Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Vopak Vopak - Tankopslag met wat groeiproblemen

maandag 20 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0009432491 EUR 17.6 2.75 Ja Long Energie

Tankopslag met wat groeiproblemen

De investeringen in IT en groei en de wereldwijde olievoorraden die momenteel omlaag gaan hebben geleid tot druk op de resultaten van Vopak. De recente resultaten vielen wat tegen en een aantal bestaande locaties worden tegen het licht gehouden. Daarna moet nieuwe capaciteit op strategische locaties groei aanjagen. De waardering is bovengemiddeld.

Vopak is het grootste onafhankelijke tankopslagconcern ter wereld

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) is de grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag ter wereld. Vopak is gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulkchemicaliën, -gassen en -olieproducten. Vopak exploiteert in 25 landen 67 terminals, met een totale opslagcapaciteit van 35,9 miljoen kubieke meter. Deze terminals liggen op voor gebruikers strategische plaatsen, namelijk gunstig ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie. Vopak slaat voor hen een grote verscheidenheid op aan producten. Deze worden uiteindelijk aan een groot aantal industrieën geleverd.

Resultaten in het 2e kwartaal van 2018 licht tegenvallend

Vopak heeft de omzet met 5,4% zien dalen in het 2e kwartaal van 2018 en dat was een iets sterkere daling dan verwacht. De EBITDA daalde ook met 5,4%, en dat viel ook licht tegen. Europe is ondertussen de zwakste schakel geworden qua dalende bezettingsgraad en dalende EBITDA. Vopak geeft nog steeds aan dat de oliemarktstructuur momenteel niet ideaal is voor het bedrijf (er is minder opslag nodig), wat zichtbaar is in een dalende bezettingsgraad (nu 86%). Dit was overigens al eerder gecommuniceerd, net als de conclusie dat 2018 niet een heel goed jaar gaat worden. Zowel de USD als de SGD helpen daar niet bij. Het bedrijf houdt vast aan de verwachting dat door lopende projecten er vanaf 2019 weer duidelijke expansie zijn op aantrekkelijke locaties zal zijn, waardoor er weer groei kan plaatsvinden. De faciliteiten op minder aantrekkelijke locaties worden opnieuw bekeken. Dit kan eventueel tot verkoop van een aantal locaties leiden.

Koers-winstverhouding licht boven het sectorgemiddelde

Vopak heeft momenteel een koers-winstverhouding van 18,5, op basis van de door analisten verwachte winst in 2018. Dit is licht boven het sectorgemiddelde. Het dividendrendement is met 2,6% iets lager dan gemiddeld.

Kansen

  • Vopak is wereldwijd marktleider in tankopslag. Daarmee heeft het een gunstige positie als de economische groei versnelt.
  • Vopak profiteerde van de lage olieprijs, doordat er meer vraag naar opslagcapaciteit (overproductie, tactische voorraden) was. Die voordelen worden nu minder.
  • Vopak heeft veel goede opslaglocaties, waardoor bovengemiddelde prijzen mogelijk zijn.

Risico's

  • De winstgroei is afhankelijk van verdere mogelijkheden tot capaciteitsuitbreiding. Ook concurrenten breiden hun opslagcapaciteit uit.
  • Aanwezigheid in minder groeiende markt kan een strategische reorientatie nodig maken.
  • Een verschuiving naar niet-fossiele energiebronnen kan op termijn de vraag onder druk zetten.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 37,6 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 45,7. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een voorloper (NFI +) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 40,2 op Vopak 7,2 5,88 5,98 -8,06 % Koop Sprinter
Sprinter Long 36,9 op Vopak 4,8 8,97 9,07 -5,45 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 46,6 op Vopak 5,9 7,20 7,30 +7,57 % Koop Sprinter
Sprinter Short 46,6 op Vopak 5,9 7,20 7,30 +7,57 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van Vopak bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen treedt op als market maker/ liquidity provider in Vopak

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.