Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Air France-KLM Air France-KLM

maandag 7 mei 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000031122 EUR 6.8 0.56 Nee Long Industriegoederen

Het is erg onrustig bij Air France - KLM. Er waren veel stakingen vanwege onvrede over het salaris, wat dit jaar tot eind april al tot €300 mln meer verlies leidde. Bij het tussentijdse handelsbericht zag het management zich genoodzaakt een weinig rooskleurig beeld te schetsen voor de rest van het jaar, wat neerkwam op een verkapte winstwaarschuwing. Ook trad ceo Jean-Marc Janaillac terug nadat deze zijn positie aan een positieve uitkomst van de salarisonderhandelingen had verbonden. Het akkoord bleef namelijk uit. Ondertussen gaan de stakingen, die het bedrijf financieel zwaar treffen, gewoon door.

Air France-KLM: 1 groep, 2 merken, 3 divisies

Sinds de fusie in mei 2004 zijn Air France en KLM Royal Dutch Airlines samen de grootste Europese luchtvaartgroep geworden. Het bedrijf kan worden omschreven als één groep, twee luchtvaartmaatschappijen en drie businesses. Beide maatschappijen hielden hun eigen identiteit, handelsnaam en merk. De drie hoofddivisies zijn: Passenger Business, Cargo en Engineering & Maintenance. KLM en Air France ontplooien eigen activiteiten vanuit de hubs Amsterdam Schiphol en Parijs Charles de Gaulle.

Negatief nieuws bij handelsbericht over eerste kwartaal

De stakingen bij luchtvaartmaatschappij Air France drukken duidelijk op het resultaat van Air France-KLM. Het eerste kwartaal van 2018 werd afgesloten met een operationeel verlies van €118 mln, na een verlies van €33 mln een jaar eerder. Analistenverwachting gingen gemiddeld uit van een verlies van €28 mln. Het negatieve effect van de stakingen was €75 mln. De personeelsacties bij Air France zijn een hard gelag voor het moederbedrijf, en in het bijzonder KLM. De totale opbrengsten van Air France-KLM vielen 1,8% hoger uit: €5,8 mld bij een analistenverwachting van bijna €6 mld. Er werden 22 miljoen passagiers vervoerd, een stijging met ruim 5% ten opzichte van een jaar eerder. De kosten van Air France-KLM stegen op jaarbasis met 2,1%. Naast de stakingen drukten ook wisselkoerseffecten en pensioenlasten het resultaat. Het nettoverlies kwam uit op €269 mln, ruim tweemaal hoger dan een jaar eerder en ook twee keer zo hoog als de analistenverwachting. Air France-KLM denkt dat het operationeel resultaat over heel 2018 aanzienlijk lager zal uitvallen dan in 2017, onder meer doordat de acties bij Air France nog altijd doorgaan. Ook zal de brandstofrekening zal dit jaar naar verwachting €350 mln hoger uitvallen dan in 2017 en zijn de wisselkoerseffecten naar schatting €100 mln negatief.

Een lage waardering maar wel onzekere vooruitzichten

De koers-winstverhouding van Air France - KLM op basis van de verwachte winst in 2017 is lager dan 4. Het concern heeft weliswaar een lage waardering, maar onzekere vooruitzichten door de concurrentiepositie, wisselkoersverliezen, stakingen en olieprijsfluctuaties.

Kansen

  • Door goede strategische posities (sterke ‘hubs’), in combinatie met aantrekkelijke thuishavens en bestemmingen (landingsrechten), kan marktaandeel worden gewonnen van kleinere vliegmaatschappijen.
  • Verbetering zal moeten komen van hogere passagiersaantallen en positieve effecten van investeringen in IT-systemen.

Risico's

  • Een terugval naar een recessie in Europa en een olieprijs die stijgt van de huidige niveaus naar $100. Luchtvaartmaatschappijen moeten daarom hun capaciteit verlagen en in de kosten snijden.
  • Prijsvechters in Europa en sterke prijsconcurrentie vanuit het Midden-Oosten leiden tot druk op de omzet en marges bij Air France-KLM.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 7,75 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 11. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 8,15 op Air France-KLM 9,0 0,98 1,00 +32,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 7,39 op Air France-KLM 5,1 1,74 1,76 +15,89 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 9,82 op Air France-KLM 9,7 0,90 0,92 -21,55 % Koop Sprinter
Sprinter Short 9,5 op Air France-KLM 5,4 1,65 1,67 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen