Auteur

Jenny Overman
Equity Analist

Analyse: AstraZeneca AstraZeneca

maandag 30 juli 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBp 22.8 3.66 Ja Long Gezondheidszorg

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft het hoogste verwachte-groeipercentage in de sector. Een sterk groeiprofiel en brede diversificatie zijn zeldzaam in het farmaciesegment, wat wordt weerspiegeld door de relatief hoge waardering. Deze biedt weinig ruimte voor tegenvallers bij de medicijnontwikkeling.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen het Zweedse Astra en het Britse Zeneca in 1999. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 33% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, bijna 24% in Europa, 15% in China, 11% in Japan en de overige 17% in de rest van de wereld. In 2017 werd op een omzet van $22,4 mld, een nettowinst geboekt van $4 mld.

Diversificatie zorgt voor minder risico

Na een periode van aflopende patenten en dalende inkomsten heeft het bedrijf de productontwikkeling weer op orde. Vergeleken met de concurrentie zijn relatief veel van de medicijnen in het laatste ontwikkelstadium. Deze kunnen dus binnen enkele jaren gaan bijdragen aan de inkomsten. Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet minder afhankelijk is van slechts een aantal medicijnen. In een aantal segmenten, waaronder oncologie, is de concurrentie aanzienlijk. AstraZeneca moet in dit segment stevig investeren om bij te blijven. Het bedrijf is in het verleden niet zo succesvol gebleken in het doen van overnames om nieuwe medicijnen aan de productportefeuille toe te voegen. Daarom investeert AstraZeneca nu meer in interne productontwikkeling. De plannen voor aanpassingen in de Amerikaanse gezondheidszorg blijven boven de markt hangen.

Bedrijfsresultaat 2e kwartaal 2018

Het bedrijf rapporteerde een omzetgroei van 2% en een daling van de wpa met 62% jaar-op-jaar. De verkopen van de recent gelanceerde medicijnen konden het verlies aan inkomsten uit oudere medicijnen goed compenseren. De omzet uit de nieuwe medicijnen was 11% hoger dan verwacht. Ook kondigde het bedrijf de lancering aan van twee nieuwe oncologiemedicijnen. Kostenbesparingen en de verkoop van de productielicentie voor de schizofreniemedicatie van het bedrijf moeten voldoende kasstromen opleveren om nieuw onderzoek te starten. In de Verenigde Staten liepen de inkomsten van een medicijn tegen hart- en vaatziekten terug vanwege overheidsingrijpen op de verzekeringsmarkt. Het bedrijf houdt de verwachtingen voor het hele jaar onveranderd op zo’n 2% omzetgroei en een winst per aandeel van rond de $3,40, een daling van 15%.

Huidige waardering schept verwachtingen

De waardering ligt met 19,5 keer de verwachte winst voor volgend jaar ruim boven het gemiddelde van Europese farmaciebedrijven. Bovendien is dit verschil de laatste weken groter geworden. Hoewel de kwaliteit van de productportefeuilee in het afgelopen kwartaal een stuk duidelijker is geworden, blijft de koers gevoelig voor een tegenvaller. Bovendien kwam een deel van de omzetgroei uit de balanspost ‘overige inkomsten’, waaronder een aantal niet-terugkerende posten vallen.

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie
  • Sterke, groeiende aanwezigheid in de opkomende markten.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector
  • Aansterking van het Britse pond tegenover valuta’s van landen waar het bedrijf actief is.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 4310 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 5585. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 2330,0 op AstraZeneca 1,5 47,89 0,00 -0,54 % Koop Sprinter
Sprinter Long 2330,0 op AstraZeneca 1,5 47,89 0,00 -0,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen