Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht beleggen: Hogere rentes, sterkere euro, lagere koersen

vrijdag 8 juni 2018

Laten we het Dagbericht vandaag beginnen met Europese aandelen. De euro schoot gisteren verder omhoog tegenover de dollar en dat werd een negatieve factor voor de Europese aandelenkoersen. 

Euro sterker door opluchting over Italië en einde ECB-stimulering 

De eurodollarkoers lijkt te reageren op twee actuele factoren. Dat zijn de opluchting dat Italië niet uit de euro wil stappen en het voornemen van de Europese Centrale Bank (ECB) om het afbouwen van de stimuleringsaankopen van obligaties te gaan bespreken. Hoewel bespreken niet hetzelfde is als uitvoeren, lijken beleggers, voor het eerst sinds lange tijd, het voornemen van de ECB serieus te nemen. Het begin van het einde van een financieel tijdperk. Dat zegt overigens nog weinig over de toekomstige hoogte van de rente op Europese staatsleningen. En ook weinig over de renteverschillen tussen bijvoorbeeld Duitse en Italiaanse staatsobligaties. Maar toch is er iets veranderd, een verdere weg omhoog voor rente is nu het meest voor de hand liggend. 

Krijgen we weer een rentespurt?

De economische rechtvaardiging voor het stoppen met de monetaire stimulering kan gevonden worden in hogere inflatiecijfers en sterkere economische groei in de eurozone. Daarnaast moeten we ook oog houden voor de politieke aspecten van het veranderende ECB-beleid. Voor Europese aandelen hoeven deze veranderingen niet negatief uit te pakken maar de eerste reactie is toch altijd: hogere obligatierentes en lagere aandelenkoersen. De obligatiemarkten hadden al gereageerd, en net als in de periode rond november 2016 krijgen we wellicht te maken met een rentespurt, een hobbeltje omhoog, waarop we overigens voorbereid zijn door in onze strategieën met verlaagde rentegevoeligheid (verkorte duratie) te werken.

Overleg met VS vergt tijd, moeite en zelfbeheersing

De G7-top van dit weekend krijgt ook veel aandacht van beleggers wereldwijd. De regeringsleiders van Frankrijk, Italië Japan, Canada, Duitsland, het Verenigd Koningrijk (VK) en de Verenigde Staten (VS) komen bij elkaar in Canada. Deze meeting vindt plaats nadat het steeds duidelijker is geworden dat de VS onder leiding van president Trump ruw gebroken heeft met de naoorlogse orde, waaraan zij zelf leiding hebben gegeven. De VS respecteren de internationale instituties die daarbij horen (zoals de wereldhandelsorganisatie WTO) nog maar nauwelijks. Dat is wel even wennen, ook voor beleggers. De op confrontatie gerichte stijl van Trump past slecht bij internationale samenwerking. Onzekerheid over de toekomst is iets wat beleggers per definitie moeten aanvaarden, maar de zenuwen zullen wellicht sterker op de proef gesteld worden. Persoonlijk heb ik er wel vertrouwen in dat de VS hun huidige politieke crisis - want zo mogen we het wel noemen - te boven zullen komen. Maar dat zal van veel mensen tijd, moeite en grote zelfbeheersing vergen. 

Opkomende markten ervaren negatieve invloed… 

Na deze filosofische overweging even terug naar de dagelijkse realiteit. Dollargevoelige opkomende markten beginnen last te krijgen van op de stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties en een Amerikaanse centrale bank die haar balans wil ontdoen van in de loop der jaren opgekochte obligaties. Een gevolg van het Fed-beleid is de ‘repatriëring’ (naar de VS terughalen) van Amerikaanse dollars die over de wereld verspreid zijn. Ongeveer de helft van alle dollars bevinden zich buiten de VS. Op dit moment zijn het de financiële markten in Brazilië die daarom klappen krijgen. 

… van hogere rente en sterkere harde valuta’s 

Wij beleggen gespreid in opkomende markten. Dit soort bewegingen worden daardoor gedempt, zodat we in opkomende markten belegd kunnen blijven om te kunnen profiteren van de langetermijngroei van opkomende economieën. Niet alleen de beurs van Brazilië maar ook de meeste andere reageren nu negatief op de mix van stijgende rentes en de aansterking van harde valuta’s zoals de euro en de dollar. Er is gerommel aan het wereldhandelsfront, maar het is onwaarschijnlijk dat het conflict zal escaleren omdat behalve Trumps Amerika niemand dat wil. Gelukkig zijn er buiten de VS nog voldoende initiatieven om de wereld juist op een constructieve manier te verbinden. Zo heeft China plannen voor een wereldwijd elektriciteitsnetwerk. Zo zie je maar weer, waar de een zich terugtrekt ziet de ander kansen. 

Agenda van vandaag

Vanmiddag komen wat minder belangrijke economische cijfers uit in de VS. En een hele reeks productie- en handelsgegevens uit Nederland , Duitsland en Frankrijk. Hoewel de cijfers soms minder goed uitvallen dan de verwachting, draait de economie erg goed.

Goed weekend vast!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,19 op AEX 10,0 5,47 5,49 +8,73 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,59 op AEX 5,0 10,93 10,95 +4,19 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 600,35 op AEX 10,0 5,44 5,46 -7,63 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 5,0 10,86 10,87 -4,06 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 8 juni 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.