Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen 1e reactie beleggers op raketaanval Syrië gematigd positief

maandag 16 april 2018

Beleggers in Midden-Oosten gematigd positief na raketten op Syrië

De handelsstrijd tussen de VS en China lijkt vorige week in iets rustiger vaarwater gekomen. Tegelijkertijd ging de aandacht van beleggers steeds meer naar de situatie Syrië. Het wachten was op een militaire reactie van westerse landen op de vermeende gifgasaanval van het Syrische leger op burgers in Douma. Maar zondag reageerden beleggers gematigd positief op de Amerikaans-Brits-Franse raketaanval van zaterdagochtend vroeg. De meeste aandelenindices in het Midden-Oosten zijn licht hoger gesloten. Wel lijken de spanningen tussen de VS en Rusland opgelopen.

Afgelopen vrijdag begonnen Europese beleggers optimistisch aan de laatste handelsdag van de week. De zorgen over een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog verschoven even naar de achtergrond in reactie op de gematigder toon in de tweets van president Trump hierover. Rond drie uur stond de Stoxx Europe 600 Index op een winst van bijna 1%. Toch was daar aan het einde van de dag maar 0,1% van over. Beleggers reageerden teleurgesteld op gepubliceerde kwartaalcijfers van een aantal Amerikaanse banken, waardoor ook de koerswinsten van Europese banken en verzekeraars terugliepen. 

Energieaandelen weten niet te profiteren van stijgende olieprijs

De best presterende aandelensector in Europa was vrijdag beursgenoteerde vastgoed (+0,8%). Onderaan de ranglijst stonden vrijdag aandelen uit de sector gezondheidszorg (-0,7%). Oliegerelateerde bedrijven profiteerden niet van de hogere olieprijs ($72,60 per vat Brentolie) en sloten vrijdag per saldo onveranderd. Op de obligatiemarkt bleef de 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties onveranderd op 0,50%. 
 

Beleggers op Wall Street nemen winst in afwachting van aanval

Op Wall Street reageerden beleggers, zoals gezegd, negatief op de kwartaalcijfers van enkele Amerikaanse banken. Ondanks hoger dan verwachte winsten over het eerste kwartaal leden Citigroup, J.P. Morgan en Wells Fargo koersverliezen. Vooral de winstvooruitzichten van de bestuursvoorzitters van J.P. Morgan en Wells Fargo gaven beleggers blijkbaar weinig vertrouwen. De verwachtingen voor de komende kwartalen zijn namelijk erg hoog en bieden geen ruimte voor tegenvallers. Daarbij kwam dat beleggers in afwachting van de verwachte aanval op Syrië wat winst namen. 


S&P 500 Index daalt 0,3%, Nasdaq verliest 0,5% 

Verder bleek vrijdag dat de sentimentindex van de Universiteit van Michigan in april is gedaald van 101,4 naar 97,8 punten. Dat is lager dan de verwachte 100,3 punten. Daardoor is de Citgroup Economic Surpise Index voor de VS, die de verhouding tussen mee- en tegenvallende macrocijfers aangeeft, gedaald naar 25,2 punten, het laagste niveau sinds oktober vorig jaar. De S&P 500 Index sloot met een verlies van 0,3%. Er waren echter ook winnaars. Zo sloot de sectorindex van energieaandelen op Wall Street 1,1% hoger, dankzij de hogere olieprijs. Toch woog dit niet op tegen de verliezen, van onder andere aandelen uit de sector financiële waarden (-1,6%). De Nasdaq verloor 0,5%. 
 

In VS meer tegenvallende economische cijfers te verwachten 

Naast de raketaanval op Syrië zullen beleggers deze week vooral reageren op de stroom kwartaalcijfers die loskomt. En op geopolitiek gebied zullen we waarschijnlijk ook nog wel wat te verwerken krijgen. Er gaat immers bijna geen dag voorbij zonder een tweetje van president Trump. Op macro-economisch gebied beginnen we de week rustig, met onder andere winkelverkoopcijfers uit de VS. De verwachtingen zijn die redelijk positief (+0,4% in maart) maar ik zou er niet van opkijken als we in de VS nog wat meer tegenvallende cijfers gaan zien. 

Agenda van vandaag

Deze week komen zestig bedrijven uit de S&P 500 met kwartaalcijfers. Morgen zijn dat onder andere Bank of America en Netflix. Op basis van het kijkgedrag in huize Wiersma zal dit laatstgenoemde concern met goede cijfers komen. De gemiddelde winstgroeiverwachting van analisten in het eerste kwartaal van 2018 voor bedrijven uit de S&P 500 Index is 17,1%. Van de zeshonderd Stoxx 600-bedrijven komen er deze week 19 met cijfers, waaronder woensdag ASML en Heineken. De gemiddelde 1e-kwartaalwinstgroeiverwachting voor de Stoxx 600 Index is volgens Bloomberg 6,5%. Ik ben benieuwd of aan de verwachtingen kan worden voldaan. 

Een goeie week gewenst!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23044,92 op Dow Jones 10,0 22,52 22,54 -14,69 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20523,05 op Dow Jones 5,0 44,83 44,85 -7,68 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 27020,0 op Dow Jones 11,0 20,46 20,48 +25,20 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28130,0 op Dow Jones 7,4 30,66 30,68 +15,82 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op maandag 16 april 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.