Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Facebook Facebook

donderdag 2 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US30303M1027 USD 17 0 Nee Long Informatie Technologie

Facebook laat niet alleen een hoge groei zien, maar ook hoge marges. Dit geeft voldoende ruimte om te investeren in technologie, personeel en aanvullende diensten. Dit gaat in sommige jaren wel ten koste van de winstgroei, maar de toch al zeer sterke marktpositie wordt hierdoor alleen maar beter. Privacy-issues kunnen op termijn problemen opleveren, de financiële impact lijkt daarbij wat groter te zijn dan eerder werd verwacht.

De standaard in social media

Na jaren van stormachtige groei is Facebook de standaard geworden op het gebied van social media via internet. Niet alleen via Facebook, maar ook via Facebook Messenger, WhatsApp en Instagram, maakt bijna 90% van de wereldbevolking (exclusief China) die een internetverbinding heeft, geregeld gebruik van Facebook. Het is daarmee een van de belangrijkste spelers in een nog steeds snelgroeiende markt. De ‘draai naar mobiel’ is vrijwel afgerond, uiteindelijk zonder grote financiële gevolgen. Omdat de opbrengst per mobiele klik veel lager is dan die per muisklik, bleven de inkomsten uit ‘mobiel’ in eerste instantie wat achter. Facebook heeft begin 2014 berichtendienst WhatsApp overgenomen voor $16,5 mld. In 2017 heeft Facebook op een omzet van $40,7 mld een nettowinst behaald van $15,9 mld.

Resultaten in het 2e kwartaal van 2018 licht tegenvallend, vooruitzichten behoorlijk tegenvallend

De omzetgroei (+42% jaar-op-jaar) was licht lager dan verwacht. De winst per aandeel (+35%) was wel hoger dan verwacht in het 2e kwartaal van 2018. De advertentiegroei (+38%) was lager dan de consensusverwachting. De operationele hefboom werkte het afgelopen kwartaal tegen (omzet +42%, operationele kosten +%), waardoor de operationele marge op ongeveer 45% uitkwam, en dat was iets lager dan de consensusverwachting. Het bedrijf herhaalde dat de groei van de advertentieomzet (97% van de totale omzet) zal gaan teruglopen. Facebook geeft nog steeds aan dat de operationele kosten in 2018 met 50-60% gaan stijgen. Daar zitten ook de extra kosten in voor controle op content en herkomst. Het bedrijf heeft nu 2,23 miljard (+11% j-o-j) maandelijkse gebruikers van Facebook, naast alle gebruikers van andere diensten. In Europa liep het aantal gebruikers licht terug.

Waardering en groei licht boven het sectorgemiddelde

De waardering is momenteel ongeveer 24x de verwachte winst over 2018, en loopt terug naar 17x de verwachte winst over 2020. De waardering (op basis van de koers-winstverhouding) is daarmee relatief laag in relatie tot de verwachte omzet- en winstgroei in de komende jaren. Facebook keert geen dividend uit en er wordt ook niet op korte termijn een wijziging in dit beleid verwacht. Het bedrijf heeft een nettokaspositie van ruim $42 mld.

Kansen:

  • Met ruim 2,2 miljard gebruikers per maand is Facebook de grootste website ter wereld.
  • Dankzij zijn inzicht in sociale verbanden heeft Facebook een goedgevulde database, die zeer waardevol is voor adverteerders. Ook Instagram is beschikbaar voor reclames.
  • Het bedrijf heeft relatief beperkte (maar wel stijgende) kosten, waardoor hoge marges (85% brutomarge, 50% operationele marge) behaald worden.

Risico's:

  • Bijna alle winst komt uit advertenties, andere initiatieven leveren (nog) weinig op.
  • De waardering laat weinig ruimte voor twijfel over het groeipotentieel, zoals zichtbaar werd na de cijfers over het tweede kwartaal.
  • Door twijfels over Facebooks gebruik van privacygevoelige informatie zijn er juridische discussies en onderzoeken gestart in verschillende landen. Die zouden kunnen leiden tot boetes of andere ingrepen. Daarnaast gaan de kosten hierdoor omhoog.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 145 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 197. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een middenmoter (NFI =) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 120,11 op Facebook 2,6 6,44 0,00 +0,78 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 120,11 op Facebook 2,6 6,44 0,00 +0,78 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen