Auteur

Eric de Graaf
Beleggingsanalist

Analyse: Gemalto Gemalto - Einde van beursnotering lijkt nabij

maandag 3 september 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000400653 EUR 18 0.45 Ja Neutral Informatie Technologie

Einde van beursnotering lijkt nabij

Op 17 december 2017 bracht Thales een bod uit van 51 euro per aandeel, wat vrijwel onmiddelijk door Gemalto werd geaccepteerd. Alles wijst erop dat deze transactie gaat slagen en dat Gemalto voor het einde van dit jaar van de beurs zal verdwijnen.

Electronische beveiliging in velerlei gedaantes

Gemalto ontwerpt en maakt beveiligingssoftware en -hardware (zoals betaalpassen, toegangspassen en smartcards) voor elektronische identificatie, bevoegdheidscontrole, marketingdoeleinden en het doen van transacties. Ook maakt het producten voor de digitale communicatie tussen machines. Gemalto levert en beheert daarnaast systemen en hardware voor het beveiligd verzenden van vertrouwelijke gegevens (inclusief mobiele betalingen). Gemalto richt zich op zowel de overheid als het bedrijfsleven. In 2017 behaalde het bedrijf op een omzet van €3,0 mld een genormaliseerde nettowinst van €86 mln.

Resultaten en vooruitzichten als verwacht, vertrek van de beurs aanstaande

De omzet van Gemalto groeide in de eerste helft van 2018 organisch met 2% jaar-op-jaar (joj) terwijl de operationele winst met 1% joj afnam. De cijfers zijn ongeveer in lijn met de verwachting. Het bedrijf herhaalt de verwachting voor heel 2018. Belangrijker is het commentaar dat de overname door Thales naar verwachting voor het einde van het jaar kan worden afgerond (tegen €51 per aandeel). Daarna zal het aandeel van onze masterlist verdwijnen.

Waardering niet aantrekkelijk en niet relevant

Gemalto is gewaardeerd op ongeveer 30x de verwachte winst over 2018. Dit is veel hoger dan het sectorgemiddelde. Als de verwachte winstgroei in de range van 20-25% per jaar uitkomt, is dat ook duidelijk hoger dan de gemiddelde groeiverwachting voor de sector van ongeveer 12%.

Kansen

  • Toenemende vraag naar kaarten met een chip erin voor vele toepassingen.
  • Gemalto heeft meerdere groeimogelijkheden voor de lange termijn, zoals beveiligde mobiele toepassingen (inclusief betalen), pinpassen en online betalingen.
  • Na forse investeringen kan de winstgroei in theorie versnellen door verbeterende marges.

Risico's

  • De winst kan onder druk blijven door de komst van in telefoons ingebouwde simfuncties, die het gebruik van simkaarten (>15% van de omzet) overbodig maken.
  • De verkoop van producten aan telecommaatschappijen kan tegenvallen door een minder snelle acceptatie van 4G-smartcards dan verwacht.
  • De overstap (in de VS) van cards met een magneetstrip, naar cards met chips, is vooralsnog tegengevallen.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Long-opinie. Onder het stoplossniveau van 385 verandert onze opinie. Het koersdoel ligt bij 700. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Disclaimer

TA legenda

long : stijgende trend
neutral : zijwaartse trend
short : dalende trend

NFI legenda

++ : sterke voorloper
+ : voorloper
= : middenmoter
- : achterblijver
nb : niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend. dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar kalenderjaar als percentage van de koers. K/W* koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar. NFI de Niet Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan. Uitsl. staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een "ja" is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum. * Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaakt van de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het "duurzaam universum".

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door het ING Investment Office en behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. ING Bank N.V., noch enig andere rechtspersoon die of onderdeel dat tot de ING Groep behoort, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen of verwerkte informatie. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op de juistheid van de in deze beleggingsaanbeveling gestelde feiten en verstrekte opinies. De Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam is de bevoegde toezichthouder ten aanzien van beleggingsaanbevelingen. Voor meer informatie kijkt u op www.afm.nl.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Eric de Graaf, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen