Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​May pakt regie brexit; pond iets sterker

woensdag 25 juli 2018

De economische-groei-indicatoren blijven wijzen op economische groei. De inkoopmanagersindices die gisteren zowel in Europa als de VS uitkwamen, geven een nauwelijks veranderd beeld van stevige groei in Europa en de VS. Wel lijkt het tempo van de groei iets af te nemen.

Positieve dag Europese aandelen

Vermoedelijk heeft de afvlakking van de inkoopmanagersindices iets te maken met afnemend vertrouwen door de handelsoorlog die de regering-Trump voert met handelspartners van de VS. De marktrente op Franse en Duitse staatsleningen daalde licht, wat als reactie kan worden gezien op iets getemperde groeiverwachtingen. Hoe sterker de groei namelijk, des te groter het inflatierisico en dus hoe hoger de rentevergoeding die obligatiebeleggers willen voor het uitlenen van kapitaal. Desondanks was de stemming op de Europese aandelenbeurzen goed en sloten vrijwel alle hoofdindices ruim in de plus. 

EC-voorzitter Juncker gaat naar Washington 

Ander nieuws uit Europa is dat Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op weg is naar Washington om te praten over de handelsoorlog. Ik hoop dat hij de relatie goed kan houden maar ik heb er een hard hoofd in, dat hij de Amerikaanse regering op andere gedachten zal brengen ten aanzien van de Europees-Amerikaanse handelsbalans. Ook is het duidelijk dat Trump liever met leiders van individuele landen onderhandelt dan met de voorzitter van de Europese Commissie. 

Aandelenmarkten reageren nauwelijks op brexitontwikkelingen

Iemand die het ook moeilijk heeft met de Europese Unie, is premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft de regie over het brexit-onderhandelingsproces naar zich toegetrokken - waarschijnlijk omdat er teveel verdeeldheid is in haar kabinet. De onderhandelingen lagen tot voor kort bij het speciaal opgerichte brexitministerie. Het Britse pond werd iets sterker hierdoor, terwijl premier May voorstander is van een zogenoemde ‘soft brexit’ (waarbij het Verenigd Koninkrijk nauwe samenwerking met de EU zou houden, zoals een douane-unie). Een verklaring hiervoor is dat bij een minder harde breuk ook minder monetaire stimulering (zoals lagere rente) nodig zou zijn, wat het pond minder zou verzwakken. De aandelenmarkten reageren nauwelijks op de brexitontwikkelingen. Gisteren hadden vooral de mijnbouwers op de Londens aandelenbeurs een topdag vanwege stijgende metaalprijzen. De FTSE 100 Index sloot 0,8% hoger, in lijn met andere Europese beurzen.

Moet ook Turkije geloven aan IMF-hulp?

Het rommelt op de markt voor Turkse lira. Tegen de marktverwachting in verhoogde de Turkse centrale bank gisteren de beleidsrente niet. De koers van de lira daalde opnieuw, waardoor een renteverhoging juist nog urgenter lijkt te worden. Met de belangrijkste Turkse beleidsrente op 17,75%, een binnenlandse inflatie van rond de 15% en twijfels bij buitenlandse beleggers of het nog wel veilig is om in Turkije te beleggen, hoort een reddingsoperatie door het IMF inmiddels tot de mogelijkheden. Turkije zou het tweede land zijn in korte tijd zijn dat door het IMF moet worden geholpen na de recente IMF-hulp aan Argentinië. 

LVMH: groei in China, maar handelsoorlog is risico 

Terwijl Amerikaanse consumenten er waarschijnlijk op achteruit gaan als de VS hogere tarieven op import invoeren, neemt China de rol over om de consumptie vraag op peil te houden omdat Chinese consumenten steeds meer te besteden krijgen. Dat zien we duidelijk bij luxeproducten. De Franse producent van luxegoederen Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) rapporteerde fantastisch goeie cijfers over het eerste halfjaar van 2018. LVMH verkoopt een derde van zijn luxegoederen aan Chinezen; twee derde van de groei van deze sector vindt plaats in China. De bestuursvoorzitter van LVMH geeft wel de waarschuwing dat de tweede helft van 2018 minder goed zou kunnen worden als Chinese consumenten voorzichtiger worden met aankopen vanwege de handelsoorlog. 

Olieservicesbedrijven profiteren nog niet van hogere olieprijs

De Amerikaanse aandelenmarkten kregen steun uit verschillende richtingen. Ten eerste rapporteerde Alphabet (Google Inc.) geweldige kwartaalresultaten. De investeringen van het bedrijf werpen vruchten af en dat versterkte het vertrouwen in alle grote Amerikaanse IT-aandelen. Ook het bericht dat China actief aan het stimuleren is, wordt positief opgevat. Chinese stimulering helpt niet alleen de grote Chinese economie, maar biedt indirect ook steun aan veel opkomende markten in Azië en daarbuiten die zijn verweven met de Chinese economie. De stijging van de olieprijs leverde koerswinst voor oliebedrijven als Exxon en Chevron. Koerswinst voor de dienstverleners aan de olie- en gasindustrie blijft vooralsnog uit. De gebruikelijke cyclus in de koersen van olieservicesbedrijven is verlaat door overcapaciteit in deze subsector en de zuinigheid van de olie-industrie.  

Flauwe stemming op aandelenmarkten in Azië

Van de belangrijke aandelenindices in Azië staan alleen die in Tokio en Hongkong in de plus vanochtend. Andere Aziatische beurzen koersen vlak of licht negatief. De Chinese yuan is gestabiliseerd tegenover de dollar en de euro.  

Agenda van vandaag

Vandaag krijgen we kwartaalcijfers van onder andere Deutsche Bank, Facebook en Coca-Cola. Uit de macro-economische hoek verwachten we cijfers over de verkoop van nieuwe woningen en de afgesloten woninghypotheken in juni in de VS. In Europa komen cijfers over Franse en Spaanse producentenprijzen uit, het Duitse ondernemersvertrouwen (de IFO-index) en de gegevens over de groei van de geldhoeveelheid en de kredietverlening in de eurozone.

Fijne dag!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 491,71 op AEX 10,0 5,36 5,38 -13,25 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 435,98 op AEX 5,0 10,93 10,95 -6,97 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 595,97 op AEX 10,2 5,34 5,36 +17,84 % Koop Sprinter
Sprinter Short 646,0 op AEX 4,9 11,23 11,24 +7,77 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 25 juli 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.