Analyse: ABN Amro ABN Amro - Kapitaalpositie sterker dan verwacht, ruimte voor extra dividenduitkeringen

dinsdag 28 augustus 2018

Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011540547 EUR 8.1 8.57 Ja Short Financiële waarden

Kapitaalpositie sterker dan verwacht, ruimte voor extra dividenduitkeringen

De activiteiten van ABN Amro zijn sinds de opsplitsing in de kredietcrisis vooral gericht op Nederland, waarbij de bank sterk afhankelijk is van haar stabiele, goed renderende retailactiviteiten. De aantrekkende Nederlandse economie, de goede kredietkwaliteit van de leningenportefeuilles, de positie van marktleider die de private-bankingtak in handen heeft en de sterke kapitaalpositie bieden een relatief aantrekkelijk profiel. De waardering ligt in lijn met het gemiddelde van de Europese banken in ons beleggingsuniversum. Gezien de sterke positie in de relatief aantrekkelijke en stabiele Nederlandse markt, de goede kapitaalopwekking en de focus op relatief eenvoudige retailactiviteiten zou een kleine premie ten opzichte van de Europese bankensector niet verrassend zijn.

Toonaangevende bank met dominante positie in Nederland

ABN Amro (ABN) is een toonaangevende bank in Nederland. Zij is grotendeels afhankelijk van retail banking (bankproducten voor consumenten) en private banking (financiële diensten voor vermogende particulieren). Ongeveer een derde van de winst komt uit corporate banking (services aan het bedrijfsleven). Het aandeel van ABN in de retailbankingmarkt in Nederland is 20 à 25%. De bank bezit in ABN Amro MeesPierson bovendien de grootste private bank van Nederland en bezet daarmee op basis van beheerd vermogende derde plaats in Duitsland en vierde in Frankrijk. ABN realiseert ongeveer 80% van haar operationele winst in Nederland. De bank is relatief afhankelijk van haar netto rentemarge (70%) en in mindere mate van provisiebaten (20%). De kredietportefeuille bestaat voor het grootste gedeelte uit hypotheken. Bedrijfskredieten zijn goed voor ongeveer een derde van de totale portefeuille. De Nederlandse staat heeft nog 56% van de aandelen in bezit maar heeft de intentie dit belang in de komende jaren te verkopen.

Operationele tweedekwartaalresultaten boven verwachting; hoge kapitaalratio biedt ruimte voor extra dividenduitkeringen

De nettowinst daalde in het tweede kwartaal van 2018 met 28% jaar op jaar (joj) naar € 688 mln. Dit was een stijging ten opzichte van het voorgaande kwartaal en was 20% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting. De omzet daalde met 8% op jaarbasis maar was toch 4% boven de consensusverwachting van analisten. De rente-inkomsten bleken hoger (+4% joj) maar de commissie- en fee-inkomsten iets lager (-2% joj) dan het voorgaande jaar. ABN wist de kosten te drukken met 8% joj (waarbij vooral de loonkosten flink omlaag gingen) en overtrof daarmee de gemiddelde analistenverwachting. De kapitaalratio steeg 80 basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 18,3%: flink hoger dan de consensusverwachting van 17,7%. De kapitaalratio zit nu aan de bovenkant van de door het management gestelde bandbreedte (17,5-18,5%) waardoor er meer ruimte is voor extra uitkeringen naar de aandeelhouders.

Waardering globaal in lijn met sector

De resultaten over het tweede kwartaal zijn solide te noemen en overtroffen over een breed front de verwachtingen van analisten. Ook zei het management de zakenbank te gaan verkleinen, wat kostenvoordeel oplevert en de winstgevendheid van dit onderdeel moet verbeteren. Dit heeft ook tot gevolg dat de voor 2020 verwachte kosten dalen: van €5,2 mld naar 5,0. De sterk stijgende Nederlandse huizenprijzen zorgen ervoor dat het risico van de hypothekenportefeuille, uitgedrukt als de uitgezette leningen gedeeld door de waarde van het onderpand (de ‘loan to value’) daalt. Gezien de relatieve omvang van de post hypotheken op de balans (ongeveer 40%) is dit een belangrijke, positieve ontwikkeling. De waardering ligt, met een koers-winstverhouding van 10,3, in lijn met die van de Europese bankensector (10,5). Wij achten het aandeel dan ook volledig gewaardeerd.

