Seminar 14 juni: Wat zijn de beleggingskansen voor deze zomer?

dinsdag 12 juni 2018

Wat zijn vooruitzichten voor de economie en de financiële markten voor de rest van het jaar? Wat moet je ermee als belegger? En hoe kan je daar op inspelen met Sprinters? In dit Z online seminar extra aandacht voor rente. Waarom? Rente heeft veel invloed op economische ontwikkelingen en de vooruitzichten voor winsten en aandelenkoersen. 

Dit weet je na het kijken van het online seminar:
• Waarom centrale banken zo belangrijk zijn
• Voor welke aandelen de meeste groei wordt verwacht
• Hoe je kunt profiteren met Sprinters


Datum:       Donderdag 14 juni 2018
Tijd:            20:30 tot 21:30 uur

Meld je hier aan! 

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.