Auteur

Friso Rengers
Investment Manager

Dagbericht Beleggen ​Enig herstel, zwakkere dollar geeft lucht

vrijdag 17 augustus 2018

Zoals we gisteren al verwachtten, is er enig herstel op de financiële markten. Ook niet meer dan 'enig' herstel, want zoveel is er nog niet veranderd aan de verhoudingen die aanleiding gaven tot lagere koersen. Een grote vraag blijft: hoe voorkomen kan worden dat Turkije een financiële chaos wordt, dan wel: hoe de nadelige gevolgen beperkt kunnen blijven. 

Zwakkere dollar geeft opkomende markten wat lucht

Het koersherstel laat wel zien, dat de weg naar hogere koersen ook zo weer gevonden is. Van de grotere aandelenindices boekten gisteren alleen die in Milaan (Italië), Shanghai en Shenzen (China) en de Bovespa in Brazilië verlies. Zwaargewicht Vale (mijnbouw, industriële metalen) was in het geval van de Bovespa de grootste negatieve factor bij het verlies van de Braziliaanse hoofdindex. De dollarindex DXY, die de waardeontwikkeling toont van de Amerikaanse dollar tegenover een ‘mandje’ belangrijke valuta’s als euro, yen en pond, zette zijn neerwaartse beweging voort, die startte sinds de dollar piekte op 15 augustus. Een zwakkere dollar geeft financiële ruimte aan opkomende markten, maar bijvoorbeeld ook aan de prijzen van grondstoffen.

Opluchting door hervatting dialoog VS-China 

Maar de belangrijkste reden voor een beetje opluchting onder beleggers is dat China en de VS weer praten over hun handelsrelatie. De verhouding tussen de twee grootste economieën van de wereld is voor beleggers momenteel het belangrijkste, en terecht. Ook de grondstoffenprijzen staan al maanden onder druk omdat de markt vreest dat afzwakkende Chinese groei tot minder vraag zal leiden. De Chinese economische groei zou onder druk komen als de VS minder Chinese producten zouden importeren. 

Rivaliteit VS-China op technologisch gebied

De Chinees-Amerikaanse economische verwevenheid gaat natuurlijk veel verder dan dat China grondstoffen omzet in (goedkopere) producten, die de VS vervolgens importeren. Het gaat vooral om de technologieën van de toekomst. Mij lijkt het onvermijdelijk dat de rivaliteit op technische gebied groter zal worden en dat het ‘wij-zij-denken’ zal toenemen – een beetje zoals tijdens de Koude Oorlog. Maar technologische rivaliteit hoeft niet per se conflictueus te zijn. Japan is op sommige gebieden technisch nog verder ontwikkeld dan de VS en China, zonder hoog oplopende spanningen. 

Brexit: politieke elite VK sterk verdeeld en zonder goed plan

Brexit-nieuws: in het Verenigd Koninkrijk (VK) nemen de spanningen over de toekomst buiten de EU verder toe. Veel voorstanders van de brexit zijn bang geworden dat het niet van een in hun ogen ‘echte brexit’ zal komen en gaan er met een nieuwe pro-brexitcampagne tegenaan. ‘Battle for Britain’ schijnt de naam te worden, een verwijzing naar de ‘Battle of Britain’, de luchtslag uit 1940. Financieel- economisch gezien is er nu nog niet zoveel aan de hand in het VK, maar eenmaal afgescheiden van de EU zal het echt anders worden. De grootste zorg daarbij is dat de politieke elite in het VK het intern totaal oneens is en de politieke leiders geen goed plan hebben om de Britse economie op de juiste koers te zetten.

Herstel olieprijs zet niet door

De opleving van de olieprijs zette gisteren niet door. Het verhaal op de olietermijnmarkten is, dat de economische groei zal lijden onder een afzwakkende wereldhandel, veroorzaakt door hogere importtarieven. Ik denk echter dat de neerwaartse trend in olieprijzen tijdelijk is. Momenteel is er meer dan genoeg olie op de wereldmarkt beschikbaar maar over zes maanden kan het beeld heel anders zijn. Ook het prijsherstel van andere grondstoffen lijkt nog even niet door te zetten. De grondstoffenprijzen hebben dit jaar in euro’s gemiddeld zo'n 10% ingeleverd. Het neerwaartse risico lijkt mij niet zo groot meer. Feit blijft wel dat agrarische grondstoffen onder invloed van subsidies en goedkoop krediet veel (te veel) geproduceerd worden.

Agenda van vandaag

Nadat gisteren de economische indicatoren van de Federal Reserve van de regio Philadelphia uitkwamen, krijgen we vanmiddag een andere bekende peiling, namelijk de economische enquête van de Universiteit van Michigan. In Europa komen de inflatiecijfers van de EU uit. Bedrijfsresultaten komen van onder andere Vopak en Deere.
 
Fijn weekend alvast!

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 494,44 op AEX 10,1 5,43 5,45 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 439,5 op AEX 5,0 10,93 10,95 0,00 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 599,41 op AEX 10,2 5,35 5,37 0,00 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,2 10,62 10,63 0,00 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Friso Rengers, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op vrijdag 17 augustus 2018, 7.52 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.