Auteur

Simon Wiersma
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Nieuwe stappen in handelsconflict VS-China

woensdag 11 juli 2018

Zoals de Belgen teleurgesteld zijn over het mislopen van de WK-finale, zijn beleggers teleurgesteld over de laatste acties van president Trump. Het Witte Huis heeft een lijst van Chinese importgoederen bekendgemaakt waarop mogelijk ook heffingen zullen worden afgekondigd, met een waarde van $200 miljard. 

Trumps acties bederven de beursstemming in Azië

Vanuit China is direct gereageerd met de mededeling dat tegenmaatregelen zullen volgen. In reactie staan de meeste Aziatische beurzen op dit moment op verlies. Uitzondering is de beurs van India die een klein plusje laat zien. De Nikkei-index in Tokio staat ruim 1% lager en de Hang Seng-index in Hongkong verliest 1,4%. De indices van de beurzen op het vasteland van China staan nog iets meer onder druk. De beurs van Shanghai verliest 1,9% en de hoofdindex in Shenzhen noteert ruim -2%. Het 'spel' is dus nog niet afgelopen en zal nog wel enige tijd voor beroering zorgen. Vandaag komt Donald Trump naar Brussel om te praten met zijn Europese 'vrienden' maar kan rekenen op een weinig vriendelijke ontvangst. En dat komt niet alleen door het verlies van het Belgische elftal…

Duitse beleggersbarometer daalt sterker dan verwacht 

Tot vandaag was er de afgelopen dagen onder beleggers juist wat ontspanning over de handelsoorlog. Even een paar dagen geen tweets van Trump en er was wat afleiding door de politieke chaos in Londen en een paar kwartaalcijfers van bedrijven. Het leidde gisteren tot een redelijk positieve stemming op de Europese beurzen. Onder aanvoering van oliegerelateerde aandelen (+1,2%) sloot de Stoxx Europe 600 Index met een winst van 0,4%. Dat was de zesde winstdag op rij, ondanks wat tegenvallende cijfers over de industriële productie in Frankrijk en Italië. Verder bleek dat de Duitse beleggersbarometer deze maand sterker is gedaald dan verwacht, van 80,6 naar 72,4 punten (78,1 verwacht). 

Uitspraak Italiaanse minister over uiteenvallen eurozone

Aandelen uit de sector energie profiteerden van de hogere olieprijs, die inmiddels weer de $80 per vat Brentolie nadert, door angst voor tekorten op de wereldmarkt. Aandelen van banken (-0,5%) lagen onder druk doordat de eurosceptische Italiaanse minister Paolo Savona gisteren opmerkte dat de banken klaar moeten zijn voor het eventueel uiteenvallen van de eurozone. Dat lijkt me een onwaarschijnlijk verhaal, maar op een nieuwsluwe dag reageerden beleggers er wel op. Verder noteerden aandelen uit de ‘defensieve’ (economisch minder gevoelige) aandelensectoren telecom en nutsbedrijven lager, in reactie op de iets hogere rente. De Duitse tienjaarsrente sloot 2 basispunten hoger op 0,32%. De euro-dollarkoers daalde iets naar $1,173 per euro.

Defensieve aandelen in VS juist hoger, meevallende macrocijfers

Het kwartaalcijferseizoen is in de VS prima begonnen. Amerikaanse beleggers trokken zich gisteren op aan de veel beter dan verwachte kwartaalcijfers van Pepsico (+4,8%). Op Wall Street waren het dan ook, in tegenstelling tot op de Europese beurzen, vooral aandelen uit de defensieve sectoren die hogere koersen noteerden. Mede door de koerssprong van Pepsi stegen aandelen uit de sector dagelijkse consumentengoederen gisteren gemiddeld 1,3% waarmee deze bovenaan de lijst met best presterende sectorindices kwamen. Telecomaandelen en nutbedrijven volgenden met iets minder grote winsten. Bankaandelen leverden gisteren iets van de winst van maandag in en sloten 0,4% lager. Op macrogebied was er goed nieuws te melden. De vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB is vorige maand minder sterk gedaald dan verwacht, van 107,7 naar 107,2 punten (106,9 verwacht). Ook is het aantal openstaande vacatures in mei blijven staan op zo'n 6,6 miljoen.

Beperkte koersbewegingen op Wall Street

De S&P 500 Index sloot met een winst van 0,4% en de Nasdaq sloot met een klein plusje. De Russell 2000 index sloot na een tussentijds record 0,5% lager. Op de obligatiemarkt daalde de Amerikaanse 10-jaarsrente met 1 basispunt naar 2,85%. Er lijkt de afgelopen weken weinig beweging meer in te zitten. Beleggers wachten op nieuwe impulsen. Helaas zijn dat vandaag geen positieve en zullen we beginnen waarschijnlijk in Europa openen in een risicomijdende (‘risk-off’) beursstemming in reactie op de laatste berichten van het wereld-handelsfront. 

Agenda van vandaag

De macro-economische agenda is vandaag vrij leeg. Op het programma staan onder andere producentenprijsinflatiecijfers uit de VS. Ook krijgen we geen belangrijke kwartaalcijfers. 

Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 23414,57 op Dow Jones 10,0 22,81 22,83 +2,33 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 20743,82 op Dow Jones 4,9 46,35 46,37 +1,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 28210,0 op Dow Jones 8,4 27,24 27,26 -1,94 % Koop Sprinter
Sprinter Short 28210,0 op Dow Jones 8,4 27,24 27,26 -1,94 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Simon Wiersma, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 11 juli 2018, 07:57 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.