Analyse: KBC Group KBC Group - KBC Group: solide bank-verzekeraar in Belgi? en Oost-Europa

vrijdag 10 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
BE0003565737 EUR 10.6 5.54 Ja Long Financiële waarden

KBC Group: solide bank-verzekeraar in Belgi? en Oost-Europa

KBC heeft sterke wortels en een loyale klantenbasis in haar thuismarkt, waardoor de bank profiteert van schaalvoordeel en een grote en stabiele depositobasis. Gezien de voortgaande economische groei kan het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen in Oost-Europa een motor zijn voor de winstgevendheid. De kapitaals- en liquiditeitsposities zijn sterk.

Belgische bank met forse blootstelling aan de markt in Oost-Europa

KBC Group (KBC) is een van de grootste financiële instellingen van België en heeft een sterke positie in Centraal- en Oost-Europa (CEE), waar het een tweede thuismarkt heeft gecreëerd. De bank heeft meerdere private banks gekocht in verschillende Europese landen en opereert volgens het bank-verzekeraarmodel. De bank creëert zo cross-sellingkansen voor haar producten. Voorbeeld: 88% van KBC’s hypotheekklanten in België heeft ook een opstalverzekering bij KBC. De bank is hard geraakt tijdens de kredietcrisis door bovengemiddelde investeringen in CEE en Ierland, waar de crisis een hoge tol eiste, maar ook door de grote portefeuilles met ‘gestructureerde’ kredietproducten zoals rentederivaten. KBC heeft daarom overheidssteun en overheidsgaranties geaccepteerd. Het concern heeft alle staatssteun ruim voor de deadline terugbetaald.

Solide tweedekwartaalresultaten, zoals verwacht

Op jaarbasis (joj) daalde de nettowinst van KBC in het tweede kwartaal met 19% naar €692 mln maar ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de winst 25%. Dit was 2% boven de gemiddelde analistenverwachting. De omzet daalde 5% joj, wat in lijn lag met de consensusverwachting van analisten. Hierbij waren de netto rente-inkomsten en fee-inkomsten iets hoger dan verwacht. De operationele kosten stegen met 6% joj en waren daarmee in lijn met de analistenverwachting. De rentemarge daalde licht ten opzichte van het eerste kwartaal, maar steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 4 basispunten naar 2%. In combinatie met de 5% organische groei (joj) van de leningen is dit een solide resultaat, gezien de huidige lage rentestand. Het Belgische segment (goed voor 60% van de nettowinst) presteerde iets beter dan verwacht. De bank is in de thuismarkt zeer succesvol in de cross-selling van bank- en verzekeringsproducten. De Tsjechische tak (21% van de nettowinst) presteerde daarentegen iets onder verwachting, doordat de handelsinkomsten flink achterbleven. De kapitaalratio daalde licht ten opzichte van het voorgaande kwartaal, maar is met 15,8% nog steeds zeer sterk. De resultaten van KBC waren op vrijwel alle onderdelen in lijn met de analistenverwachtingen.

Gedeeltelijke verkoop leningen

Het management van de bank kondigde aan dat een leningenportefeuille ter waarde van €1,9 mld wordt verkocht. Deze bevat voornamelijk hypotheken voor beleggingspanden in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Deze deal zal naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar worden afgerond. Er wordt een bijdrage aan de winst van €14 mln van verwacht en een verhoging van de kapitaalratio met 7 basispunten.

Premie in de waardering terecht

Het aandeel KBC noteert tegen een koers-winstverhouding van 10,6 en een tastbare boekwaarde van 1,7. Dat houdt een premie in ten opzichte van de Europese bankensector (respectievelijk 10,3 en 1,0). Gezien de solide status van de bank achten wij deze premie terecht.

Kansen

  • De bank onderscheidt zich door haar succesvolle uitvoering van het bank-verzekeraarmodel, in combinatie met een sterke markt positie. Dit model kan KBC ook gaan toepassen buiten België.
  • De aanhoudende economische groei en het grote marktaandeel in de economisch sterkere landen van Oost-Europa kunnen een motor zijn voor de winstgevendheid.
  • De kapitaalpositie is sterk verbeterd dankzij de goede kasstroomopwekking en de plaatsing van aandelen. Hierdoor is de bank goed gepositioneerd om de dividenduitkering minimaal op peil te houden – en misschien te verhogen.

Risico's

  • KBC heeft een grote portefeuille met Ierse en Oost-Europese leningen waarop de verliezen minder worden, maar nog steeds aanzienlijk zijn.
  • Als de Europese economie afzwakt, kunnen de opkomende markten in Oost-Europa waar KBC actief is, harder geraakt worden dan de West-Europese markten. Dit zou KBC in verhouding zwaar kunnen raken, vergeleken met andere Europese banken.
  • Door de huidige lage rentes kunnen de netto rente-inkomsten verder onder druk komen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 46,5 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 74. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 54,16 op KBC 10,3 5,69 5,81 -2,04 % Koop Sprinter
Sprinter Long 52,3 op KBC 4,9 12,01 12,11 -1,07 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 68,33 op KBC 6,4 9,14 9,26 +1,21 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 68,33 op KBC 6,4 9,14 9,26 +1,21 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.