Auteur

Bob Homan
Hoofd ING Investment Office

Dagbericht beleggen: Financials lager op lagere rentes

vrijdag 4 mei 2018

Het werd een zwakke dag voor de Europese beurzen gisteren. De AEX daalde 0,7% en dat was in lijn met de indices in de rest van Europa. De daling werd vooral veroorzaakt door dalende koersen van banken en verzekeraars. 

Inflatie in Europa valt tegen

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn de aandelenkoersen van financiële bedrijven erg gevoelig voor de rente. Vooral banken hebben baat bij wat hogere rentes maar die daalden juist, gisteren. Zo zakte de Nederlandse 10-jaarsrente van 0,69% naar 0,66%. De rentes liepen terug omdat de inflatie in Europa in april lager is uitgevallen dan werd verwacht. De kerninflatie (de inflatie exclusief voedsel- en energieprijzen) daalde van 1% naar 0,7% op jaarbasis, terwijl 0,9% was verwacht. 

Arbeidsmarkt niet krap genoeg voor looninflatie

Ondanks alle stimulering door de Europese Centrale Bank wil er maar geen inflatie van tegen de 2% komen. Ik denk dat de arbeidsmarkt nog steeds zo ruim is dat werknemers nauwelijks looneisen durven te stellen en dat daarnaast ook demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een rol spelen. Er gaan op dit moment relatief veel mensen met pensioen, veelal flink betaalde mensen en die worden vervangen door goedkopere instromers. Per saldo stijgen de lonen dan niet of nauwelijks, zelfs als het economisch heel goed gaat.

S&P 500 veert op vanaf 200-daags gemiddelde

In de Verenigde Staten openden de koersen ook flink lager, maar wisten deze zich tegen het einde van de dag te herstellen, een patroon dat we nu al een aantal keren hebben gezien. Het 200-daagse voortschrijdende gemiddelde, dat door veel op trading gerichte beleggers als een belangrijke indicator wordt gezien, fungeert als steun waar vanaf koersen opveren. Dat geldt voor de S&P 500 Index. De technische toestand van de AEX kunt u uiteraard volgen via de analyses van Bas Heijink. 

Handelstekort VS in april gedaald

De macro-economische cijfers die gisteren in de VS werden gepubliceerd, waren prima. Het handelstekort over april bleek $49 miljard te zijn. Een gigantisch bedrag natuurlijk, maar toch minder hoog dan vorige maanden. De fabrieksorders en de verkopen van duurzame fabrieksgoederen namen flink toe met respectievelijk 1,6 en 2,6%. De vertrouwensindicator van de dienstensector viel wel wat terug. Uiteindelijk sloot de Dow Jones onveranderd en de bredere beurs (de S&P 500 Index) met een klein verlies van 0,2%.

Xiaomi: grootste beursgang sinds 2014

In Azië een wat gemengd beeld vanochtend. De Japanse beurs is dicht vanwege een feestdag. De indices van de andere Aziatische beurzen koersen wat lager, gemiddeld een ruime half procent. Uitlatingen uit China en de VS over de onenigheid over de handelsrelaties stelden niet gerust. Hoewel er vooral in China wel enig begrip is voor het Amerikaanse standpunt, geven beide partijen aan niet veel toe te willen geven. Wat verder opviel, was dat de Chinese telefoonproducent Xiaomi aankondigde naar de beurs te gaan. Dit zal de grootste beursgang sinds 2014 worden. 

Agenda van vandaag

Vandaag komen de voor de markt belangrijke cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid uit. Verwacht wordt dat de werkloosheid naar 4,0% daalt en dat de uurlonen met 2,7% stijgen. Let ook op het verschil in loonontwikkeling tussen de VS en de EU. De inflatie in de VS nadert de beoogde 2%, terwijl die van Europa terugviel vanaf 1%. Niet zo gek, dat de dollar de laatste tijd weer wat sterker is geworden. Niet ongunstig voor Europese beleggers overigens.

Ik wens u een stille Dodenherdenking vanavond en een plezierige Bevrijdingsdag morgen

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 18,1 op ABN AMRO 8,7 2,13 2,16 -8,14 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 15,438 op ABN AMRO 5,2 3,60 3,63 -4,99 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 20,526 op ABN AMRO 10,3 1,80 1,83 +12,38 % Koop Sprinter
Sprinter Short 20,9 op ABN AMRO 5,0 3,77 3,80 +5,29 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 4 mei 2018, door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.