Auteur

Mike Mulders
Beleggingsanalist

Analyse: ABN AMRO ABN AMRO - Kapitaalpositie sterker dan verwacht, ruimte voor extra dividenduitkeringen

maandag 27 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 9.7 6.1 Ja Short Financiële waarden

Kapitaalpositie sterker dan verwacht, ruimte voor extra dividenduitkeringen

De activiteiten van ABN Amro zijn sinds de opsplitsing in de kredietcrisis vooral gericht op Nederland, waarbij de bank sterk afhankelijk is van haar stabiele, goed renderende retailactiviteiten. De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles, de positie van marktleider die de private-bankingtak in handen heeft en de sterke kapitaalpositie bieden een relatief aantrekkelijk profiel. De waardering ligt in lijn met het gemiddelde van de Europese banken in ons beleggingsuniversum. Gezien de sterke positie in de relatief aantrekkelijke en stabiele Nederlandse markt, de goede kapitaalopwekking en de focus op relatief eenvoudige retailactiviteiten zou een kleine premie ten opzichte van de Europese bankensector niet verrassend zijn.

Toonaangevende bank met dominante positie in Nederland

ABN Amro (ABN) is een toonaangevende bank in Nederland. Zij is grotendeels afhankelijk van retail banking (bankproducten voor consumenten) en private banking (financiële diensten voor vermogende particulieren). Ongeveer een derde van de winst komt uit corporate banking (services aan het bedrijfsleven). Het aandeel van ABN in de retailbankingmarkt in Nederland is 20 à 25%. De bank bezit in ABN Amro MeesPierson bovendien de grootste private bank van Nederland en bezet daarmee op basis van beheerd vermogende derde plaats in Duitsland en vierde in Frankrijk. ABN realiseert ongeveer 80% van haar operationele winst in Nederland. De bank is relatief afhankelijk van haar netto rentemarge (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen in bezit maar heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Operationele tweedekwartaalresultaten boven verwachting; hoge kapitaalratio biedt ruimte voor extra dividenduitkeringen

De nettowinst daalde in het tweede kwartaal van 2018 met 28% jaar op jaar (joj) naar € 688 mln. Dit was een stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal en was 20% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet daalde met 8% op jaarbasis maar was toch 4% boven de consensusverwachting van analisten. De rente-inkomsten bleken hoger (+4% joj) maar de commissie- en fee-inkomsten iets lager (-2% joj) dan het voorgaande jaar. ABN wist de kosten te drukken met 8% joj (waarbij vooral de loonkosten flink omlaag gingen) en overtrof daarmee de gemiddelde analistenverwachting. De kapitaalratio steeg 80 basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 18,3%: flink hoger dan de consensusverwachting van 17,7%. De kapitaalratio zit nu aan de bovenkant van de door het management gestelde bandbreedte (17,5-18,5%) waardoor er meer ruimte is voor extra uitkeringen naar de aandeelhouders.

Waardering globaal in lijn met sector

De resultaten over het tweede kwartaal zijn solide te noemen en overtroffen over een breed front de verwachtingen van analisten. Ook zei het management de zakenbank te gaan verkleinen, wat kostenvoordeel oplevert en de winstgevendheid van dit onderdeel moet verbeteren. Dit heeft ook tot gevolg dat de voor 2020 verwachte kosten dalen: van €5,2 mld naar 5,0. De sterk stijgende Nederlandse huizenprijzen zorgen ervoor dat het risico van de hypothekenportefeuille, uitgedrukt als de uitgezette leningen gedeeld door de waarde van het onderpand (de ‘loan to value’) daalt. Gezien de relatieve omvang van de post hypotheken op de balans (ongeveer 40%) is dit een belangrijke, positieve ontwikkeling. De waardering ligt, met een koers-winstverhouding van 10,3, in lijn met die van de Europese bankensector (10,5). Wij achten het aandeel dan ook volledig gewaardeerd.

Kansen

  • De stabiele retail-banking- en private-bankingactiviteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, bij een relatief aantrekkelijk risico-rendementsverhouding.
  • De Nederlandse economie groeit gestaag, de huizenmarkt trekt nog steeds aan en de vertrouwensindicatoren stijgen. Dit biedt goede vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de leningenportefeuilles en voor verdere groei van de kredieten.
  • ABN Amro heeft een sterke kapitaalopwekking, die de financiële ruimte biedt om tegenvallers op te vangen. En als wordt besloten dat de huidige buffers voldoende zijn, kan ABN Amro overgaan tot extra uitkeringen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • De ECB, de Europese toezichthouder, is van plan om de regels voor de kapitaalpositie van banken aan te scherpen. Volgens de nieuwe voorstellen moeten tegenover uitstaande leningen grotere kapitaalbuffers worden aangehouden, als het gaat om hypotheekleningen. Mochten deze regels worden ingevoerd, dan zal ABN Amro, met haar relatief grote blootstelling aan hypotheken, harder worden geraakt dan sommige concurrenten.
  • ABN Amro’s omzet is grotendeels afhankelijk van haar rente-inkomsten. Deze zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. De bank is dus relatief sterk gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN Amro is sterk afhankelijk van haar activiteiten in Nederland. De Nederlandse markt is vrij volwassen en biedt slechts beperkte groeikansen. Bovendien is de beperkte geografische diversificatie een nadeel als de Nederlandse economie minder goed presteert.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 26,4 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 19,3. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Long 15,3 op ABN AMRO 8,9 1,77 1,80 +1,13 % Koop Sprinter
Sprinter Long 13,7 op ABN AMRO 4,8 3,29 3,32 +0,92 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 17,116 op ABN AMRO 12,3 1,27 1,30 -2,28 % Koop Sprinter
Sprinter Short 17,5 op ABN AMRO 5,3 2,99 3,02 -1,31 % Koop Sprinter

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Jan Kleipool, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in ABN AMRO.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ABN AMRO bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.