Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Liracrisis lijkt verdisconteerd in koersen

woensdag 15 augustus 2018

De koersdalingen op de Europese aandelenbeurzen stopten gisteren. Er was weinig animo, maar koersen gingen tenminste niet verder onderuit. Daarmee lijkt de nog onopgeloste ‘valutacrisis’ van Turkije voorlopig verwerkt in de koersen. 

Duitse en Nederlandse economieën groeien goed

Steun voor de beursstemming kwam van goede Duitse en Nederlandse macro-economische cijfers die gisteren uitkwamen. En ook elders in Europa blijft de economie redelijk draaien. ING-econoom Carsten Brzeski stelde dat, naast hervormingen doorvoeren, Europa ook meer zal moeten investeren om dit groeitempo op langere termijn vast te kunnen houden. Op de obligatiemarkt was er dan ook een naar elkaar bewegen (‘convergentie’) van de staatsobligatierentes van de ‘kernlanden’ (zoals Duitsland en Nederland) en van ‘de periferie’ (zoals Italië en Portugal) van de eurozone. De (lagere) Duitse en Nederlandse rentes liepen wat op terwijl de (hogere) Italiaanse en Portugese rentes wat daalden. 

Italiaanse staatsobligaties geven Italianen hoge ‘reële’ rente

Tijdens de vergadering gisteren van ons beleggings-beleidscomité voor de ING-beleggingsstrategieën merkte iemand terecht op, dat je in Italië een relatief hoge rente, namelijk 3%, krijgt op een 10-jarige staatslening, en dat dit echt wel afsteekt tegen de ‘reële’ rente in Nederland (dus na aftrek van de inflatie) die meer dan 1% negatief is. In Italië is de inflatie juist lager dan in Nederland. Oftewel: ook als belegger is het leven in Italië zo slecht nog niet. Wel kwam er natuurlijk vreselijk nieuws uit het land, over de belangrijke verbindingsbrug in Genua die instortte. Daarbij vielen tientallen doden en ook is de materiele schade enorm. 

Communicatie Trump soms raadselachtig, maar biedt ook kansen

Ondertussen stijgt de temperatuur van de retoriek op veel plaatsen in de wereld. De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini gebruikte de ineenstorting van de brug in Genua als een argument om buiten de begrotingsnormen van de EU te treden. De EU heeft overigens investeringen in wegen juist altijd ondersteund. President Recep Tayyip Erdogan van Turkije ratelt ook maar door en riep op om de iPhone (als Amerikaans product) te boycotten. Het viel me al vaker op, dat wat de VS doen, met graagte wordt gekopieerd elders in de wereld – om het even of het goed of slecht is. Zo worden de communicatiemethoden van Trump om de verkiezingen te winnen, al overgenomen door andere politici die denken hiermee iets te kunnen bereiken. Het zijn een communicatiestijl en een manier om macht uit te oefenen die een breuk met het verleden inhouden. De interpretatie van de boodschappen is ook voor ons soms lastig, maar biedt uiteraard – mede daardoor – ook kansen.

Vanmiddag cijfers over Amerikaanse oliereserves

Ook de Amerikaanse aandelenindices sloten wat hoger, nadat de koersen enkele dagen gedaald waren. De koersen (en dus ook de marktrentes) van Amerikaanse staatsobligaties bewogen nauwelijks. De dollar blijft sterker worden, ook tegenover de euro. De olieprijs is de afgelopen weken weliswaar gedaald, maar vanmiddag komen de nieuwe Amerikaanse olie- en brandstofvoorraadcijfers uit. Die zullen mogelijk meer richting geven aan de olieprijsontwikkeling.

Chinese factoren drukken het beurssentiment in Azië vanochtend

Op de Aziatische financiële markten zit de stemming er vandaag niet echt in. Twee factoren drukken het sentiment momenteel. Dat zijn de angst voor verslechtering van de Chinese export als gevolg van de handelsschermutselingen met de VS en het terugdringen van de schulden in China. Schuldvermindering gaat immers ten koste van investeringen en consumptie. 

Opkomende markten: geduld wordt beloond

Vanwege de ‘liracrisis’ zal vandaag extra aandacht van beleggers uitgaan naar Turkije en andere opkomende markten. Zo zullen de cijfers over de inflatie, bbp-groei en kapitaalstromen van Brazilië in de belangstelling staan. Wij zijn van mening dat er nauwelijks risico van ‘besmetting’ is tussen opkomende markten. Maar als beleggers door angst zich uit alle opkomende markten terugtrekken, kan dit tijdelijk een ‘self-fullfilling prophecy’ worden. Wij blijven volop beleggen in de opkomende markten, in de stellige verwachting dat geduld beloond wordt. 

Brexit: nog veel nodig om het niet uit de hand te laten lopen

Ook niet onbelangrijk vanwege de brexit: de Britse consumenten- en producentenprijzen en de huizenprijsontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk (VK). De laatste weken is veel gespeculeerd over de mogelijkheid dat er geen onderhandelingsresultaat wordt bereikt in de brexitonderhandelingen tussen het VK en de EU (‘no deal'). Dit, omdat de Britse regering en EU-onderhandelaar Michel Barnier er niet uit lijken te komen hoe de handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK eruit moeten zien na de Britse uittreding. In het VK is er veel verwarring en onenigheid over hoe het verder moet. Het VK maakt al bijna veertig jaar gebruik van EU-verdragen. En als het uit de Unie stapt zonder vervangende verdragen, zou niet alleen de handel met de EU maar ook die met zo’n zestig andere handelspartners van het VK niet meer functioneren. Ik denk dat deze situatie te extreem is om werkelijkheid te worden, maar het geeft wel aan dat er nog een hoop moet gebeuren om het niet uit de hand te laten lopen. 

Agenda van vandaag

Vanmiddag krijgen we een hele reeks macrocijfers uit de VS, die ons kunnen vertellen hoe warm (of zelf heet) de Amerikaanse economie draait op dit moment. Of zal er sprake van een lichte afkoeling zijn? We gaan het zien. Wat bedrijfsresultaten betreft, komen er onder andere cijfers van Vestas, Cisco, Telstra en China Resources Power Holdings. Weinig macronieuws uit Asia-Pacific, alleen huizenprijzen uit China en data over lonen en consumentenvertrouwen in Australië. 
 
Laat het ondanks alle uitdagingen weer een mooie dag zijn! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 3011,96 op EURO STOXX 50 8,8 3,82 3,84 -1,29 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 2743,43 op EURO STOXX 50 5,2 6,46 6,48 -0,61 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 3721,4 op EURO STOXX 50 9,6 3,49 3,51 +1,16 % Koop Sprinter
Sprinter Short 3770,0 op EURO STOXX 50 6,6 5,10 5,12 +0,79 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op woensdag 15 augustus 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.