Auteur

Nathan Levy
Investment Manager

Dagbericht Beleggen Hoop op goede afloop brexitonderhandelingen neemt toe na uitspraak onderhandelaar

donderdag 30 augustus 2018

De ochtendkranten melden dat we sinds acht jaar weer twee Nederlandse clubs in de Champions League hebben. Mooi voor ons voetbal, alleen jammer dat het de verkeerde zijn. Waar de media deze dagen ook weer over berichten, is de ‘yieldcurve’ in de VS. Het verschil tussen de korte en de lange rente is namelijk flink afgenomen. 

Krijgen we een 'omgekeerde’ rentestand?

De yieldcurve (de rentes, afgezet tegen de looptijden) wordt vlakker. Kijken we bijvoorbeeld naar het verschil tussen de rente op 2-jarige staatsobligaties en die met een looptijd van 10 jaar: dat verschil is teruggelopen van circa vijftig basispunten (een half procent) begin dit jaar naar ongeveer twintig nu. Dit komt vooral door de stijging van de korte rente als gevolg van de verhogingen van de beleidsrente door de Amerikaanse centrale bank, de ‘Fed’. En we verwachten nog twee dergelijke renteverhogingen dit jaar. Als het verschil negatief wordt, en de korte rente dus hoger is dan de lange, spreken we van een omgekeerde of ‘inverse’ yieldcurve. 

Niet altijd recessie na inverse yieldcurve

In het verleden waren periodes met een inverse yieldcurve vaak voorbodes van recessies. Dat was het geval bij de afgelopen zeven periodes dat de economie kromp. Gaan we dat nu weer meemaken? Dat hoeft niet per se. Sinds 1960 waren er in de VS namelijk ook negen periodes met een inverse curve zonder dat er een recessie volgde in de twee daaropvolgende jaren. Bovendien zijn er ook andere, technische, factoren die zorgen voor druk op de lange rentes, zoals het stimulerende beleid van andere centrale banken in de wereld. Wij gaan er van uit dat de Amerikaanse tienjaarsrente weer wat kan oplopen richting 3%, gezien de sterke Amerikaanse economie en de oplopende inflatieverwachtingen. 

Hoop op overeenkomst EU-VK na uitspraak Barnier

De stemming op de aandelenmarkten was gisteren positief, met koersstijgingen voor de meeste Europese indices van enkele tienden van procenten. Spanje en het Verenigd Koninkrijk (VK) waren uitzonderingen. In Spanje had het te maken met het koersverloop van het aandeel Inditex (bekend van de Zara-modeketen) dat een adviesverlaging kreeg van de analisten van Morgan Stanley en bijna 6% onderuit ging. En in het VK zette nieuws over de brexit de koersen in beweging. EU-onderhandelaar Michel Barnier zei dat de EU met het VK een overeenkomst wil sluiten, zoals zij die met geen enkel ander land heeft, en de banden zo nauw mogelijk wil houden. Hoewel hij dit al eens eerder heeft gezegd, gaan veel beleggers er van uit dat de kans op een deal nu is toegenomen. Hierover waren de afgelopen weken de zorgen toegenomen. Het Britse pond werd sterker en vooral de aandelenkoersen van de grote Britse exporterende bedrijven daalden.

Gerucht: Duitsland zou Turkije steun willen geven

Ook weer nieuws uit Turkije, waar de lira opnieuw onder druk stond – en daardoor ook de wisselkoersen van munten van enkele andere opkomende markten. Het toonaangevende ratingbureau Moody's heeft de creditrating (het kredietwaardigheidsoordeel) van achttien Turkse banken en twee financiële instellingen verlaagd. Verder meldde de Wall Street Journal dat Duitsland financiële noodhulp zou willen geven aan Turkije omdat men bang is voor besmettingsgevaar richting Europa. Dat werd echter ontkend door de Duitse regering. Wij achten het besmettingsgevaar beperkt; zie ook ons commentaar van twee weken geleden.

Positieve stemming op Wall Street

Ook de financiële markten in de VS waren positief gestemd gisteren, waarbij vooral technologieaandelen in koers stegen. Ook hier zorgden analisten van Morgan Stanley voor de aanleiding met een positief rapport over Amazon en Alphabet (Google). Ze schroefden de koersdoelen voor beide aandelen fors op; deze liggen nu respectievelijk 25% en 45% hoger dan de huidige koers. De S&P 500 Index en de Nasdaq Composite sloten op nieuwe hoogtepunten. Ander nieuws dat de marktstemming steunde, was een opwaartse herziening van de Amerikaanse economische groei in het tweede kwartaal van 4,1% naar 4,2% (omgerekend naar jaarbasis), terwijl op een correctie naar 4% werd gerekend. Die 4,2% is het hoogste groeipercentage sinds het derde kwartaal in 2014. Verder meldde president Trump dat de gesprekken met Canada over een nieuwe handelsovereenkomst (NAFTA) goed verlopen. Tegenvallend nieuws over de Amerikaanse huizenmarkt en een forse stijging van het aantal shortposities in Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google (volgens Bloomberg) konden het sentiment niet bederven.  

MSCI All Country Asia-Pacific Index herstelt van dip

De MSCI All Country Asia-Pacific Index heeft na twee weken van koersstijgingen de daling van de eerste helft van augustus nagenoeg goedgemaakt. Vandaag zijn markten daar overwegend negatief gestemd, met winstnemingen tegen het einde van de maand, mede vanwege geopolitieke spanningen zoals die tussen de VS en China. Donald Trump beschuldigt China ervan zijn pogingen te ondermijnen, om Noord-Korea de kernwapens op te laten geven. Dit doet de handelsrelaties tussen beide landen geen goed.

Agenda van vandaag

Vandaag eindelijk weer wat macro-economische cijfers op de agenda. Om te beginnen de werkloosheid in Duitsland (verwachting 5,2%), ook uit Duitsland de inflatie en het consumentenvertrouwen in de eurozone. Vanuit de VS het inkomen van consumenten, de consumentenbestedingen en de wekelijkse ww-aanvragen (verwachting 213.000).
 
Fijne dag! 

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 496,84 op AEX 10,1 5,42 5,44 +4,42 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 440,55 op AEX 5,0 11,05 11,07 +2,12 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter Short 596,0 op AEX 10,2 5,38 5,39 -4,44 % Koop Sprinter
Sprinter Short 644,0 op AEX 5,3 10,34 10,35 -2,36 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Nathan Levy, investmentmanager, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 30 augustus 2018, 7.59 uur door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Sustainalytics, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.