Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Persbericht Fed 'havikachtiger' dan verwacht

donderdag 14 juni 2018

Vandaag begint het WK voetbal in Rusland. De belangstelling in Nederland is logischerwijs een stuk minder omdat 'ons Oranje' niet meedoet. Wel prettig dat we de komende weken weer naar een paar (hopelijk mooie) voetbalwedstrijden kunnen kijken in plaats van naar herhalingen van de meest onzinnige televisieprogramma's. Leve Netflix trouwens.

Champagne bij beursgang Adyen (+90%)

Gelukkig zijn de ontwikkelingen op de financiële markten een stuk interessanter, al zou je dat misschien niet zeggen na de saaie beursdag van gisteren. Toch zijn er wel heel interessante bewegingen. Zo verdubbelde de koers van het Nederlandse Adyen gisteren bijna bij de beursintroductie op het Damrak. Een combinatie van schaarste (er werd maar een zeer beperkt aantal aandelen aangeboden) en het creëren van veel vraag (niet in de laatste plaats omdat het bedrijf goed presteert) leidde tot een zeer geslaagde dag voor de verkopende aandeelhouders. Ik kan me voorstellen dat er hier en daar wel een flesje champagne is opengetrokken.

Weinig koersbeweging in Europa

Elders in Europa viel er voor handelaren gisteren weinig te beleven. In afwachting van het rentebesluit van de Fed hielden beleggers hun kruit droog en waren de koersuitslagen beperkt. Tegenvallende cijfers over de industriële productie in de eurozone in april (-0,9% tegenover -0,7% verwacht) hadden weinig invloed op de stemming. Vooral de rentes op staatsobligaties van de zuidelijke eurolanden daalden verder, wat een positieve uitwerking had op onder andere de Italiaanse beursindex, die gisteren een winst boekte van 0,4%. Verder was het beursbeeld nogal gemengd. De Spaanse Ibex-index sloot iets lager maar de DAX in Frankfurt en de AEX in Amsterdam sloten hoger. De Stoxx Europe 600 Index sloot met een winst van 0,2%. De Duitse tienjaarsrente daalde 1 basispunt naar 0,48% en de euro werd (tegenover de dollar) iets sterker op $1,179.

Fed doet wat beleggers verwachtten

Het wachten was natuurlijk op de Fed, die om acht uur onze tijd gisteravond de beleidsrente met een kwartje zou gaan verhogen. Dat was althans de verwachting en de Fed heeft ons niet teleurgesteld. De ‘Fed funds rate’ is met een kwart procentpunt verhoogd naar (een bandbreedte van) 1,75 tot 2%. Als argumenten voor het dichtdraaien van de geldkraan somde het begeleidende persbericht de aantrekkende economische groei, de krappere Amerikaanse arbeidsmarkt en de aantrekkende inflatie op. 

Houding Fed-bestuurders havikachtiger dan markt had ingeschat

Verder blijkt uit de puntengrafiek van de renteverwachtingen van de individuele Fed-bestuurders (de 'dot-plot') dat een meerderheid daarvan in de rest van 2018 nog twee stappen van 0,25% voorziet. In maart, bij de publicatie van de vorige dot-plot, was hier nog geen meerderheid voor binnen het Fed-bestuur. Voor volgend jaar ligt de mediaan (het middelste getal) op nog eens drie renteverhogingen van 0,25%, waarmee de bandbreedte op 3 tot 3,25% zou komen. Afgaand op de koersen van financiële instrumenten (zoals renteswaps), heeft de markt op dit moment voor eind 2019 een rente ingeprijsd van 2,50% tot 2,75%. Twee minder dus dan de Fed nu voorspelt. Vandaar dat analisten en beleggers gisteravond de houding van de Fed als ‘hawkish’ (havikachtig: voorstanders van minder geldcreatie) bestempelde en zal de markt rekening moeten houden met het sneller dan verwacht dichtdraaien van de geldkraan. 

Lauwe reacties op Wall Street…

Veel beleggers, ook professionele, hebben een periode van renteverhogingen door de Fed nog nooit meegemaakt en zullen hieraan moeten wennen. De laatste keer dat de Amerikaanse centrale bank de rente in een aantal stappen heeft verhoogd, was tussen 2004-2006. De reacties op Wall Street waren lauw. De aandelenkoersen kwamen wat onder druk maar de rentes liepen niet heel scherp op. De Amerikaanse 2-jaarsrente steeg met 3 basispunten naar 2,57% en de 10-jaarsrente sloot 1 basispunt hoger op 2,97% nadat deze eerder op de dag nog even boven de 3% was uitgekomen. 

… maar telecomindex (rentegevoelig) verliest 4,5% 

De S&P 500 Index sloot 0,4% lager. Vooral rentegevoelige aandelensectoren lagen onder druk. Beursgenoteerde vastgoedaandelen verloren gemiddeld 2,3% en de koersen van telecombedrijven daalden gemiddeld 4,5%. De koersen van deze laatste sector werden nog eens extra gedrukt doordat AT&T ruim 6% onderuitging na de rechterlijke goedkeuring van de overname van Time Warner (+1,8%). De Nasdaq verloor slechts 0,1%. Een economische groei die in veel regio's al de piek heeft bereikt (of dat binnenkort zal doen) en een krapper monetair beleid van de centrale banken zal naar onze mening leiden tot onder andere meer volatiliteit op de financiële markten (wisselvalliger koersen) en lagere waarderingen voor aandelen. Meer hierover zeer binnenkort in de update van onze Beleggingsvisie 2018.

Aziatische aandelenkoersen op verlies

De havikachtige geluiden van de Fed en tegenvallende cijfers uit China zetten de Aziatische beurzen vanmorgen in het rood. Cijfers over de Chinese winkelomzetten in mei (+8,5% tegenover +9,6% verwacht), industriële productie (+6,8% tegenover +7% verwacht) en investeringen (+6,1% tegenover + 7% verwacht) vielen tegen ten opzichte van de verwachtingen van analisten. Het lijkt erop dat de 'handelsoorlog' tussen de VS en China de stemming in China in de afgelopen maand heeft gedrukt. Opvallend is ook dat de Chinese centrale bank de rentetarieven nog niet heeft verhoogd. Dat is iets wat ze normaal gesproken wel doen na een renteverhoging van de Fed. Dit versterkt de zorg van beleggers dat de Chinese economie misschien toch iets minder sterk groeit dan gehoopt. Op basis van onder andere de sterke verkopen van woningen in China zijn wij vooralsnog niet bezorgd voor een 'harde landing' van de Chinese economie. Dat neemt niet weg dat de Chinese aandelenkoersen vanmorgen gemiddeld een stapje terug doen. De index van Shanghai staat op dit moment op een verlies van 0,5% en die van de beurs van Shenzhen verliest 0,7%. De Nikkei-index in Tokio staat op een verlies van 0,8% en de Kospi-index in Seoel daalt 1,8%. De futures op de Amerikaanse aandelenindices noteren licht lager en ik verwacht dan ook dat de Europese beurzen lager zullen openen.

Agenda van vandaag

Op de agenda van vandaag staan onder andere inflatiecijfers uit Duitsland en Frankrijk maar de meeste aandacht zal uitgaan naar het rentebesluit van de ECB. We verwachten geen rentewijziging maar wel hints over het tijdpad van het terugschroeven van het obligatie-opkoopprogramma dat in principe nog tot en met september loopt. We verwachten dat de ECB dit tegen het einde van het jaar helemaal zal hebben afgebouwd. Uit de VS krijgen we vanmiddag onder andere winkelomzetcijfers en de wekelijkse hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 628,97 op Adyen 9,3 7,36 7,51 -10,90 % Koop Sprinter
Sprinter Long 611,0 op Adyen 4,8 14,55 14,70 -5,80 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 761,33 op Adyen 9,7 7,07 7,22 +14,05 % Koop Sprinter
Sprinter Short 737,7 op Adyen 5,8 11,85 12,00 +7,87 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 14 juni 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.