Kansen

  • De stabiele retail-banking- en private-bankingactiviteiten bieden een aantrekkelijk rendement op het eigen vermogen, bij een relatief aantrekkelijk risico-rendementsverhouding.
  • De Nederlandse economie groeit gestaag, de huizenmarkt trekt nog steeds aan en de vertrouwensindicatoren stijgen. Dit biedt goede vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de leningenportefeuilles en voor verdere groei van de kredieten.
  • ABN Amro heeft een sterke kapitaalopwekking, die de financiële ruimte biedt om tegenvallers op te vangen. En als wordt besloten dat de huidige buffers voldoende zijn, kan ABN Amro overgaan tot extra uitkeringen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend of de inkoop van eigen aandelen.

Risico's

  • De ECB, de Europese toezichthouder, is van plan om de regels voor de kapitaalpositie van banken aan te scherpen. Volgens de nieuwe voorstellen moeten tegenover uitstaande leningen grotere kapitaalbuffers worden aangehouden, als het gaat om hypotheekleningen. Mochten deze regels worden ingevoerd, dan zal ABN Amro, met haar relatief grote blootstelling aan hypotheken, harder worden geraakt dan sommige concurrenten.
  • ABN Amro’s omzet is grotendeels afhankelijk van haar rente-inkomsten. Deze zijn goed voor meer dan 70% van de omzet, tegenover gemiddeld 58% voor de sector. De bank is dus relatief sterk gevoelig voor een langer laag blijvende rente.
  • ABN Amro is sterk afhankelijk van haar activiteiten in Nederland. De Nederlandse markt is vrij volwassen en biedt slechts beperkte groeikansen. Bovendien is de beperkte geografische diversificatie een nadeel als de Nederlandse economie minder goed presteert.

Technische Analyse

Deze technische analyse is opgesteld door Bas Heijink. Voor dit aandeel geldt een Short-opinie. Boven het stoplossniveau van 23 verandert de opinie. Het koersdoel ligt bij 17,3. Let op: technische analyse verschilt sterk van fundamentele analyse. Daarom zal deze technische analyse regelmatig afwijken van de fundamentele analyse. ING maakt voor het beheer van haar beleggingsstrategieën vooral gebruik van fundamentele analyse.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam beleggingsuniversum. Binnen zijn sector is het een sterke voorloper (NFI ++) op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er zijn geen uitsluitingscriteria van toepassing vanwege ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Deze duurzaamheidsbeoordeling is van Jochen Harkema en Peter Tros, analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office en staat los van de fundamentele analyse.

Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Long 14,972 op ABN AMRO 10,0 1,62 1,65 -2,97 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 13,213 op ABN AMRO 4,8 3,40 3,43 -1,44 % Koop Sprinter

Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Watchlist Trade
Sprinter BEST Short 18,408 op ABN AMRO 7,4 2,19 2,22 +2,32 % Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 19,84 op ABN AMRO 4,6 3,55 3,58 +1,42 % Koop Sprinter

Disclaimer

Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. De waarde van uw belegging kan fluctueren. U kunt uw gehele inleg kwijtraken. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten AFM). ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Mike Mulders, beleggingsanalist, en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft een wezenlijk financieel belang in ABN Amro.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen heeft in de voorafgaande 12 maanden effecten van ABN Amro bij uitgifte ervan overgenomen of geplaatst.

ING Groep N.V. of een van haar afzonderlijke bedrijfsonderdelen is partij bij een overeenkomst, zoals zakenbankdiensten, met de uitgevende instelling.