Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht beleggen: Beter wordt het niet

woensdag 16 mei 2018

'As Good as it Gets'. Dat is niet alleen de titel van een film uit 1997 met Jack Nicholson in de hoofdrol, maar is op dit moment volgens mij ook de juiste omschrijving van de economische ontwikkelingen in de eurozone. Gisteren werd bekend dat de economie er op kwartaalbasis met 0,4% en op jaarbasis met 2,5% is gegroeid.

Ook in overige kwartalen van 2018 is groei van 0,4% haalbaar 

Beide cijfers waren zoals verwacht door analisten en gelijk aan een eerdere schatting. Niets spannends dus, maar wel lager dan een jaar geleden. Volgens collega Peter Vanden Houte, die namens het ING Economisch Bureau de ontwikkelingen in de eurozone volgt, zijn daar enkele ‘eenmalige’ oorzaken voor aan te wijzen. Onder andere het koude weer in maart, stakingen in Duitsland, de vroege paasvakantie in sommige landen en de langdurige griepepidemie. De hogere olieprijs wordt als oorzaak genoemd voor de tegenvallende consumentenbestedingen in het eerste kwartaal en de eerste signalen over het tweede kwartaal wijzen niet op een sterk herstel. Maar de cijfers zijn ook weer niet heel slecht. Een groei van rond de 0,4% voor de overige kwartalen van 2018 lijkt haalbaar. Volgend jaar zal de groei dan wat verder afzwakken.

Duitse economie groeit uit zijn jasje

De eerstekwartaalgroeicijfers uit Duitsland waren 0,3% kwartaal op kwartaal en 2,3% jaar op jaar. Beide percentages lagen iets onder de verwachting van analisten (0,4% respectievelijk 2,4%). Hoewel de groeivertraging in Duitsland volgens ING-collega Carsten Brzeski al werd verwacht, is het wel de zwakste groei sinds het eerste kwartaal van 2016. Carsten ziet echter weinig redenen om bezorgd te worden. De ‘groeimotor van Europa’ kan op stoom blijven door de investeringen op te schroeven. In veel regio’s en bedrijfssectoren groeien de Duitsers namelijk uit hun jasje. Op basis van mijn recente 'veldonderzoek' in Berlijn kan ik dat bevestigen. Het is moeilijk om nog harder te groeien.  

Cijfers niet goed maar ook niet slecht

De groei in ons eigen land bedroeg op kwartaalbasis 0,5% (0,6% verwacht) en 2,8% op jaarbasis (2,9% verwacht). Iets minder goede groeicijfers dan verwacht maar nog steeds prima en beter dan het gemiddelde van eurozone. Beleggers waren er niet van onder de indruk, en dat kan ik wel begrijpen. Ze waren niet goed genoeg om snel ingrijpen door de Europese Centrale Bank te verwachten en niet slecht genoeg om je zorgen te maken over de winstgroeiverwachtingen van Europese bedrijven. Bovendien werd de euro gisteren weer iets zwakker tegenover de dollar - daar kom ik straks op terug. 

Duitse 10-jaarsrente stijgt naar 0,65%, euro daalt naar $1,187

Mede door de zwakkere euro wisten de meeste Europese beurzen gisteren gemiddeld hoger te sluiten. De Stoxx Europe 600 Index sloot 0,1% hoger. Aandelen uit de sector energie profiteerden van de hogere olieprijs en bankaandelen stegen door de oplopende rente. Door de spanningen in het Midden-Oosten steeg de prijs van een vat Brentolie gisteren naar $78,43. In combinatie met de zwakkere euro geeft dat enige opwaartse druk op de inflatie in de eurozone, waar de ECB blij mee zal zijn. In reactie liepen rentes op. De marktrente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar steeg 3 basispunten naar 0,65%. De euro verzwakte bijna 1% naar $1,187 en staat daarmee lager dan begin dit jaar.     

Wall Street in de ban van flink oplopende rentes

Op Wall Street waren beleggers in de ban van de flink oplopende rentes. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met maar liefst 7 basispunten naar 3,07%, het hoogste niveau sinds 2011. Wij verwachten dat deze nog wel iets verder kan oplopen, maar dat de opwaartse ruimte voorlopig beperkt is tot ongeveer 3,25%. Er zijn verschillende oorzaken van de rentestijging: de Amerikaanse economie draait goed, de arbeidsmarkt wordt er steeds krapper, de ‘Fed’ draait de geldkraan naar verwachting steeds verder dicht en er komt een enorm aanbod van nieuwe staatsleningen om het begrotingstekort te dekken. 

Amerikaanse consument koopkrachtig 

Gisteren waren het de redelijk goede cijfers over de Amerikaanse detailhandelsomzetten die de rentes opstuwden. De winkelverkopen zijn in april met 0,3% gestegen ten opzichte van de maand ervoor, precies volgens de verwachting van analisten. Het cijfer van maart werd echter bijgesteld van +0,6% naar +0,8%. Deze cijfers wijzen erop dat de koopkracht van Amerikaanse consumenten sterk is en dat die zich blijkbaar weinig zorgen maken over geopolitieke spanningen. Door de belastingverlaging van Trump kunnen consumenten meer besteden. Wel kan de hogere olieprijs de overige bestedingen wat drukken. 

Goed nieuws kan slecht nieuws zijn 

Goede cijfers zijn mooi maar zijn niet altijd gunstig voor beurzen. Zo kan een sterker groeiende economie niet alleen de inflatie aanwakkeren maar ook de centrale bank ertoe brengen door te gaan met het verhogen van de beleidsrente. En hogere rentes leiden niet alleen tot lagere obligatiekoersen maar maken aandelen ook relatief minder aantrekkelijk. In reactie op de hogere winkelomzetten, een iets hoger dan verwachte index van Amerikaanse huizenbouwers en een hoger dan verwachte inkoopmanagersindex van de regio New York liepen de marktrentes op en werd de dollar sterker. Een duurdere dollar is weer slecht nieuws voor de winstgroeiverwachtingen van Amerikaanse exportbedrijven. Uiteindelijk sloot de S&P 500 Index na vier dagen winst gisteren met een verlies van 0,7%. De Nasdaq verloor 0,8%.

Negatieve marktreacties op plannen Erdogan

Zoals we de afgelopen tijd vaker hebben gezien, gingen gisteren de koersen van aandelen en obligaties uit opkomende markten door de sterkere dollar en de hogere rentes hard omlaag. Het negatieve beleggerssentiment over de regio opkomende markten werd nog eens versterkt door uitlatingen van de Turkse premier Erdogan, die een nog totalitairdere staat nastreeft en nog meer macht naar zich toe wil trekken. Dat werd hem door beleggers niet in dank afgenomen. De Turkse lira verzwakte, de rentes liepen op en de Turkse aandelenindex sloot lager. We vinden de koersdaling van aandelen en obligaties uit opkomende markten overdreven en zien juist kansen. Daar kom ik later deze week op terug.

Verliezen blijven beperkt op Aziatische beurzen 

De meeste Aziatische aandelenindices volgen vanmorgen de beweging van Wall Street en staan op dit moment lager, al zijn de verliezen beperkt. De Nikkei-index in Tokio staat op een verlies van 0,5%. Lager dan verwachte Japanse groeicijfers over het eerste kwartaal worden niet heel negatief ontvangen. De Japanse economie is in het eerste kwartaal volgens een eerste schatting met 0,2% gekrompen (0,0% verwacht) in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar. Lager dan verwachte investeringen en vlak gebleven consumentenbestedingen drukten de groei. Economen verwachten dat de groei de komende kwartalen weer iets zal aantrekken. Dat lijkt mij gerechtvaardigd. De Hang Seng-index in Hongkong schommelt rond het slot van gisteren. Ook elders zijn de bewegingen beperkt. De beursindex van Shanghai noteert 0,1% lager en de Kospi-index in Seoel wint 0,1%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices staan licht hoger, de Amerikaanse 10-jaarsrente iets lager. 

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere cijfers over de Nederlandse winkelverkopen in maart. Verder krijgen we de definitieve inflatiecijfers uit Duitsland, Italië en de eurozone van april. In de VS worden vanmiddag onder andere huizenmarktcijfers bekendgemaakt: de hoeveelheid in aanbouw genomen woningen en afgegeven vergunningen. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Telecom Italia, Alstom, Macy's en Cisco. 

Fijne dag!   

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 19430,0 op Nikkei 225 10,6 1,44 1,56 +0,67 % Koop Sprinter
Sprinter Long 16680,0 op Nikkei 225 4,6 35,45 35,57 +0,11 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 21780,0 op Nikkei 225 9,4 1,63 1,75 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 23870,0 op Nikkei 225 4,7 3,36 3,48 -0,29 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 16 mei 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.