Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: Sanofi Sanofi

maandag 14 mei 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 13.5 4.19 Nee Long Gezondheidszorg

De omzetgroei van Sanofi zal in de komende jaren waarschijnlijk beperkt blijven door een moeilijke diabetesmarkt in de Verenigde Staten (VS). Dit verklaart grotendeels de lager dan gemiddelde winstgroei. Een tweetal recente overnames moet op termijn gaan bijdragen. De waardering is lager dan gemiddeld.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep, hiv en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 64% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 36%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 63%. De overige omzet komt voor het overgrote deel uit de opkomende markten. In 2017 werd op een omzet van €36,2 mld een nettowinst behaald van €4,9 mld.

Bedrijfsresultaat 1e kwartaal 2018

Sanofi rapporteerde daling van de omzet en de winst per aandeel van rond de 9% j-o-j. Geschoond voor de sterke euro steeg de WPA echter met 1,4%. Deze groei was niet dankzij de diabetesmedicatie van het bedrijf: deze verkopen daalden met 10% en de marktomgeving voor dit segment blijft uitdagend. Ook de verkopen van Sanofi’s nieuwste behandeling tegen atopisch exceem vielen lager uit, terwijl hiervan veel werd verwacht. De vorig jaar aangekochte hemofiliemedicijnen droegen daarentegen stevig bij aan omzet. Het bedrijf houdt de WPA-groeiverwachtingen onveranderd op 2%-5% exclusief valutaeffecten.

Waardering lager dan sectorgemiddelde

De waardering op 12 x de verwachte winst over 2018 is lager dan gemiddeld voor de sector. Gezien het lagere winstgroeiprofiel is dit nioet verwonderlijk. Het dividendrendement van 4,6% is ruim bovengemiddeld. Hoewel de recent aangekochte bedrijfsonderdelen beginnen bij te dragen aan de groei zit de nieuwe kaskraker er nog niet tussen. Deze is wel nodig om het omzetverlies van vervallen patenten op te vangen.

Kansen

  • De productenpijplijn bevat meerdere veelbelovende producten. Dit compenseert deels het omzetverlies als gevolg van vervallen patenten.
  • Groeiende bijdragen van tweetal recente overnames (Bioverativ en Ablynx)
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico's

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier kan een tegenvaller tussen zitten.
  • Een relatief groot deel van de omzet komt uit de opkomende markten; daardoor is Sanofi meer dan gemiddeld gevoelig voor valutaschommelingen.
  • Druk op diabetesactiviteiten blijft een fors risico; meer dan 30% van de winst is hier afhankelijk van. De vooruitzichten van de Amerikaanse markten zijn vrij negatief.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 66 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 94. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 71,5 op Sanofi 9,5 7,73 7,83 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 65,6 op Sanofi 5,6 13,22 13,32 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 85,7 op Sanofi 4,0 18,41 18,51 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 85,7 op Sanofi 4,0 18,41 18,51 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jenny Overman, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Sanofi bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.