Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Aandacht voor politieke spanningen neemt weer toe

vrijdag 10 augustus 2018

Zoals gisteren door hemzelf aangekondigd, gaat Simon genieten van een welverdiende vakantie. Vandaag neem ik dus het stokje van hem over. Maar terwijl we na al het fantastische zomerweer de eerste code oranje weer voor onze kiezen kregen, waren de meeste Europese financiële markten gisteren niet in beweging te krijgen. 

Spanning tussen kabinet en regeringspartijen Italië

Nieuws dat de koersen wel in beweging kon zetten, kwam uit Italië en Rusland. En hoe onverwacht: het had in beide gevallen een politieke lading. De Italiaanse beurs reageerde negatief op de verschillen van inzicht met betrekking tot de begroting tussen de premier Giuseppe Conte en de minister van Financiën Giovanni Tria ten opzichte van de leiders van de regeringspartijen Luigi Di Maio en Matteo Salvini. Beide eerstgenoemde kabinetsleden zijn voorzichtig en houden rekening met de beperkingen van de financiële positie van het land, terwijl de andere twee ongeduldig zijn en hun dure plannen snel willen doorvoeren. De FTSE MIB sloot 0,7% lager en de risicopremies (‘spreads’) op Italiaanse obligaties liepen wat op. 

VS: sancties tegen Rusland om twee redenen

Iets verder naar het oosten hadden Russische aandelen en de Russische munt last van nieuw aangekondigde sancties door de VS. Dat was vanwege de vergiftiging van de voormalige Russische spion en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk waarvoor Rusland verantwoordelijk wordt gehouden. Bovendien overwegen de VS om Rusland te straffen voor de inmenging in de verkiezingen van vorig jaar. Verder, zoals gezegd, weinig beweging op de beurzen. De Stoxx Europe 600 Index sloot 0,1% hoger, voor een belangrijk deel door de ruim 9% koersstijging van Adidas op goede cijfers. De Duitse tienjaarsrente sloot ruim 2 basispunten lager op 0,37% en de euro lager op 1,1557 ten opzichte van de dollar.

Arbeidsmarkt VS kerngezond, PPI: 0,1% op maandbasis

De Amerikaanse aandelenmarkten openden licht hoger, onder andere gesteund door goede cijfers van Viacom, die het aandeel bijna 9% hoger zetten bij opening. Bij het slot was er nog ongeveer 6% van over. Viacom profiteerde van de goed presterende filmdivisie Paramount. Dit compenseert de belangrijkste activiteit van het bedrijf: televisie maken. In de televisiedivisie zitten de bekende tv-zenders MTV en Nickelodeon, waarvan Viacom de resultaten probeert te verbeteren. Economisch nieuws was er met betrekking tot de arbeidsmarkt en de inflatie in de VS, al kwam er geen vuurwerk uit deze hoek. De wekelijkse hoeveelheid nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 213.000, waar werd gerekend op 220.000. Opnieuw een bevestiging van de gezondheid van de arbeidsmarkt in de VS. De producentenprijsinflatie (PPI) kwam op maandbasis uit op 0,1% in juli ten opzichte van 0,2% verwacht. 

ECB bezorgd over bankkredieten in Turkije

Uiteindelijk werd de aanvankelijke (kleine) winst op de aandelenmarkten tegen het slot van de handel toch weggegeven. De S&P 500 Index sloot 0,1% lager door koersdalingen bij industriële bedrijven en financiële instellingen. Door gebrek aan ander richtinggevend nieuws geven beleggers de geopolitieke spanningen weer meer gewicht. Een blik op de koersen vanochtend geeft hetzelfde beeld als het slot in de VS gisteren. Beleggers zijn voorzichtig door de genoemde politieke ontwikkelingen. Ondertussen is de situatie in Turkije zorgwekkend: de Turkse lira daalde naar een nieuw dieptepunt door de moeilijke diplomatieke relatie met de VS. Die is het gevolg van de diplomatieke spanningen rond de Amerikaanse pastoor die nog steeds gevangen zit in Turkije. Vanmiddag zal president Erdogan een toespraak houden, wellicht dat die wat rust kan brengen. De Europese aandelenmarkten zullen echter negatief openen. De Financial Times bericht namelijk dat de ECB bezorgd is over de kredieten in Turkije van de banken Europese BBVA, UniCredit en BNP Paribas. 

Lagere koersen in Azië 

Ondertussen staan de aandelenkoersen in Azië lager. De Nikkei-index in Tokio noteert op dit moment 1,3% lager, ondanks goede cijfers over de Japanse economie. Deze groeide in het tweede kwartaal namelijk met 1,9% op jaarbasis, terwijl economen op 1,4% rekenden. Wel werd het cijfer over het eerste kwartaal naar beneden bijgesteld van -0,6% naar -0,9%. De Hang Seng-index in Hongkong koerst 0,9% in de min, de index in Shanghai is 0,4% lager en die in Shenzhen is onveranderd. Even een pas op de plaats dus, na het herstel de afgelopen dagen.
 

Agenda van vandaag

Ook vandaag is de agenda redelijk overzichtelijk. Industriële-productiecijfers uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de consumentenprijsinflatie in juli in de VS staan op het programma. Voor die laatste wordt een plus van 2,9% op jaarbasis verwacht. Maar op de markten zal de aandacht vandaag voornamelijk uitgaan naar de geopolitieke ontwikkelingen.

Alvast een fijn weekend! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 512,0 op AEX 10,0 5,53 5,54 -15,69 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 443,5 op AEX 5,0 11,07 11,09 -8,58 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 600,0 op AEX 9,9 5,58 5,59 +23,43 % Koop Sprinter
Sprinter Short 654,0 op AEX 5,0 11,11 11,12 +10,54 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 10 augustus 2018, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.