Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Philips Electronics Philips Electronics

vrijdag 22 juni 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009538 EUR 20.8 2.61 Ja Long Gezondheidszorg

Na de geleidelijke verkoop van Philips Lighting (Signify) is Philips verschoven van de sector industrials naar de sector gezondheidszorg. De huidige waardering is gemiddeld binnen de subsector (22,5x de verwachte winst over 2018), terwijl de verwachte, genormaliseerde, winstgroei van ruim 15% per jaar bovengemiddeld is. Via overnames kan dit wellicht nog wat hoger uitpakken.

Philips bestaat uit twee voormalige kerndivisies

Philips bestaat na de beursgang van Signify uit twee voormalige kerndivisies: Consumer Lifestyle (elektrische apparatuur voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging) en Healthcare (apparaten voor medische toepassingen en persoonlijke gezondheidsverzorging). Deze divisies worden gezamenlijk ook wel Healthtech (Healthcare en Consumer Lifestyle) genoemd. Philips heeft een aandeel van 18% in het afgesplitste, en ondertussen gedeconsolideerde Signify.

Resultaten als verwacht in het 1e kwartaal van 2018

De vergelijkbare omzet (+5% jaar-op-jaar) in het eerste kwartaal van 2018 was in lijn met verwachtingen, de genormaliseerde operationele winst was dat ook. Operationeel waren er verder geen grote verrassingen in het afgelopen kwartaal bij de normale divisies. De verwachtingen voor zowel 2018 als de middellange termijn werden dan ook herhaald: een genormaliseerde omzetgroei in een range van 4%-6% en een verbetering in de genormaliseerde operationele winstmarge van ongeveer 100bp. Dit zal in 2018 met name in de tweede helft van het jaar zichtbaar worden. Philips Lighting (Signify) is niet langer geconsolideerd, waardoor de resultaten beter vergelijkbaar worden vanaf het 4e kwartaal van 2018.

Gemiddelde waardering en bovengemiddeld winstgroei

De huidige waardering is gemiddeld voor een medtechbedrijf (22,5x de verwachte winst over 2018), terwijl de verwachte (genormaliseerde) winstgroei van ruim 15% per jaar bovengemiddeld is. Via overnames kan de groei nog wat hoger uitpakken. Het dividendrendement is lager dan gemiddeld met 2,3%.

Kansen

  • Het kostenreductieprogramma Accelerate! kan via een efficiëntere bedrijfsvoering voor winstgroei zorgen binnen alle onderdelen van Philips.
  • Philips heeft sterke marktposities in de segmenten waar het actief is.
  • Vernieuwing van het CT producternpakket geeft ruimte voor groei van het marktaandeel.

Risico's

  • Concurrentie van goedkopere concurrenten zet druk op volumes aan de onderkant van de markt.
  • Dalende wisselkoersen van valuta's van opkomende markten tegenover de euro. De winsten uit de opkomende markten worden hierdoor minder waard in euro's.
  • Slecht trackrecord: in het verleden was er altijd weer een onderdeel dat tegenvallende resultaten of eenmalige lasten liet zien.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 32,3 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 41. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 33,67 op Philips 11,2 3,00 3,25 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Long 31,3 op Philips 4,8 7,42 7,67 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 40,35 op Philips 9,0 3,83 4,08 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 43,23 op Philips 5,2 6,72 6,97 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door David Wolters, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Philips Electronics bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.