Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Tekenen dat de rust terugkeert

donderdag 16 augustus 2018

Het werd aandelenbeleggers gisteren even teveel. De Turkse crisis met uitzichtloze retoriek van Erdogan, de voortdurende handelsspanningen tussen China en de VS, de koersval van een van de belangrijkste technologieaandelen (Tencent), de verdere daling van de olieprijs, het importtarievenbeleid van Trump... 

Draai in de koersen vandaag? 

Ondertussen zijn de meeste institutionele beleggers nog met vakantie. Dat betekent dat de markt grotendeels bepaald wordt door particuliere beleggers en daghandelaren. Vooral aandelen uit opkomende markten moesten het ontgelden (-2%). Het heeft voor mij alle kenmerken van een gewone marktcorrectie. Dat wil zeggen dat de tijd rijp was dat het negatieve nieuws in de koersen zou worden verdisconteerd. Nu dit is gebeurd, is de kans groot dat de markten tot rust komen en de koersen herstellen. Daar zien we in elk geval nu al voortekenen van: Qatar wil Turkije financieel helpen, bondskanselier Angela Merkel maant tot kalmte en de koers van de Turkse lira herstelt al weer tegenover de dollar: de wisselkoers staat onder de 6 terwijl het 7 lira per dollar is geweest. Het heeft er alle schijn van dat we vandaag op de financiële markten wat omkeringen gaan zien, wat in de meeste gevallen koersherstel zou inhouden.

Negatieve factoren wegen zwaar op Wall Street

Ook alle Amerikaanse aandelenindices sloten gisteren in de min. Negatieve factoren wogen zwaar voor beleggers, terwijl er weinig positief nieuws tegenover stond. De aandelensectoren informatietechnologie en energie, die in 2018 juist hoge rendementen lieten zien, bleken nu de sterkste dalers. Maar de opmars van de Amerikaanse dollar lijkt even tot stilstand gekomen en dat geeft de aandelenkoersen en de grondstoffenprijzen wat lucht om te herstellen. De Aziatische aandelenindices blijven relatief goed liggen en Chinese aandelen lijken een koopje.

Olieprijs en energieaandelen onder druk 

De daling van de olieprijs versnelde na het uitkomen van het nieuws van veel hoger dan verwachte voorraden in de VS. Ook aandelen uit de energiesector zoals Exxon, RD Shell en olieservicesbedrijf Schlumberger leverden in. En dan is de vraag of (en zo ja, wanneer) die aandelen interessant worden voor koopjesjagers en beleggers die denken dat de oliesector eigenlijk in een stijgende trend thuishoort, gezien de kans op olietekorten op langere termijn. Op de achtergrond speelt ook de rivaliteit tussen Iran en Saoedi-Arabië. Met de komende Amerikaanse sancties tegen Iran proberen beide landen het grootste marktaandeel in Azië te veroveren door voordelig olietankerladingen aan te beiden. Dat leidt ook tot lagere olieprijzen in dat deel van de oliemarkt. Voorlopig is er geen zicht op een economische recessie en daarom lijken energieaandelen koopwaardig. 

Gunstige economische cijfers VS zijn geen nieuws meer 

De reeks macro-economische cijfers uit de VS die gisteren uitkwamen, geven aan dat de Amerikaanse economie zonder meer goed draait. Maar beleggers vatten dat niet meer op als nieuws, en als zodanig speelden deze data geen rol meer in de koersvorming. 

Agenda van vandaag

Vanmiddag komen in de VS cijfers uit over de groei van de woningbouw en de toename van de bouwvergunningsaanvragen. Europese gegevens over de handelsbalansen in de eurozone komen uit om 11 uur. Verder krijgen we bedrijfsresultaten van onder andere Boskalis, Henkel, Walmart, Aegon en NN Group.  

Fijne dag. Friso 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 1,017 op EUR/USD 9,8 10,16 10,18 +0,79 % Koop Sprinter
Sprinter Long 0,973 op EUR/USD 7,2 13,95 13,97 +0,65 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 1,195 op EUR/USD 10,1 9,89 9,91 -1,49 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 1,3426 op EUR/USD 4,8 21,01 21,03 -0,80 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 16 augustus 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.