Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: IBM IBM - Mix van krimp en groei met een lage waardering

maandag 6 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US4592001014 USD 10.6 4.25 Ja Neutral Informatie Technologie

Mix van krimp en groei met een lage waardering

IBM kampt met een structureel gebrek aan omzetgroei bij een deel van de activiteiten. Enig herstel is wel zichtbaar, met lichte omzetgroei in de afgelopen drie kwartalen. De waardering is uitgesproken laag, zeker als er weer wat groei komt. De sterke kasstroom wordt gebruikt voor herstructureringen, aandeleninkoop en dividendbetalingen.

Grootste IT-onderneming ter wereld

IBM is de grootste IT-onderneming ter wereld en beschikt over vooraanstaande posities in vrijwel elk segment van de IT-sector. Dit betreft servers, dataopslagproducten en infrastructuursoftware, maar ook IT-dienstverlening, zoals systeemintegratie en outsourcing. De onderneming is actief in meer dan 170 landen; circa 50% van de omzet komt van buiten de Verenigde Staten (VS). In 2017 werd op een omzet van $79,2 mld een nettowinst behaald van $12,2 mld.

2e kwartaalresultaten licht beter dan verwacht

De omzet (+3,7% jaar-op-jaar, +2% in constante valuta) in het 2e kwartaal viel hoger uit dan verwacht. De winst per aandeel was ook hoger dan verwacht. Opvallend was dat er geen buitengewone meevallers waren dit kwartaal, waar IBM vaak uit de brand werd geholpen door meevallers. De verwachting voor 2018 is nog steeds een lichte organische omzetgroei. Verder verwacht het bedrijf gelijkblijvende marges en een hogere belastingdruk (ondanks de nieuwe wetgeving). Wel ziet het bedrijf een geleidelijk beter wordende mix met meer cloud- en servicesgroei. De WPA-indicatie voor 2018 is en blijft, net als in 2017, tenminste $13,80 per aandeel.

Waardering uitgesproken laag

Volgens de huidige consensustaxaties gaat IBM zowel in 2018 als in 2019 nauwelijks omzet- en winstgroei laten zien. De waardering van IBM op basis van de koers-winstverhouding (K/W) is daar ook naar: 10,7x de verwachte winst over 2018. Het dividendrendement van 4,2% is daarbij ruim boven het sectorgemiddelde.

Kansen

  • IBM is voortdurend bezig zijn productenportefeuille te optimaliseren, waardoor marges kunnen worden verbeterd.
  • Door het brede aanbod kan de onderneming goed als alles-in-een-adres voor zijn klanten fungeren.
  • Grote ondernemingen willen vaak een eigen, afgescheiden (veilige) cloud; IBM kan deze creëren en beheren.

Risico's

  • Door een niet of nauwelijks stijgende omzet (na 22 kwartalen op rij een daling), is er een voortdurende noodzaak om de kosten te verlagen, om zo de winst op peil te houden.
  • Een groot deel van de vrije kasstroom wordt gebruikt voor aandeleninkoop. Dit laat weinig ruimte voor groeistimulering.
  • Een zwakke economische groei heeft een negatief effect op alle activiteiten van IBM.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Neutral-opinie. Onder het stoplossniveau van 119 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 162. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

#N/A

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen