Auteur

Cor Blankestijn
Beleggingsanalist

Analyse: Volkswagen Volkswagen - In alle regio's groei en alle grote merken onder de Volkswagen-vlag presteerde beter dan een jaar eerder.

woensdag 22 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007664039 EUR 5.6 3.76 Nee Long Duurzame consumentengoederen

In alle regio'sgroei en alle grote merken onder de Volkswagen-vlag presteerde beter dan een jaar eerder.

Volkswagen verloor de afgelopen jaren een groot deel van zijn beurswaarde door het sjoemelschandaal rond de milieuregels voor dieselauto’s. De koers viel fors terug, maar lijkt de laatste maanden te stabiliseren.

Duitse autogigant

Het Duitse concern Volkswagen AG (Volkswagen Aktiengesellschaft, VAG) is een van de grootste autoproducenten ter wereld. Het concern produceert en verkoopt wereldwijd tal van merken en typen personen- en bedrijfsauto’s. De merkenrange loopt van de goedkopere merken zoals Skoda en Seat, de luxere merken VW en Audi, en de bedrijfsvoertuigmerken Scania en MAN, tot de luxe automerken Lamborghini, Bentley en Bugatti. Zelfs het merk Ducati (motorfietsen) maakt deel uit van VAG.

Extra investeren in accufabrieken

Volkswagen gaat nog meer dan het eerder al had aangegeven, inzetten op het elektrificeren van zijn modellen. Maar dat betekent beslist niet dat het bedrijf plannen heeft om nu al afscheid te nemen van de traditionele verbrandingsmotor. Want net als de concurrenten blijft het bedrijf nog zeer afhankelijk van de verkoop van auto's die rijden op benzine of diesel. Volledig elektrische auto's zijn vanwege de batterijen namelijk duur om te maken en fabrikanten verdienen er minder aan. Toch moeten ze wel elektrische auto's bouwen om aan EU-regels voor de uitstoot van CO2 te voldoen. Al ziet Volkswagen zelfs nog een belangrijke rol weggelegd voor zijn dieselmotoren in het verminderen van CO2-uitstoot. Het bedrijf wil dat in 2025 een kwart van alle verkochte auto's elektrisch aangedreven is. Het bedrijf wil daarom maar liefst 80 nieuwe modellen op de markt brengen, zowel hybrides als volledig elektrisch aangedreven auto’s. Daar investeert Volkswagen €20 mld in. In eerdere plannen ging het om dertig modellen en een investering van €10 mld. Om al deze auto's van batterijen te voorzien, maakt het bedrijf €50 mld euro vrij. Het bedrijf schat in 2025 vier grote fabrieken voor het maken van accu's nodig te hebben om alle auto’s die het bouwt van batterijen te voorzien. Ook alle bestaande modellen van de Volkswagen Group krijgen hybride en elektrische versies. Het gaat om zo'n 300 modellen, die uiterlijk in 2030 geëlektrificeerde versies moeten hebben. Hoeveel auto's écht volledig elektrisch aangedreven worden kan Volkswagen nog niet zeggen.

Flinke verkoopstijging

Volkswagen heeft de verkopen in het eerste halfjaar met ruim 7% zien stijgen tot 5,5 miljoen auto’s, zo bleek bij een handelsbericht op 17 juli. Daarmee zette het concern de beste prestatie in zijn bestaan in de boeken. Volgens 's werelds grootste autoproducent was er in alle regio's sprake van groei en presteerden alle grote merken onder de Volkswagen-vlag beter dan een jaar eerder. Wel waarschuwde het concern voor de nieuwe emissienormen, die de verkopen in het tweede halfjaar negatief kunnen beïnvloeden. Ook kan het zijn dat auto's mogelijk wat later bij klanten worden afgeleverd. Bij de personenauto's liet het merk Seat de sterkste groeicijfers zien, met een verkoopstijging van bijna 18%. Ook Skoda's vonden gretig aftrek, getuige de groei van bijna 12%. Van het merk Volkswagen werden in totaal 3,1 miljoen auto’s verkocht, een stijging met 6,3%.

Waardering

Volkswagen is op de huidige koers van 9 keer de winst voor het lopende jaar de goedkoopste van de Duitse autofabrikanten. Zolang er nog geen zekerheid is over de hoogte van de verschillende boetes, vanwege lopende rechtszaken, kunnen we nog geen duidelijke mening over deze waardering geven.

Kansen

  • VW heeft veel merken en modellen, een continue reeks introducties van nieuwe en vernieuwde auto's, is marktleider in veel segmenten van de automarkt en heeft een enorme voorraad kasgeld voor ontwikkeling, investeringen, marketinguitgaven en eventuele dividendverhogingen.
  • De aanwezigheid van Volkswagen in de diverse mondiale markten vermindert de afhankelijkheid van één regio en verbetert de groeivooruitzichten. De opkomende markten compenseren de minder gunstige vooruitzichten in de volwassen markten.

Risico's

  • Volkswagen heeft een relatief klein marktaandeel in de automarkt in de VS, waardoor het moeilijk is om ooit de allergrootste ter wereld te worden.
  • Doordat VW uit veel verschillende merken bestaat, zijn de marketing- en distributie-uitgaven relatief hoger dan die van de sterkste concurrentie.
  • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceren, kan op termijn de omzetgroei vertragen.
  • Reputatieschade. Een nieuw schandaal kan VW na de dieselfraude niet meer aan.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 125 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 185. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is geen onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een achterblijver (NFI -) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn wel uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 129,0 op Volkswagen 6,4 2,10 2,20 -6,93 % Koop Sprinter
Sprinter Long 120,0 op Volkswagen 4,7 2,91 3,01 -5,13 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 175,0 op Volkswagen 2,8 4,89 4,99 +3,35 % Koop Sprinter
Sprinter Short 175,0 op Volkswagen 2,8 4,89 4,99 +3,35 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Cor Blankestijn, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen